11 juni 2020
Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för gåvor till anställda

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för gåvor till anställda

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

11 juni 2020
Relaterade ämnen Assurance Covid-19 Tax Law

För en tid sedan föreslog regeringen att förmånsbeskattningen på gåvor till anställda tillfälligt ska slopas. Nu har riksdagen antagit detta förslag. Så vad innebär den tillfälliga regeln?

D
en tillfälliga regeln om slopad förmånsbeskattning innebär att arbetsgivare kan ge sina anställda gåvor till ett värde om högst 1 000 kronor per anställd (inklusive moms). Skattefriheten gäller utöver den möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns, till exempel julgåvor. Det finns inget som säger att gåvan måste ges vid ett och samma tillfälle. Gåvan ska kunna ges vid flera tillfällen, men det sammanlagda värdet får alltså uppgå till högst 1 000 kronor.

Motivet bakom den tillfälliga regeln är främst att kommuner och företag har uttryckt en vilja att hjälpa till för att lindra de ekonomiska följderna av coronavirusets spridning. Regeln underlättar även för arbetsgivare som under gällande omständigheter vill uppmuntra sina anställda med en gåva.

Under vilken period gäller den tillfälliga regeln?
Den tillfälliga regeln om skattefria gåvor gäller från och med juni 2020 till och med den 31 december 2020.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Summering

Riksdagen har antagit förslaget om att slopa förmånsbeskattning på gåvor till anställda. Den tillfälliga regeln innebär att arbetsgivare kan ge sina anställda gåvor till ett värde om högst 1 000 kronor per anställd (inklusive moms). 

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.