EY:s 7 drivkrafter för tillväxt

I Tillväxt

EY:s 7 drivkrafter för tillväxt är ett ramverk som hjälper företag att utforska sju områden som banar väg för ökad tillväxt.

Relaterade ämnen Private Equity Tillväxt

Vad kan EY göra för dig

I över 30 år har vi arbetat tillsammans med några av världens snabbast växande entreprenörsföretag tack vare utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year™. Därför vet vi att företag som fokuserar på en bred uppsättning aktiviteter och hittar rätt balans kan påskynda tillväxten och göra den hållbar.

Vi har använt den kunskapen för att utveckla EY:s 7 drivkrafter för tillväxt. Syftet är att hjälpa företag som vill skapa hög tillväxt att fokusera brett och framgångsrikt genomföra sina tillväxtstrategier.

Vi använder EY:s 7 drivkrafter för tillväxt för att hjälpa ledare i företag som vill växa att tänka annorlunda vad gäller faktorer som främjar tillväxt. Genom att titta på dessa drivkrafter kan företagsledare bedöma var de befinner sig i dag och planera vägen framåt för att påskynda tillväxten.

Marknadsledarskap

Kund

Ledande företag fokuserar på sina kunder. De vet att de kan uppnå konkurrensfördelar genom att sätta kundens behov och önskemål främst.

De vet allt om sina kunder — vilka kunderna är, vad kunderna vill ha och när kunderna vill ha det. De vet också att kundlojalitet går hand i hand med en tillväxt som är hållbar på lång sikt.

Även när dessa företag har blivit marknadsledare funderar de ständigt på hur de kan fortsätta att engagera sina kunder.

Medarbetare och företagskultur

Ett företag är aldrig bättre än människorna som arbetar i det. För att vinna "kriget om talangerna" skapar ledande företag en miljö som värdesätter mångfald. De jobbar aktivt med att attrahera och behålla medarbetare som delar företagets vision och som passar in i företagskulturen.

Ledande företag har ett starkt ledarskap och skapar en inkluderande miljö där skillnader uppskattas och där medarbetarna kan komma med nya idéer som driver verksamheten framåt. Dessutom investerar de i sina medarbetare, vårdar deras kompetens och hjälper dem att utveckla färdigheter som matchar verksamhetens krav under olika tillväxtfaser.

Digital teknik och dataanalys

För företagsledare är information makt. Med hjälp av information kan de fatta snabbare och smartare beslut som förbättrar företagets resultat och riskhantering.

Digital teknik – inklusive sociala medier, molnet, dataanalys och mobil teknik – påverkar företag i alla branscher, från detaljhandlare och banker till biltillverkare och energiföretag.

Den digitala tekniken förändrar hur konsumenter interagerar med dessa företag och öppnar samtidigt upp för nya affärsmodeller. Digitaliseringen ger it-chefer möjligheten att spela en större och mer inflytelserik roll i verksamheten.

Företag som drar nytta av it kan skapa strategiska fördelar och konkurrensfördelar. Även om många företagsledare och it-chefer ser potentialen, tycker många fortfarande att det är svårt att använda informationsteknologin för att förändra verksamheten.

Verksamhet

Din verksamhetsmodell är länken mellan din strategiska avsikt och organisationens förmåga att leverera enligt denna avsikt. Att ha ett tydligt tillvägagångssätt som anpassar din verksamhet till din strategi kommer att öka dina möjligheter att nå framgång.

Marknadsledande företag tänker igenom alla aspekter av verksamheten på både makro- och mikronivå. De fokuserar på detaljerna och vet att varje del av verksamheten måste tåla att granskas och ständigt förbättras för att ligga i framkant.

Ledande företag lämnar inget till slumpen. De tar kontrollen genom att analysera verksamheten, se till att alla delar är så effektiva som möjligt och vid behov göra de ändringar som krävs.

Globala företag använder leveranskedjorna på ett effektivt sätt för att optimera kostnader och främja tillväxt. De fokuserar på att uppnå större flexibilitet och lyhördhet för att kunna leverera överlägsna resultat.

Finansiering

Alla företag behöver kapital för att växa. Hur ett företag hanterar sina pengar – och sina nya investerare – kommer att avgöra hur det går i framtiden.

Ledande företag hittar den bästa finansiella lösningen – eller en kombination av lösningar – och drar maximal nytta av företagets kapitalhantering.

För att kunna göra detta måste CFO:er och finansfunktioner agera mer strategiskt och kommersiellt. De måste förbättra resultatet genom att förse beslutsfattarna med insikter. Denna roll har vanligtvis beskrivits som ett partnerskap där CFO:n har fungerat som en katalysator eller värdeintegrerare.

Ledande företag använder sin CFO som en ekonomisk rådgivare. Det leder till ett förbättrat ekonomiskt resultat.

Transaktioner och allianser

Marknadsledande företag utvecklas sällan endast genom organisk tillväxt. För att nå toppen söker de framgångsrika partnerskap och strategiska förvärv som kan förbättra tillväxt, konkurrenskraft och lönsamhet.

Ledande företag ser värdet av transaktioner och allianser på dagens dynamiska marknader. De är också medvetna om att vinster av viktiga affärer inte handlar om tur. De arbetar målmedvetet med att profilera sig på sina marknader och se till att de är väl positionerade att ta vara på möjligheter så snart de uppstår.

Även om detta verkar enkelt i teorin, kan vägen dit vara svår. Många utmaningar påverkar företagets möjlighet att nå sina mål. Att ha en plan som är anpassad till din strategi, så att du kan ta itu med problem och hantera framtida påtryckningar ökar din förmåga att nå framgång.

Risk

Denna drivkraft omfattar alla grundläggande affärsutmaningar som ett växande företag står inför; från rekrytering av medarbetare och hantering av intressenter till policyer och regelefterlevnad.

För att lyckas i dagens föränderliga affärsmiljö måste ledande befattningshavare ha en strategi för riskhantering. Förmågan att identifiera och hantera risker är en viktig framgångsfaktor – oavsett vilken tillväxtfas företaget befinner sig i.

Företag som vill bli marknadsledare bör inte vara rädda för risker. De bör närma sig riskerna på ett smart sätt för att dra nytta av fördelarna och snabba på tillväxten.

EY Velocity

EY Velocity är en global digital plattform som hjälper grundare, vd:ar och ledningsgrupper i startup- och tillväxtföretag att fatta välgrundade beslut och nå bättre resultat snabbare.

Läs mer (EN)

Anmäl ditt intresse (EN)

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.