3 minuters lästid 25 juli 2019
Kvinnlig datorprogrammerare arbetar med laptop

Hur cybersäkerhet kan hjälpa ditt företags tillväxtstrategi

3 minuters lästid 25 juli 2019
Relaterade ämnen Cybersecurity Trust Tillväxt

En robust cybersäkerhetsstrategi är inte längre en kostnad för att göra affärer. Det är en avgörande faktor för huruvida ett företag kommer att kunna fortsätta med sin verksamhet.

N är organisationer tänker på cybersäkerhet tenderar de att tänka på två saker: hackers och dataintrång.

Och det är sant, cyberkriminella blir mer sofistikerade och använder mer avancerade phishing- och malware-tekniker för att hitta svaga punkter i stora och små organisationer, inom både offentlig och privat sektor.

De verkliga kostnaderna för en cyberattack – i termer av förlorad produktivitet och renommékapital – kan vara häpnadsväckande. Enligt vissa uppskattningar kommer den globala kostnaden för cybersäkerhetsöverträdelser att uppgå till 6 biljoner USD år 2021. 1

Utmaningen för alla företagsledare som kämpar mot cyberhotet är tydlig. Medan företag måste vara på sin vakt 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år, behöver en angripare bara ha tur en gång.

Cybersäkerhet som inte uppfyller organisationens behov.

89 %

Antalet organisationer som medger att de inte har en cybersäkerhetsfunktion som uppfyller deras behov.

Trots att de vet detta, medger 89 procent av organisationerna att de inte har en cybersäkerhetsfunktion på plats som uppfyller deras behov. 2 Dessutom har bara 36 procent av deras styrelser tillräcklig kunskap om cybersäkerhet för att effektivt hantera riskerna.

Det kan vara frestande att tro att cybersäkerhet är ett problem för informationssäkerhetschefen. Men ju mer våra företag digitaliserar och automatiserar verksamheten desto mer öppna blir vi för attacker.

Vi ser det alltför ofta: den enda gången en CISO möter styrelsen är efter ett cybersäkerhetsbrott. Att vara så frånkopplad utgör en mycket verklig och närvarande fara. EY:s senaste globala informationssäkerhetsundersökning (GISS) fann att bara 36 procent av företagen är övertygade om att styrelsen och verkställande ledningen har en omfattande förståelse för informationssäkerhet för att fullt ut utvärdera cyberrisker och förebyggande åtgärder. Den största risken är den betrodda insidern eller en tredje part som de använder i sin leveranskedja. Trots detta identifierade bara 34 procent av de svarande i EY:s senaste GISS detta som deras största cyberrisk. När vi bedriver mer och mer affärer online är våra sammankopplade digitala ekosystem bara lika starka som den svagaste länken.

En proaktiv inställning till cybersäkerhet, som leds av högsta ledningen, och som ser till att ha rätt system och rätt teknik på plats, kommer inte bara att svara på cyberattacker, utan också möjliggöra tillväxt.

De senaste siffrorna från Office of the Australian Information Commissioner är intressanta. Australiska organisationer rapporterade 245 dataöverträdelser mellan juli och september 2018. Av dessa inträffade 20 procent när personlig information skickades till fel mottagare, via mejl, post, fax eller på annat sätt. Ytterligare 20 procent av överträdelserna tillskrivs phishing.

Lösningen? En proaktiv "när, inte om" inställning till cybersäkerhet, ledd av högsta ledningen, som har rätt system och teknik för att inte bara svara på attacker, utan också för att möjliggöra tillväxt. På EY kallar vi detta förhållningssätt "trust by design". Det handlar inte om att investera i teknik, utan om att investera i förtroende. I slutändan bygger säkerhet kundlojalitet, och alla framtida tillväxtstrategier är beroende av kundlojalitet och förtroende.

Är ditt företag redo att använda cybersäkerhet som en tillväxtstrategi? Fråga dig själv:

Skydd: Hur kan jag skydda min organisation – och dess mest värdefulla tillgångar – inför ökade cybersäkerhetsattacker? Tänk inte bara på de uppenbara svagheterna inom cybersäkerheten, utan också på ditt juridiska ansvar.

Optimering: Vilka delar av cybersäkerheten kan vi automatisera eller utföra mer kostnadseffektivt och hur ser vi bortom våra största risker?

Tillväxt: Hur kan vi utforma och bygga säkra nya kanaler och skilja på säkerhet och integritet för tillväxt?

Fyra av tio organisationer säger att personen med det yttersta ansvaret för cybersäkerhet är medlem i styrelsen eller den verkställande ledningen. Eftersom säkerheten utvecklas som en viktig möjliggörare för tillväxt tror vi att denna andel sannolikt kommer att öka.

En robust cybersecurity-strategi är inte längre en kostnad för att göra affärer. Det är en avgörande faktor för om ett företag kommer att kunna fortsätta med sin verksamhet.

Summering

Det kan vara frestande att tro att cybersäkerhet är ett problem för informationssäkerhetschefen. Men ju mer våra företag digitaliserar och automatiserar verksamheten desto mer öppna blir vi för attacker. Lösningen? En proaktiv "när, inte om" inställning till cybersäkerhet, ledd av högsta ledningen, som har rätt system och teknik för att inte bara svara på attacker, utan också för att möjliggöra tillväxt.

Om artikeln

Related topics Cybersecurity Trust Tillväxt