21 jan. 2022
Högsäsong och bokslut

Högsäsong och bokslut

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

21 jan. 2022
Relaterade ämnen Assurance Karriär

Eline ger dig en inblick i vad högsäsong innebär och försöker reda ut vad vi faktiskt gör under denna period. 

Vi går med små steg mot ljusare tider och även om det känns som att vintern just börjat har jag precis kommit tillbaka från hela 3,5 veckors välbehövlig julledighet. I skrivande stund ligger snön fortfarande vit på marken när jag tittar ut från mitt hemmakontor (mitt matbord) och högsäsongen är i full rullning.  

Att revisionsbranschen har en högsäsong har kanske inte förbigått någon och eftersom jag precis har passerat ett år som anställd på EY vet jag på ett ungefär vad jag har att vänta mig i ett par månader framöver. Men varför har vi som revisorer en högsäsong och vad innebär det egentligen?  

Det flesta bolag (alla mina kunder) har kalenderår som räkenskapsår och årsstämman ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut, 30 juni. Det innebär att årsredovisningen också behöver vara klar tre veckor innan årsstämman (för noterade bolag). Det ger oss som revisorer ett ganska tight tidsspann för att granska alla våra kunders siffror. För det är det vi främst gör under perioden januari till juni Vi säkerställer att alla siffror som presenteras i årsredovisningen ger läsaren en sann uppfattning om ett bolags ekonomi.  

När räkenskaperna stängs sista december kallas det för bokslut, vilket då avslutar den löpande bokföringen under året, boken stängs och ett nytt kapitel ska skrivas. Det är också dessa siffror som ligger till grund för årsredovisningen och det är det vi reviderar under vår så kallade högsäsong. Arbetsuppgifterna i sig är inte helt främmande från när man reviderar siffror per kvartal. Men det är just det att många bolag stänger sina böcker samtidigt som bidrar till tighta deadlines och ett högt tempo under vintern och våren. För min egen del tycker jag att högsäsong är den roligaste perioden, även om det innebär många sena kvällar, många koppar kaffe och ibland helgjobb. Men, det är också då jag nästan uteslutande får arbeta med det jag tycker är roligast, siffror!

Picture of Eline Johnson

En sen kväll på kontoret, men lika glad är jag för det!

Vad gör man då under bokslut och högsäsong? Om du någonsin läst en årsredovisning vet du kanske att det finns sidor med en resultaträkning och en balansräkning och det är dessa och alla andra siffror som vi säkerställer att de stämmer. I skrivande stund hjälper jag till att granska raderna interimsskulder och övriga kostnader. I stora drag innebär det att en post, till exempel interimsskulder, byggs upp av flera olika konton som den löpande bokföringen skett på under året. Vi får saldot för alla konton per sista december som utgör hela posten där vi genom våra metoder väljer ut vilka konton (som bygger upp hela posten) vi behöver kika lite extra på för att upptäcka om det finns några fel. Därefter går vi ner på transaktionsnivå för att stickprovstesta vissa transaktioner. Det gör vi genom att samla in alla olika typer av dokument för att säkerställa att saldot bolaget har på det specifika kontot stämmer. För interimsskulder kan det röra sig om att till exempel beräkna reservering av bonus och semesterlöneskulder och för att stämma av detta frågar vi exempelvis om lönespecifikationer och bonusberäkningar. Övriga kostnader kan till exempel vara hyreskostnader och då frågar vi efter fakturor, hyresavtal och liknande. Och tillsammans med mitt team ser vi till att alla konton och poster genom stickprovsgranskning stämmer. Den delen jag beskrev nu kallas ofta för kontogranskning, vilket är det man som nyanställd oftast börjar med. Men vi granskar också koncernjusteringar, moms, sociala avgifter, styrelseprotokoll och en hel del mer.  

Hur många olika uppgifter du som nyanställd får göra i högsäsong kan variera en del. I min grupp, Globala gruppen, där vi arbetar med stora noterade bolag kan ett konto ibland ta flera dagar att granska och därför har vi relativt stora team och ungefär 1–2 veckor per bokslut och kund. I mindre bolag kan en revison ta mindre än en vecka och teamet består kanske bara av några få personer. Just nu arbetar jag i ett team med nio personer och en två veckors deadline då bolaget är så stort att vi behöver många timmar för att hinna med vår deadline. Senare i vinter kommer jag jobba i mindre team med kortare deadline då bolagen är mindre och inte kräver lika stor granskning. I och med att man arbetar med olika stora revisioner skiljer det sig också hur många poster du får granska. På mitt nuvarande uppdrag granskar jag endast 2–3 poster, men på mina mindre kunder kan jag vara med och granska samtliga poster som presenteras i en årsredovisning. 

Om du är fortsatt nyfiken på att veta mer om hur min högsäsong ser ut eller allmänt om högsäsong här hos oss på EY, tycker jag du ska slänga iväg ett mejl så kan vi ta en virtuell kaffe!

Summering

Nyanställda berättar om sitt första år på EY. Vi får följa deras utveckling från de första nervösa dagarna som nyexade via utbildningar och successivt alltmer utmanande erfarenheter.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Assurance Karriär