11 nov. 2021
Stockholms revisionsgrupper

Stockholms revisionsgrupper

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

11 nov. 2021
Relaterade ämnen Karriär Assurance

Eline ger dig en sammanställning av de revisionsgrupper som du kan arbeta inom på Stockholmskontoret.  

P

å Stockholmskontoret har vi fyra affärsområden varav ett är Assurance. Inom Assurance kan du arbeta med Audit, Financial Accounting Advisory Services, Forensic & Integrity Services eller Insourcing Services. Stockholmskontoret har cirka 1 500 anställda varav cirka 650 arbetar inom Audit. Medarbetarna tillhör olika grupper som arbetar med olika revisionsuppdrag. På Stockholmskontoret har vi sju revisonsgrupper, en grupp som arbetar mot dataanalys och Uppsalakontoret som tillhör oss. Jag själv arbetar, som jag nämnt i tidigare inlägg, i den Globala gruppen. Är du nyfiken på vad det innebär att arbeta i de olika grupperna? Fortsätt då att läsa min sammanställning nedan. 

 

Publika/Globala 

Publika och Globala gruppen är två olika grupper som har snarlika inriktningar. Grupperna har idag växt sig så stora att varje grupp består av två undergrupper med cirka 60 medarbetare i respektive grupp. Publika och Globala gruppen arbetar främst med stora, globala börsnoterade bolag. Det innebär att medarbetarnas kundportfölj består av ett mindre antal bolag, ofta mellan 3–7, och vi arbetar i team från cirka fem personer och uppåt. I Publika/Globala gruppen får du arbeta med kunder inom många olika branscher och med vitt skilda verksamheter, vilket ger dig en stor bredd! I bolag av denna storlek är det inte heller ovanligt med dotterbolag i andra delar av världen. Det gör att teamen ofta samarbetar med andra EY-kontor utomlands och besöker sina kunder i andra länder, så här har du chansen att skapa ett fantastiskt nätverk. Gruppen har en internationell anda, utbyten med EY-kontor utomlands, globala kunder och många av medarbetarna har utländsk bakgrund, vilket innebär att många team enbart arbetar på engelska. Att arbeta i Publika/Globala gruppen ger dig som är nyfiken på att arbeta utomlands eller göra ett utbyte med något av våra EY-kontor en stor fördel. 

I Globala gruppen har vi likt alla andra grupper många aktiviteter tillsammans, så som AW:s och stående onsdagsfika!

Financial Services Audit – FSO 

Inom gruppen Financial Services varierar storleken på de de bolag du arbetar med. Det kan vara allt från jättestora bolag till medelstora och mindre bolag. Grunden är bolag inom den finansiella sektorn, så som banker, försäkringsbolag och fond- och kapitalförsäkring. Gruppen hjälper också till en hel del med treasury- och leasingverksamheter för större noterade tillverkningsbolag som kanske egentligen ligger under andra grupper än Financial Services. Det är en otroligt spännande bransch som är under ständig utveckling, både vad gäller digitalisering och regelverk. Då gruppen har många olika kunder inom samtliga branscher: bank, försäkring, fond- och kapitalförvaltning, får du en otrolig möjlighet till bred exponering och därmed stora utvecklingsmöjligheter. Eftersom gruppen har många mindre bolag kan medarbetarna få en väldigt bra blandning av både stora och mindre kunder. På de mindre kunderna får man redan som relativt junior ta ett stort ansvar för att driva revisionen. Eftersom FSO arbetar med bolag av olika storlek varierar antalet uppdrag som medarbetarna har. Vill någon arbeta med väldigt stora, finansiella kunder har de ofta färre antal bolag, ungefär 1–3 varav ett är stort bolag och 2–3 mindre. Tycker man om att arbeta med fler kunder, så arbetar man främst med medelstora företag och kundportföljen uppgår till cirka 5–8 bolag. Även teamen varierar i storlek till följd av vilken storlek bolaget har, men oftast arbetar man i team om 3–10 personer. Gruppen FSO består av cirka 60 personer. 

Tillväxt 

Tillväxtgruppen är Stockholms största revisionsgrupp sett till antal medarbetare och gruppen består av cirka 80 personer. I Tillväxtgruppen får du arbeta med bolag i alla typer av branscher, såväl onoterade som noterade. Gruppen har följt med flera kunder på deras resa till att bli ett börsbolag. Den gemensamma nämnaren är att bolagen befinner sig i en tillväxtfas, vilket innebär att du kan få arbeta med allt från startups till bolag som gör många förvärv eller utvecklas på befintlig marknad. Hos Tillväxtgruppen får man tidigt i sin karriär vara med och träffa beslutsfattare hos kunderna, då ägarna i många fall är verksamma i bolagen. Du får också snabbt se hela revisionsprocessen från start till mål och ta ansvar för projektledning och kundkontakt. Du kommer arbeta i team som vanligtvis består av 5–7 personer och ha mellan 20–30 uppdrag per år. Ofta händer det mycket hos kunderna, så gruppen har en del konsultationsfrågor (som ryms inom revisorns oberoende). Gruppen agerar rådgivare antingen genom egen kunskap eller våra specialister på EY. Eftersom gruppen har kunder i olika faser och olika branscher dyker det alltid upp nya frågor, vilket leder till ständig utveckling i lärande och kunskap. Tre av fyra partners är kvinnor och fördelningen mellan tjejer och killar i gruppen som helhet är 50/50. Tillväxtgruppen präglas av högt i tak, platt organisation och mycket kunskapsdelning mellan såväl erfarna som juniora medarbetare. 

Non-profit 

I Non-profitgruppen får du arbeta med flera olika organisationstyper och inte bara aktiebolag. Gruppen utför även revisioner av stiftelser, föreningar, kommuner och bidragsfinansierade projekt. Sett till antalet organisationsformer ger det en bredd som ingen annan grupp har! Inom ramen för non-profitsektorn arbetar gruppen även med börsnoterade bolag, främst inom vård och omsorg och specifik verksamhet inom energi och avfall. I gruppen för non-profit är det ett stort fokus på hur pengar nyttjas inom verksamheten och inte enbart resultatet. Som medarbetare får du god insikt i flera olika verksamheter och du får tidigt möjlighet att ta stort ansvar och utvecklas inom projektledning och knyta kontakter med kunderna. I samband med granskning av externfinansierade projekt får medarbetare även möjlighet att utföra granskningen i andra länder, vilket är både spännande och utvecklande! Det varierar hur många uppdrag du har, men ofta någonstans mellan 8–15 uppdrag där du arbetar i team med allt från 2–10 personer. I skrivande stund är de cirka 70 personer som arbetar i non-profitgruppen men vi vill alltid bli fler!

US GAAP  

I US GAAP får du arbeta med bolag som är noterade eller som vill noteras i USA. Dessa bolag är oftast väldigt stora och internationella med dotterbolag över hela världen. Bolag av denna storlek kräver väldigt hög kompetens, vilket innebär att du får arbeta med väldigt kunniga individer, både från kundens sida och i våra team. Det gör att din personliga utveckling aldrig stannar av. Som medarbetare i US GAAP arbetar du med 2–5 uppdrag. Målet är att varje medarbetare ska få arbeta med minst två olika bolag för att få en lite bredare förståelse för revision och för att få se olika typer av verksamheter. Om du vill kan du efter några år rikta in dig mot en mer specifik bransch. Teamen varierar i storlek beroende på uppdrag. På de största uppdragen är det runt 15–20 personer och på de lite mindre cirka fem personer. Fördelen med att arbeta i större team är att det alltid finns någon med lite mer kunskap direkt ovanför dig som hjälper till i din utveckling. Utöver att arbeta med medarbetare inom gruppen samarbetar US GAAP också väldigt mycket med team från FAIT (Financial Audit IT), Tax och SaT (Strategy and Transactions). Gruppen har ungefär 70 medarbetare med många olika nationaliteter, cirka 30 personer har utländsk bakgrund från hela världen. 

Det bästa med vår grupp är att vi är väldigt internationella, både i vårt arbete mot kund och i sammansättningen av vår grupp. I och med detta finns det stora möjligheter att arbeta utomlands för den som är intresserad.

Blerta och Thea

US GAAP

Nordic Analytics Data Delivery – NADD 

NADD är inte en renodlad revisonsgrupp, utan en central funktion som arbetar mot revison och som fokuserar på dataanalys, transformering och visualisering av data samt datafångst. Det primära målet är att hjälpa och vägleda samtliga revisionsteam med att transformera kundens data till ett läsbart format, så att vi kan utföra en digital revision. Gruppen omfattar hela Norden, inte bara Stockholmskontoret, och består av över 70 personer varav cirka 25 personer sitter i Sverige. Att arbeta med revision hos NADD innebär att du arbetar enligt en modell där din tid är uppdelad mellan revision och dataanalys, till exempel kan du arbeta 50 procent mot revison och 50 procent mot dataanalys. Hos NADD finns det inga egna uppdrag, utan vi samarbetar med andra affärsområden och på existerande revisionsuppdrag. Det kräver att man är serviceinriktad och tycker om att ha många olika arbetsuppgifter då vi arbetar med flera team och kunder parallellt under dagarna. Ofta innebär ditt arbete att du arbetar ensam, fast med stöd av dina kollegor, men när du arbetar med någon av våra revisionskunder så tillhör du också teamet för det revisionsuppdraget! Det innebär att du får lära känna medarbetare från alla grupper på vårt Stockholmskontor. Att få möjlighet att arbeta i NADD gör att du kan få andra erfarenheter och det passar dig som är nyfiken på hur det är att arbeta med data!

Real Estate, Hospitality & Construction (RHC) 

RHC eller Fastighetsgruppen är inriktad mot bolag som arbetar med fastigheter och bygg. EY RHC är marknadsledande när det kommer till revision av fastighets- och byggbolag. Det gör att du får arbeta med personer som har hög branschkompetens och du får följa med i branschens utveckling. Gruppen ger dig möjligheten att arbeta med kunder av olika storlek, allt från mindre privatägda bolag till börsnoterade bolag, vilket är en stor fördel för din egen utveckling! Fastighetsgruppen arbetar även med utlandsägda, kommunala och statligt ägda bolag samt fonder och institutioner. Här får man en stor bredd på sina revisionsuppdrag som varierar mellan cirka 5–10 kunder och i team om cirka 4–15 personer. Du får också möjlighet att arbeta inom alla redovisningsregelverk: K2, K3, och IFRS. I dag är vi ungefär 75 medarbetare med en mycket bra gemenskap och intressanta kunder! Vill du veta mer om hur en resa i Fastighetsgruppen kan se ut? Läs Robins gästinlägg här.

Uppsala 

Uppsala är ett fristående kontor med cirka 40 medarbetare. Alla arbetar inom Audit och utgör en grupp som tillhör Stockholmskontoret. Fördelen med att arbeta i Uppsala är att vi har en blandad kundportfölj, både vad gäller branscher och storlek på kunder. Kunderna kan vara allt från det minsta bolaget med endast ett par transaktioner till stora börsnoterade bolag. De olika branscherna kan exempelvis vara tillverkande bolag, välkända klädmärkesbolag och telekom, men huvudspåret är bolag inom Life Science och fastighetsbranschen. Hälften av medarbetarna på Uppsalakontoret ingår i RHC (Real Estate & Hospitality). Att arbeta med olika stora kunder i olika branscher är en fördel. EY:s revisionsmetodik är densamma, oavsett om vi arbetar med det lilla eller det stora bolaget, men när du jobbar med mindre bolag får du en förståelse för hela revisionsprocessen (från planering till påskrift). Det kommer du inte i kontakt med lika tidigt om du enbart arbetar med större bolag. Antalet uppdrag varierar beroende på om du arbetar med noterade bolag eller mindre ägarledda bolag. Därför varierar också storleken på teamen, allt från det lilla teamet på två personer till stora team på 10–15 personer. Uppsala har även en hel del Stockholmskunder och kontoret är beläget precis vid centralstationen så det är lätt att ta sig dit med tåg! Vi har en väldigt familjär känsla i vår grupp, eftersom vi har ett eget kontor. Vi har väldigt kul tillsammans och gör många aktiviteter utanför arbetstid så som att träna ihop, spela padel, AW:s och kontorsresor. Eftersom Uppsala är en del av Stockholmskontoret får medarbetarna också ta del av alla Stockholms roliga aktiviteter, till exempel sommar- och vinterfest. Man får alltså det bästa av två världar hos Uppsala! 

Med det sagt hoppas jag att du har fått en överblick över vad respektive grupp arbetar med om dagarna. Jag vill dock poängtera att vi ofta arbetar över gruppernas gränser. Det innebär att du kan komma att få arbeta med uppdrag och medarbetare som på pappret tillhör en annan grupp. Detta är en stor fördel då du får möjlighet att lära känna fler personer inom revision!

Summering

Nyanställda berättar om sitt första år på EY. Vi får följa deras utveckling från de första nervösa dagarna som nyexade via utbildningar och successivt alltmer utmanande erfarenheter.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Karriär Assurance