Modern trappa

Så tar du arbetet med hållbarhet till nästa nivå

Oavsett hur långt ditt företag har kommit med omställningen till en mer hållbar framtid kan EY ge dig stöd och vägledning.

Ett företags resa mot en mer hållbar framtid kräver genomgripande förändringar av hela värdekedjan – från leveranskedja och verksamhet till de produkter eller tjänster som företaget erbjuder. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive måste införlivas i både affärsmodellen och den framtida rapporteringen. Omställningen påverkar även företagets struktur och styrning, inklusive ledning, medarbetare, logistik, rapportering och skatt. Hållbarhet är allas ansvar.

Företag som vill minska utsläpp och avfall och samtidigt skynda på sin omställning måste hantera en mängd nya lagar och förordningar.

Kontakta oss för nästa steg i din hållbarhetsresa

Nordic Sustainability Matters webcasts

En serie webbinarier om aktuella ESG-frågor som kan bidra till att skynda på den gröna omställningen. Du kan anmäla dig till ett enskilt webbinarium eller till alla som intresserar dig.

EY 2022 Sustainable Value Study

Läs mer om hur företag hanterar klimatförändringarna och hur arbetet med en värdebaserad hållbarhetsstrategi kan skapa ekonomiska fördelar.

Ladda ner rapporten

Hur långt har ditt företag kommit på sin hållbarhetsresa?

För många företag innebär omställningen till en mer hållbar utveckling både utmaningar och möjligheter. Vissa företag har fått en snabb start på sin hållbarhetsresa och uppmärksammats för innovation och förändringsvilja. Andra överväger fortfarande sina första steg.

Men en sak är säker: Alla företag måste ta sig till nästa nivå. EY har investerat i tjänster, lösningar, teknik och medarbetare för att hjälpa dig med omställningen till en mer hållbar framtid.

Läs mer om våra hållbarhetstjänster (EN)

Sustainability staircase model

Så tar du din hållbarhetsresa till nästa nivå

Det är lätt att diskutera hållbarhetsmål i styrelserummet och förmedla budskap till medarbetarna. Det svåra är att driva och genomföra olika hållbarhetsinitiativ.

Vi gör det enklare att genomföra hållbarhetsinitiativ

Det är viktigare än någonsin att vidta åtgärder mot klimatförändringarna. Vi vill hjälpa företag att fungera hållbart — och få hållbarhet att fungera för företag. Därför har EY gjort stora investeringar i tjänster, lösningar, teknik och medarbetare. Vi vill hjälpa företag att göra en hållbar omställning som skapar långsiktigt värde för organisationen, samhället och planeten.

Vår kunskap och erfarenhet kan hjälpa dig att ta företagets arbete med hållbarhet till nästa nivå.

Läs mer om våra hållbarhetstjänster (EN)

Så kan vi skapa en mer hållbar framtid för ditt företag

För att få värdefulla insikter och skapa förändring behöver du en erfaren rådgivare. Våra team har mer än 20 års erfarenhet av hållbarhet och ESG-tjänster.

Det finns fyra centrala delar i varje hållbarhetsresa. Vi kallar detta värdebaserad hållbarhet: ett sätt att skydda och skapa nytt värde för företag, människor, samhället och världen som helhet.

Två män och en kvinna runt ett skrivbord, gröna växter i rummet

Omarbeta din strategi

Hållbara strategier skapar långsiktigt värde för dina aktieägare och andra intressenter. Vi hjälper dig att skapa strategier — och värde — genom att förstå risker och identifiera möjligheter.

 

Hur kan du omarbeta din hållbarhetsstrategi så att den både skapar och skyddar värde?

Man vid sjö på en vespa

Snabba på omställningen

Omvandla dina ambitioner till verklighet genom att optimera och skynda på omställningsprocessen. Vi hjälper dig att genomföra förändringsprojekt i hela värdekedjan som underbyggs med insikter, finansiell rapportering och ESG-rapportering.

Hur kan du snabba på företagets omställning?

Grönt trafikljus med cyklist

Styrning och verksamhet

Effektiv styrning är nyckeln till att göra hållbarhet till en konkurrensfördel. Vi hjälper dig att integrera ESG-styrning i hållbarhetsarbetet. Vi hjälper dig även att skapa en mer effektiv och digitaliserad verksamhet – antingen som en del av företagets löpande affärsverksamhet eller som managed service. 

 

Hur kan din verksamhetsstyrning bli mer dynamisk och skapa större värde?

Pojke och flicka på gräset ritar en hållbar energilösning

Bygga förtroende

Dela med dig av information om företagets hållbarhetsarbete till intressenter. Rapportera eller belys effekterna av ESG och hållbarhetsambitioner och initiativ. På så sätt skapar du förtroende samtidigt som du uppfyller krav från tillsynsmyndigheter, investerare och andra viktiga intressenter.

Hur kan du synliggöra dina framsteg inom hållbarhet?

Varje resa börjar med det första steget. Kontakta en av våra rådgivare för att ta reda på hur du kan ta ditt arbete med hållbarhet till nästa nivå.

 

Vill du komma i kontakt med en av våra rådgivare direkt? Ring 08-520 590 00.

Ta ditt företags arbete med hållbarhet till nästa nivå tillsammans med EY