21 okt. 2020
Foto av Veronika Sawicki

Den stereotypiska revisorn – myt eller sanning?

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

21 okt. 2020
Relaterade ämnen Karriär

Veronika berättar om vardagen för revisorer och om de vanligaste missuppfattningarna om den stereotypiska revisorn.

Av Veronika Sawicki, Assurance, Stockholm

Sedan mitt senaste inlägg har jag, till min glädje, fått väldigt fin respons (TACKSAM!!!) och nästan förvånansvärt många frågor från bloggläsare som undrar vad min yrkesroll egentligen går ut på. Med inspiration från ett otroligt bra inlägg, där Anna och Elin förklarade vad de gör på Consulting, tänkte jag i det här inlägget spinna vidare på konceptet. Vad gör revisorer om dagarna och vilka är de vanligaste missuppfattningarna om den stereotypiska revisorn och yrket i stort? 

  • ”Revision… Är det ens kul? Ni sitter väl bara och bläddrar i pärmar dagarna långa?”
  • ”Men du, om du jobbar som revisor måste du vara bra på matte!”
  •  ”Om jag startar ett nytt bolag kan ju du sköta min bokföring!”

Jag är ganska säker på att majoriteten av de som jobbar med revision någon gång stött på åtminstone en av ovanstående fraser under sin karriär. Jag kan ärligt talat erkänna att jag tänkte precis på samma sätt när jag började plugga. Om jag vrider tillbaka klockan några år till tiden då jag började min utbildning i Karlstad, minns jag att jag var väldigt osäker på vilken inriktning inom ekonomi jag skulle läsa framöver. Något jag emellertid var säker på var att jag absolut inte skulle bli revisor, för ”USCH, vilket tråkigt yrke det verkar vara!”. Spolar jag däremot fram klockan till nutid, sitter jag i skrivande stund på ett av världens främsta revisions- och rådgivningsföretag och kan inte känna mig mer nöjd med mitt yrkesval. Men hur kommer det sig egentligen att många har en så negativ association med yrket?

Innan jag påbörjade det här inlägget gjorde jag lite research för att få en uppfattning om allmänhetens bild av revisorer. Jag kan lova att det bara krävdes en snabb google-sökning för att mötas av ganska negativa och tråkiga förutfattade meningar om yrket. För att sammanfatta min sökning lite kort associeras yrket ofta med gamla, tråkiga, introverta och tillbakadragna individer i tråkiga kostymkläder. Dessutom antas de ofta sitta ensamma och nästintill begravda i bokföringspärmar samtidigt som de slår på sina miniräknare dagarna långa. Med andra ord, varken charmigt, roligt eller lockande.  

Det finns många missuppfattningar om hur det ser ut när vi arbetar. Kanske skildrar bilden ovan de stereotypiska antaganden som finns?

Veronica Sawicki

Assurance

Det är egentligen inget som kan tyckas konstigt om man börjar reflektera kring hur revisorer porträtteras i olika medier. Ta exempelvis filmer eller TV-serier. Har du någon gång sett en film eller serie där en revisor porträtteras som ”hjälten” eller ”den roliga”? Eller brukar det oftast vara en individ som är socialt inkompetent och har en allmän töntig approach? Jag vågar gissa att svaret är det sistnämnda. Den skeva porträtteringen tror jag spelar en betydande roll för att skapa och påverka bilden av revisorer i samhället. Det leder även till att stämpeln om att det är ett tråkigt yrke blir svår att avlägsna.

Om man trots dessa stereotypiska uppfattningar och skeva porträtteringar i medier fortfarande är nyfiken på yrket och vågar sig vidare med en sökning om revisorers arbetsuppgifter brukar man oftast hitta något i stil med följande:

”Revisorn granskar en verksamhets redovisning och förvaltning, det vill säga hur styrelsen förvaltar verksamheten de företräder. I sin granskning bedömer revisorn om den granskade finansiella informationen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning – och om den följer de lagar som finns.” (Källa: FAR)

Jag vet inte om det bara är jag, men… Snark? Tråkigt? Allt förutom kul? Och vad i all sin dar innebär detta i praktiken?

Sanningen är att de missuppfattningar och stereotypiska antaganden som finns kring vårt yrke väldigt sällan återspeglar verkligheten. Dagens moderna revisor arbetar med att identifiera och lösa komplexa revisionsfrågor och kan egentligen nästintill liknas vid en konsult som bistår i olika finansiella frågor mot kunder. Något som också bör poängteras är att det är ett väldigt socialt arbete, både internt och mot kund då vi alltid arbetar tillsammans i team.

I och med att jag är relativt ny i branschen har jag i det här inlägget även passat på att prata med en kollega – Jeff Erici, som är auktoriserad revisor i gruppen Government & Public Sector på huvudkontoret i Stockholm. Under introduktionsveckan på Djurönäset som jag berättade om i mitt första inlägg, var Jeff en av våra lärare, och jag måste säga att jag blev otroligt inspirerad av hans positiva energi och glada personlighet. Av den anledningen, och med tanke på Jeffs erfarenhet i branschen, tyckte jag att det vore spännande att få en inblick i hans syn på revisorsyrket, våra arbetsuppgifter och vad de missuppfattningar som finns kring revisorer kan bero på.

Hej Jeff! I det här inlägget pratar jag om stereotypiska missuppfattningar om revisorer. Vad tror du är anledningen till de missuppfattningar som finns?

Jag tror att den övergripande anledningen är att gemene man inte vet vad vi gör. Många tror att revision är löpande bokföring, det vill säga att vi sitter på ett kontor och knackar siffror. Jag tror att folk inte är medvetna om hela konceptet med riskbilden som vi arbetar med – det vill säga att vi analyserar och jobbar nära företag, skapar mervärde och bidrar till utveckling hos dem. Det är även ett väldigt socialt jobb utifrån att vi jobbar i team. Man är aldrig ensam och det tror jag att många inte förstår. Att arbeta i team bidrar till att man tillsammans kan lösa komplexa granskningsuppgifter och även coacha varandra under uppdragens gång. 

Vad gör egentligen en revisor?
Om man ska säga det kort, så är en ganska bra beskrivning att vi löser problem. Då kan man tänka, ”Vad är ett problem?”. Ett problem kan till exempel vara att vi inte har klockrent lösta strategier för hur vi ska granska vissa poster, att vi har bemanning som behöver lösas internt eller hur man ska hjälpa sitt team att komma vidare med sina delmål. Ute hos kunder kan ett problem vara att de är osäkra på hur de ska redovisa eller presentera något i sina finansiella rapporter. Det är i princip problemlösning på alla nivåer som beskriver vårt dagliga arbete ganska bra.

Vad är det roligaste med att vara revisor?
Jag skulle nog säga att det är när man löser problemen och skapar värde för kunden. Även när man ser att polletten trillar ner för kollegor när man diskuterar olika problem. Kort och gott, lyckan i att kunna lösa utmaningarna man ställs inför tillsammans, oavsett om det är med kund eller internt.

Vilka egenskaper bör man ha om man funderar på en karriär inom revision?
Jag skulle säga att en av de viktigaste egenskaperna är att vara lösningsorienterad. Man ska heller inte vara rädd för att testa nya saker. Det är ganska lätt att tro att vi gör samma saker varje år, men gör vi det kommer vi egentligen alltid stå still och inte komma vidare. Om man i stället är lösningsorienterad, förändringsbenägen, tänker utanför boxen och våga göra saker annorlunda, kommer man snabbt märka att det finns massvis med olika möjligheter! Att våga prova och vara öppen för nya möjligheter är något som driver utveckling – dels i uppdragen, dels hos våra medarbetare.

Vad har varit det mest oväntade med arbetet?
Det kommer något oväntat varje dag, haha! Men det mest oväntade skulle jag säga är hur enormt socialt yrket är. Den sociala aspekten är nog också det som förvånar de flesta mest. Något som man uppskattar ju mer senior man blir är också den enorma kompetens som finns inom organisationen. Det medför en trygghet i att lösa de problem man ställs inför, eftersom man vet att det alltid finns någon som varit med om något liknande. Det finns alltid någon att diskutera och bolla med som tar en framåt i arbetet.  

Varför ska man jobba med revision på just EY?
Det som jag tycker är så enormt kul med EY är att det någonstans är du själv som sätter gränserna. Du kan vara med och påverka din egna utveckling enormt mycket – oaktat om det innebär branschfokus med vissa specifika kunder eller att fördjupa sig inom vissa specifika områden. Med andra ord är det möjligt att anpassa jobbet efter egna intressen och det är något som jag uppskattar enormt mycket.

Den glädjespridande revisorn Jeff Erici.

För att avrunda mitt inlägg hoppas jag att du har fått en bättre inblick i de vanligaste missuppfattningarna om yrket och vad de beror på, men även en tydligare bild av vad vi har för arbetsuppgifter. Håll utkick efter lediga tjänster här.

Om du fortfarande har några funderingar eller frågor är du självklart välkommen att kontakta mig på Linkedin.

På återseende!

 

Summering

Nyanställda berättar om sitt första år på EY. Vi får följa deras utveckling från de första nervösa dagarna som nyexade via utbildningar och successivt alltmer utmanande erfarenheter.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Karriär