Corporate responsibility

Utöver att arbeta ansvarsfullt använder vi vår kunskap och våra erfarenheter för att stärka våra samhällen.

Att arbeta med hållbar, inkluderande tillväxt 

Vi har en viktig roll för att driva hållbar, inkluderande tillväxt där alla kan bidra till och dela fördelarna med en hållbar ekonomisk tillväxt.

Vi arbetar tillsammans med myndigheter kring hur man bygger mer hållbara och inkluderande ekonomier. Vi hjälper företag att fokusera på hållbara initiativ och som en av grundarna av "The Embankment Project for Inclusive Capitalism" arbetar vi med att ta fram ett nytt ramverk för rapportering som fokuserar på långsiktiga värden för alla intressenter.

Vi ser också på andra initiativ och möjligheter för att öka vårt "Corporate responsibity"

Vi ger våra medarbetare möjlighet att använda sina kunskaper och erfarenheter för att jobba med hållbar, inkluderande tillväxt – med ett särskilt fokus på att hjälpa unga och sociala entreprenörer att utvecklas.

Vårt arbete inkluderar även att inspirera våra medarbetare att göra vad de kan och ta ansvar för miljömässig hållbarhet och inkluderande tillväxt.

Nytt från oss

Stöd till nästa generation

Idag möter vår unga generation utmaningar som kanske inte bara rätt utbildning kan lösa. Eftersom många unga idag kommer ha jobb i framtiden som ännu inte finns – och många av dagens jobb försvinner på grund av automatisering – måste vi tänka annorlunda. Därför lägger vi extra fokus på att hjälpa unga att utveckla sitt sätt att tänka och färdigheter i kommunikation, kritiskt tänkande och komplexa problemlösningar, eftersom vi tror att dessa egenskaper bäst kommer att hjälpa dem i framtiden, oavsett vad den innebär.

Arbeta med sociala entreprenörer

Miljarder människor runt om i världen har fortfarande inte tillgång till varor, tjänster eller möjligheter som många av oss tar för givet. Sociala entreprenörer arbetar med att förändra detta och göra världen mer jämlik. Med vår hjälp kan de förbättra förutsättningarna för hållbar tillväxt i sina företag. Vi hoppas att vi tillsammans kan förbättra förutsättningarna för fler.

Minimera vår miljöpåverkan

Klimatpåverkan påverkar de fattigaste hårdast, oavsett var i världen de inträffar. Därför vill vi också göra vad vi kan för att minimera vår miljöpåverkan. EY runt om i världen har redan gjort långtgående åtaganden, bland annat inom koldioxidutsläpp och vattenförbrukning. Vi har också tagit fram riktlinjer på global nivå för att säkerställa att vårt miljöarbete ständigt utvecklas och förbättras.