17 dec. 2021

 

 

Det roligaste är när man levererar något som verkligen skapar värde

Det roligaste är när man levererar något som verkligen skapar värde

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

17 dec. 2021
Relaterade ämnen Karriär Consulting

Som projektledare ser Mimi Borghagen till att ett projekt går från A till Ö på ett smidigt sätt, samtidigt som hon vågar utmana kunden. Nu söker EY fler medarbetare – kanske blir du Mimis nästa kollega?

Mimi Borghagen är projektledare på EY Technology Consulting där hon jobbar med att driva ERP- och andra IT-projekt. ERP (Enterprise Resource Planning) är olika system för att hantera affärsprocesser, som till exempel SAP och Microsoft Dynamics. Hennes uppgift är, som hon själv beskriver, att vara bryggan mellan teknik och människor.  

– Vi håller på med teknik och IT som kan vara ganska fyrkantigt, men vi måste alltid ha slutanvändaren i fokus. Om man kan skapa bra system för att stötta människor i deras dagliga arbete då har man levererat något väldigt bra både för slutanvändare och kund, säger hon.

Det gäller att vara lyhörd för vad kunden efterfrågar, men också att våga utmana.

Mimmi
Projektledare på EY Technology Consulting

I det dagliga handlar hennes arbete om att dels strukturera och leda arbetet, dels att styra de förväntningar som finns på slutprodukten. Hon lägger upp en plan för vilket arbete som krävs för projektet, planerar för resurser och tid, tar fram en projektplan som förankras med kunden för att sedan gå över till att driva projektet.  

– Jag har väldigt mycket kundkontakt och det är jätteroligt. Det gäller att vara lyhörd för vad kunden efterfrågar, men också att våga utmana. De kanske har etablerade processer och ibland handlar mitt jobb om att få kunden att våga tänka annorlunda.

Trots att Mimi jobbar som projektledare inom just ERP-projekt så handlar hennes jobb mer om att i stort förstå de olika standardsystemen än att ha detaljkunskap i hur systemet konfigureras. Där har hon väldigt många duktiga kollegor som hjälper henne.  

– Ju mer och ju bättre jag känner till systemet och processerna systemet ska stödja desto bättre blir jag i min roll som projektledare. Men det är något man lär sig när man jobbar i projekten och genom att samarbeta med kollegor i EY från andra expertområden.  

För Mimi är drivkraften att kunna leverera en slutprodukt som gör skillnad. Just därför har hon alltid fokus på syftet och effekten som ska uppnås. Så att resultatet faktiskt underlättar för slutanvändaren. 

– De roligaste projekten är när det man ska leverera något som är väldigt viktigt för kunden. När man känner att man är med och levererar funktionalitet som hjälper kunden och slutanvändarna i deras arbete.

Mimi är utbildad civilingenjör vid KTH och anslöt till EY efter att hon arbetat tillsammans med ett av deras team i ett gemensamt projekt.  

– Jag trivdes väldigt bra att jobba tillsammans med dem och sedan kontaktade de mig och frågade om jag skulle vara intresserad att ansluta till dem.  

Just att jobba i team är något hon verkligen gillar. Att tillsammans med utvecklare, IT-arkitekter och kunden prioritera vad som ska göras för att ge rätt värde. Hos EY har hon dessutom fått chansen att arbeta i stora projekt som har betydelse. Just nu jobbar hon för Bane NOR i Norge där själva arbetet handlar om att digitalisera processen för tidtabellplanering för hela den norska järnvägen. Där jobbar hon tillsammans med flera norska EY kollegor.  

– På EY finns så oerhört många möjligheter. Man jobbar med väldigt duktiga kollegor och får chansen att jobba med spännande projekt och kunder. Vi är ett stort nätverk med projektledare och man kan alltid utbyta erfarenhet. Vi stöttar alltid varandra, säger hon.

Summering

Mimis viktigste arbetsuppgifter är att planera, leda och kommunicera. Hon löser problem varje dag och är en viktig rådgivare för sina kunder.  

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Karriär Consulting