31 mars 2022
 Foto av Mångfald och inkludering – min passion där jag får göra skillnad i mitt jobb

Mångfald och inkludering – min passion där jag får göra skillnad i mitt jobb

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

31 mars 2022

Åsa Granstrand, som arbetar med mångfald och inkludering, berättar varför hon är engagerad i dessa frågor och hur vi arbetar med det på EY. 

Av Åsa Granstrand, Nordic DE&I Leader, EY

Hej på er! Jag heter Åsa och jobbar som Nordic DE&I Leader på EY. DE&I står för diversity, equity & inclusion, en av många förkortningar här på EY. Mitt team och jag arbetar aktivt med alla delar inom mångfald. Vårt mål är att alla som arbetar på EY i Norden ska känna sig välkomna och uppskattade för vilka de är. Våra medarbetare ska känna att de kan vara sig själva och att deras arbete värderas lika högt som alla andras. Det bästa med mitt jobb är att jag får arbeta med de områden jag verkligen brinner för! Jag har alltid haft ett stort intresse för jämställdhet och att i mitt arbete få vara med och göra skillnad inom dessa områden ger mig en stor personlig tillfredställelse. 

Nedan svarar jag på de tre vanligaste frågorna jag får i min roll.

Vad betyder DE&I-frågan för EY som arbetsgivare? 

På EY är våra medarbetare vår absolut största tillgång! Vi vet att människor som känner en tillhörighet, en trygghet att kunna vara sig själva och att man är värdefull för den man är, kan nå sin fulla potential i sin yrkesroll – det önskar vi för våra medarbetare. Dessutom visar mycket forskning att team som har en hög grad av mångfald och inkludering är mer innovativa, har roligare tillsammans och levererar ett bättre slutresultat än grupper utan mångfald och inkludering. Det finns alltså en stor anledning ur ett rent affärsmässigt perspektiv att arbeta aktivt med mångfald och inkludering. Jag är för övrigt övertygad om att det är viktigt med en kultur som är inkluderande för att locka nya talanger. För den nya generationen som kommer in i arbetslivet nu är DE&I en självklarhet som har betydelse för vilken arbetsgivare de väljer. 

Har ni några spännande projekt på gång?

Vi arbetar brett med till exempel kvantitativa och kvalitativa analyser i olika affärsområden för att se hur vi ligger till inom några av de mångfaldsperspektiv vi kan mäta såsom kön och ålder. Syftet är att ringa in varje affärsområdes viktigaste prioriteringar. Vi arbetar löpande med olika event för att öka förståelsen och medvetenheten om exempelvis funktionsvarianter och LGBT+-frågorna. I den strategiska plan som jag har tagit fram trycker jag mycket på ”DE&I in everything we do”. Vad jag menar med det är att jag vill att DE&I genomsyrar så många HR- och affärsprocesser som möjligt – att det är en del av vårt vardagliga arbetsliv. Ett exempel på det är att vi nu håller på att ta fram en kort obligatorisk film om förutfattade meningar och inkludering som man måste titta på när man öppnar verktyget för lön och befordran. Det handlar också mycket om att öka medvetenheten om hur vi pratar med och om varandra i organisationen och vad vi mäter. Just nu är vi även i full gång med planeringen av vårens ”Nordic Wellbeing week” för alla våra medarbetare där vi erbjuder olika webbinarier som inspiration och verktyg för att öka sitt välmående.

Under förra årets Wellbeing week delade vi ut hälsodrycker till alla medarbetare på kontoret i Stockholm. Mycket uppskattat!

Har du några tips på hur jag som individ kan bidra till mångfald och inkludering?

I vardagen tycker jag det handlar mycket om att se varandra. Bjud in de som kanske är lite tystare i ett möte och visa att deras åsikter och idéer också är värdefulla. Var nyfiken på andra kulturer – har man någon i sitt team från en annan kultur kan man till exempel intressera sig för dennes högtider och låta de ta plats på samma sätt som ens egna högtider. Man kan även försöka bli medveten om sina förutfattade meningar (förutfattade meningar har vi alla för det är helt enkelt så våra hjärnor är konstruerade). Om man är mer medveten om sina egna förutfattade meningar kan man försöka reflektera över hur man agerar i vissa situationer och i de beslut man tar.

För att knyta ihop säcken och avrunda min debut på Karriärbloggen: för oss är det enkelt. På EY är våra medarbetare och deras välmående vår högsta prioritet. Därför är frågor som rör mångfald, inkludering och wellbeing så högt på vår agenda – vi jobbar aktivt med att alla ska känna sig värdefulla och uppskattade oavsett bakgrund, kön, sexuell läggning, funktionsvariant och så vidare. Det är viktigt för oss att varje medarbetare känner tryggheten att kunna vara sitt genuina jag i sin yrkesroll – för vi vet att det är en stor pusselbit för våra medarbetare att nå sin fulla potential.

Allt gott och ta hand om er!

/Åsa

Summering

Nyanställda berättar om sitt första år på EY. Vi får följa deras utveckling från de första nervösa dagarna som nyexade via utbildningar och successivt alltmer utmanande erfarenheter.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.