Hållbarhet

Ta din hållbarhetsresa till nästa nivå

Akuta miljöproblem kräver omedelbara och systematiska åtgärder för att skapa en hållbar framtid. Denna framtid bygger på åtgärder som sätter människan i centrum och som utgår från Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), en CFO-ledd hållbarhetsagenda, teknik som möjliggörare och integrering av hållbarhet i den långsiktiga företagsstrategin.

Företag ställs ofta inför stora utmaningar på sin hållbarhetsresa, inte bara när det gäller att följa regelverk, utan även i det mer långsiktiga förändringsarbetet. Genom att jobba proaktivt med dessa komplexa områden kan företag påskynda sin omställning utan att slösa värdefull tid.

Vi kan ta din hållbarhetsresa till nästa nivå med hjälp av våra hållbarhetstjänster.

Vill du att vi kontaktar dig?

Avkodning av CSRD för en lyckad implementering

Komplexiteten i det föränderliga regulatoriska landskapet kräver kontinuerlig anpassning till regler och förordningar. Det är viktigt att förstå omfattningen och konsekvenserna av förordningar som exempelvis Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). CSRD innebär en radikal förändring av rapportering och granskning av hållbarhetsrelaterad information.

Ta fram en färdplan för ESG-rapportering enligt CSRD. 
Titta på vår webbcast (EN)

Getty-692025703

Lär dig mer om hur teknik och IT-lösningar kan stödja hållbarhetsrapporteringen. 
Titta på vår webbcast (EN)

Beautiful Nature Norway aerial photography

Red ut komplexiteten i CSRD för att säkerställa en lyckad implementering. 
Titta på vår webbcast (EN)

Våra senaste insikter om utmaningar kopplade till hållbarhet och ESG pekar på ett betydande gap mellan företagens klimat- och affärsstrategi. Träffar du målet?

Kartlägg omfattningen av CSRD

Med CSRD följer ett nytt perspektiv på hur ESG-relaterade mätetal ska tas fram, följas upp och användas för att påskynda övergången till nettonollutsläpp.

Ladda ner nu

Viktiga konsekvenser av ESRS 

De europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering (ESRS), branschspecifika standarder och standarder för små och medelstora företag formar ramverken för rapportering. 

Ladda ner nu

EY Climate Risk Barometer

Rapporten för 2023 visar att fler företag rapporterar om klimat, men att de inte når upp till sina koldioxidambitioner. Framöver kommer tre huvudområden att forma rapporteringslandskapet.

Ladda ner nu

Åtgärder som kan lyfta din hållbarhetsstrategi till nästa nivå  

För att möjliggöra en hållbar framtid behöver företag utmana normer, ifrågasätta rådande synsätt och prioritera hållbarhet och välbefinnande i sitt förändringsarbete.

Nordiska företag som påskyndar omställningen

I en tid när regelverk och ramar för hållbarhetsrapportering förändras, tar vissa företag djärva steg och integrerar hållbarhet i sina strategier. Ta del av deras erfarenheter nedan.

Ambu

Arla

FLSchmidt

VELUX

Starta din hållbarhetsresa tillsammans med oss.

Vill du att vi kontaktar dig?


Eller vill du prata direkt med en av våra rådgivare: +46 8 520 590 00

Våra allianser

EY strävar efter att skapa en hållbar framtid tillsammans med våra kunder och i samarbete med partners som IBM, Microsoft, SAP och ServiceNow.

Mother points at wind turbines while holding daughter right

EY är ledande inom hållbarhet

Företaget Verdantix rankar EY som ledande inom ESG och rådgivning kopplad till klimatförändringar i sin analys ”Green Quadrant: Climate Change Consulting 2023”.

Läs mer (EN)