22 aug. 2023
Picture of Vad gör vi på PAS (Consulting)?

Vad gör vi på PAS (Consulting)?

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

22 aug. 2023
Relaterade ämnen Consulting Karriär

Isabella ger en inblick i People Advisory Services och berättar mer om vad man kan göra där och varför det fått henne att känna sig som hemma.

Ni har fått följa mig här ett tag nu och läst om hur min start på EY har varit, lite om projekt jag har gjort och hur det funkar hos oss i dagens hybridvärld. Som ni kanske har koll på vid det här laget arbetar jag inom PAS (People Advisory Services) på Consulting. Men vad innebär det egentligen? Det har blivit dags att berätta mer om det! Kortfattat arbetar vi med ”The People Agenda” och har många olika kompetenser inom teamet för att göra det. I detta inlägg ska jag ge er en inblick i just det, vad vi har för olika kompetenser och fokusområden på PAS och vad som fick mig att känna mig så hemma här!

Vi kan börja stort, på EY har vi flera service lines: Assurance (revision), Tax, Strategy and Transactions och Consulting. Bryter vi ned det ytterligare består Consulting av tre ben:

  1. Business Consulting
  2. Technology Consulting
  3. People Advisory Services

Inom People Advisory Services, förkortat PAS*, arbetar fler än 10 000 personer globalt varav runt 300 i Norden. I Sverige är vi ett gäng på cirka 50 personer, där majoriteten sitter i Stockholm och två mindre gäng sitter i Göteborg och Malmö. Carl Kjellberg, manager på PAS, beskriver oss:

”PAS är ett fantastiskt gäng på närmare 50 personer som har en bra sammanhållning och stark kultur. Det härliga med att jobba på PAS är att vi får möjligheten att kombinera mjukare delar av peopleagendan och managementfrågor.”

Precis som Carl beskriver jobbar People Advisory Services i gränssnittet mellan människorna och ledningen med att hjälpa organisationer att anpassa sig till omvärldens snabba förändringar. Detta sker genom att säkerställa att deras medarbetare och ledare har rätt förutsättningar i ledarskap, kultur, arbetssätt, teknik och miljö för att vara rustade för framtidens arbete.

Även om teknik är avgörande för vår arbetsvärld som ständigt utvecklas, kommer företag alltid att behöva människor. För de flesta organisationer är dessutom människor nyckeln till framgång. Har en organisation funderingar kring om de har rätt personer i rätt roller? Eller hur organisationens sätt att driva sitt arbete kring den mänskliga kompetensen och kraften påverkar den övergripande affärsstrategin? Det är sådant vi hjälper kunder med. Tillsammans med våra kunder skapar och implementerar vi strategier för talang och organisationsutveckling, utvärderar och lanserar ny HR- teknologi, maximerar effekterna och skapar starka och positiva upplevelser av större förändringar på arbetskultur och arbetssätt och mycket mer.

För att förstå tydligare vad arbete på PAS kan innebära går jag nedan kort igenom de sex områden vi organiserar vår verksamhet kring:

HR Transformation

Makrotrender och organisationsutveckling i stort, men även en tydlig förändring i förväntningar från anställda på sina arbetsgivare, påverkar hur organisationer utformar sin strategiska agenda kring, och för, medarbetare. Inom detta område hjälper vi våra kunder att gå en ljus framtid till mötes med hjälp av framåtlutade och tydliga people-strategier, HR-modeller och transformationsprogram.

Change and Learning

Organisationer möter idag konstant förändring, både inifrån och utifrån. Detta kräver att de inte bara är förberedda, utan även kan hantera förändringarna och skapa förutsättningar för lärande i organisationen. Vårt syfte inom detta område är att, genom att kombinera organisatoriska och beteendemässiga insikter med fokus på individen, skapa den bästa förändringsupplevelsen för våra kunder och deras medarbetare. Vi hjälper dem att navigera i komplexa förändringar för att förverkliga värdet av deras transformationsambitioner och skapa förutsättningar för medarbetarna att utveckla nya färdigheter.

HR Technology

Även inom HR-teknologi sker det stora rörelser och vi hjälper därför våra kunder att utveckla sina arbetssätt och processer genom strategier för digital HR, leverantörsval, verksamhetsintegrering och implementering av lösningar för att stötta HR, ledare och medarbetare.

Organization and Workforce Transformation

Organization and Workforce Transformation accelererar business och people-strategier med utgångspunkt i befintliga och framtida operativmodeller. Vi stöttar organisationer med workforce planning och organisationsdesign för att förstärka effektivitet och agilitet.

Leadership and Culture

Inom Leadership and Culture stöttar vi våra kunder i frågor gällande organisationers kulturresor, ledarskapsutveckling och mångfald- och inkluderingsarbete. Exempelvis kan det handla om att vi stöttar i att kartlägga en organisations nuvarande och önskvärda kultur samt hur man ska göra skiftet mellan dessa.

Transactions and Rewards

Inom Transactions and Rewards ligger fokus på people-frågor genom hela transaktionscykeln i ett förvärv. Detta genom att arbeta med värderingar och synergier mellan arbetsstyrkan och HR-domänen. Att hantera personalfrågor i ett förvärv är ytterst viktigt för att kunna leverera det värde som transaktionen är tänkt att göra. Människorna representerar den högsta kostnaden och största risken i många transaktioner och vi hjälper våra kunder att hantera det på bästa sätt. Gör man det, kan HR vara den drivande kraften bakom att maximera transaktionens värde.

För att få ihop helheten i vårt team på PAS har vi även funktioner som stöttar verksamheten. Där kan man engagera sig inom områden som Community & Teaming (utveckla teamet och se till att vi håller ihop, utvecklas och har roligt tillsammans), sälj eller rekrytering.

I hjärtat av allting, ja där har vi varandra. Alla har en counselor på EY, som är ens närmsta chef och stöd och det bildar i sin tur ett nätverk av olika counselling-familjer. Jag frågade Karin Edvardsson, senior manager på PAS och ansvarig för detta område, varför vi har counselling-familjer och på vilket sätt det är en viktig del av vår verksamhet. Hon svarade:

”PAS växer så det knakar vilket självklart är väldigt positivt, men också utmanande när det kommer till att se alla medarbetare, att fånga upp hur de mår och vilka frågor som berör dem just nu. Vi jobbar tätt tillsammans i olika projektteam, men dessa är tidsbegränsade och föränderliga då kollegor kan ansluta eller rulla av under projektets gång. Genom våra counselling-familjer har vi skapat en gemenskap för våra medarbetare där de kan känna en tillhörighet och trygghet i en mindre gruppering som är mer konstant över tid och oberoende av projekt. Tanken med counselling-familjen är att kunna ha öppna och ärliga diskussioner där man kan prata om allt mellan himmel och jord – exempelvis diskutera utmaningar hos kund, dela med sig om vad som händer i livet, dela goda exempel eller lyfta frågor eller funderingar som berör PAS.”

People Advisory Services jobbar i gränssnittet mellan människorna och ledningen med att hjälpa organisationer att anpassa sig till omvärldens snabba förändringar.

Varför har då detta gäng och detta arbete fått mig att känna mig som hemma?

Till att börja med togs jag emot på PAS med varma och öppna armar. Det har funnits många tillfällen under våren att umgås och lära känna mina kollegor och det är alltid välkommet att ta en kaffe tillsammans (digitalt som fysiskt), luncha ihop eller be varandra om stöd och hjälp. Precis som Karin också beskriver har ens counselling-familj varit en trygghet och ett lätt sätt att få bra kontakt med flera seniora kollegor som man inte hunnit jobba med i projekt än!

I PAS har jag även fått många möjligheter att testa på olika saker och doppa tån i flera av våra områden, för att hitta det som jag tycker är mest spännande och vill utvecklas vidare inom. Hittills har jag fokuserat på Change and Learning och Leadership and Culture, områden som jag tycker är väldigt roliga och som man kan göra så mycket inom. En förändringsresa kan ju se helt annorlunda ut på en myndighet jämfört med ett stort telekombolag till exempel.

För att sammanfatta, PAS för mig är familjekänsla, stort engagemang och arbetsområden som är varierande, inspirerande och gör stor skillnad. PAS för EY är vår peopleagenda-funktion, som stöttar med perspektivet som är hjärtat av varje organisation.

Ni kan läsa mer om People Advisory Services här.

*Ni kan säkerligen komma i kontakt med både benämningen PAS och WFA när det gäller oss. Detta beror på att WFA (Workforce Advisory) är en sub-del av PAS.

Summering

Nyanställda berättar om sitt första år på EY. Vi får följa deras utveckling från de första nervösa dagarna som nyexade via utbildningar och successivt alltmer utmanande erfarenheter.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Consulting Karriär