2 minuters lästid 22 mars 2021
Idag tar EY nästa kliv mot framtidens arbetsplats

Fokus på hållbarhet, flexibilitet och innovation på EY:s nya huvudkontor

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

2 minuters lästid 22 mars 2021

Våra nya lokaler på Hamngatan i centrala Stockholm är ett viktig steg mot framtidens arbetsplats. Huvudkontoret i Sergelhuset kommer möta de högt ställda krav EY har på hur våra kontor ska fungera idag och i framtiden. 

Arbetet med det nya kontoret har pågått sedan december 2019 och fokuset har legat på att skapa ett hållbart, framtidssäkrat kontor som ger EY:s medarbetare bättre möjligheter till samarbete mellan affärsområden, grupper, men även mellan andra kontor och länder. Kontoret ska också inspirera till innovation och kreativitet och ge alla en möjlighet att jobba mer flexibelt.

Kontoret som ligger på de översta våningarna i Sergelhuset har den högsta miljöstandarden, LEED Platinum, en garant för att kontoret uppfyller de yttersta kraven på energiförbrukning, vatteneffektivitet och förbättrad inomhusmiljö. Även val av leverantörer, teknik och möbler har haft ett tydligt hållbarhetsfokus.

– Vi är ett ledande kunskapsföretag som genom att nyttja ny teknologi och fokusera på miljön är med och driver utvecklingen för hur vi kommer arbeta i framtiden. Vårt nya kontor i Sergelhuset kommer ge ett minskat koldioxidutsläpp på hela 70%, samtidigt som vi globalt har som mål att bli ”net zero” 2025, säger Magnus Kuchler, Sverigechef på EY.

Som en del i att driva utvecklingen framåt kommer EY dessutom implementera en utvecklad modell kring framtidens arbetsplats i samband med flytten, Workplace of the Future.

–Vi har en framtagen modell kring Workplace of the Future som vi nu tillämpar på Hamngatan. Workplace of the Future innebär ett flexibelt kontor som möjliggör samarbete, digitalt arbete, effektivitet, innovation och inte minst trivsel. Vi vill möjliggöra för våra medarbetare att kunna välja den arbetsplats som är mest lämplig för dagen, fortsätter Magnus Kuchler.

Exempelvis kommer flytten från det nuvarande kontoret på Jakobsbergsgatan till Hamngatan innebära en halvering av antalet kvadratmeter, på samma gång som antalet arbetsplatser ökar med över 7 procent och det finns fler typer av olika arbetsplatser beroende på arbetsuppgift.

Alla medarbetare på Stockholmskontoret har varit involverade i projektet, via informationsmöten och enkäter till arbetsgrupper och ambassadörer i varje team. 

På bilden från vänster ser du Malin Carlson, marknads- och kommunikationsansvarig på EY i Sverige, Magnus Kuchler, Sverigechef EY och Jessica Schmidt, projektledare på EY Consulting och ansvarig för flyttprojektet.

Summering

Idag flyttar EY till nytt huvudkontor på Hamngatan i centrala Stockholm. De nya lokalerna i Sergelhuset kommer möta de högt ställda krav EY har på framtidens arbetsplats, med fokus på hållbarhet, flexibilitet och innovation. 

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.