Kompetens och arbetsstyrka

  Covid-19, checklista: Vi hjälper dig i dag, i morgon och i framtiden

  Kompetens och arbetsstyrka: viktigt att tänka på

  Personalchefer bör fokusera på att möjliggöra affärskontinuitet och krishantering.

  • Aktivera och stötta team när de leder genom krisen genom att involvera säkerhets- och krishanteringsresurser
  • Planera arbetsstyrkan för att stötta kortvarig beredskap; använd modelleringsverktyg för att utvärdera alternativ för kostnadsbesparingar
  • Granska affärsresemönster och stötta "strandade" kollegor utomlands och globalt rörliga medarbetare och deras familjer
  • Utvärdera störningar i verksamheten kopplade till outsourcing och tjänsteleverantörer som rör processer för medarbetare (till exempel lönehantering)
  • Granska och påskynda virtuella samarbeten och nya sätt att arbeta; gör om utbildning till distansutbildning
  • Skapa virtuella, interna kommunikationskanaler och hubbar för medarbetares frågor och initiativ som rör hälsa och välbefinnande
  • Gör pulsmätningar med analysverktyg för att mäta medarbetarnas attityder och produktivitet  

  Personalchefer ska fokusera på att leda genom pågående verksamhetsstörningar.

  • Identifiera kritiska funktioner, roller, processer och kompetenser som är sårbara vid arbete på distans
  • Kräv ett större medarbetaransvar (gäller även tillfällig arbetsstyrka) och använd teknik för att kompetensutveckla och omskola kollegor om personalbehovet har förändrats
  • Risk och finansiell modellering av optimal arbetsstyrka och insatser
  • Utveckla ett business case som förändrar kursen för HR-funktionen för alltid; lär av det förflutna och bygg för framtiden
  • Utforska marknaden och använd befintlig teknik för att tänka om kring hur arbetet ska utföras i framtiden
  • Utvärdera din operativa modell och utmana den traditionella modellen
  • Förstå nya reserestriktioner och hur de påverkar kollegor och verksamhet
  • Skatteeffekter för enskilda medarbetare till följd av nya restriktioner och regler

  Transformera för att lyckas.

  • Gör kompetensplanering, kompetensmäklare och medarbetarupplevelser till verklighet för alla typer av anställda
  • Överträffa åtaganden i HR-funktionens business case och använd data för att visa hur medarbetare påverkar företagets värdekedjor (intäkter och resultat)
  • Uppgradera dina teams kompetens och flytta kollegor och arbete efter behov för att förbättra tjänsteupplevelser och värde
  • Integrera flexibla och digitala utbildningar för kompetensutveckling och omskolning i din utbildningsstrategi
  • Profilera er som en flexibel organisation som snabbt kan förutse och implementera förbättringar av tjänster
  • Implementera nya produkter och tjänster som understryker HR:s kritiska roll för såväl medarbetarvärde som affärsresultat
  • Utvärdera behovet av faciliteter, inklusive hyresavtal, framtida arbetsytor och anläggningstillgångar
  • Granska och ompröva din globala strategi för mobilitet 

  Kontakta oss för omedelbart stöd

  Vi hjälper dig med krishantering och att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

   

  Kontakt

  Led företaget genom covid-19-krisen

  Vi har en tydlig bild av vilka frågor som kräver svar för att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

  Läs mer