2 minuters lästid 8 okt. 2021
EY Ändringar i ESMAs manual om enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF)

Ändringar i ESMAs manual om enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF)

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

2 minuters lästid 8 okt. 2021

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har i juli publicerat en uppdatering av sin ESEF Reporting Manual (”manualen”)

Manualen riktar sig till alla som omfattas av kraven i ESEF -förordningen och syftar till att ge vägledning i frågor som vanligtvis uppstår i samband med skapandet av Inline XBRL-instansdokument i enlighet med ESEF-förordningen. 

Den uppdaterade manualen är tillgänglig i en version utan ändringsmarkeringar Reporting manual ren och i en version med spårade ändringar Reporting manual track changes (båda är länkar till ESMA:s webbplats). Nedan följer en kort beskrivning av de ändringar vi bedömer vara mest intressanta:  

Årsredovisningar som upprättas på flera språk 

Enligt den uppdaterade manualen ska ett företag som upprättat årsredovisningen på två eller flera språk lämna in dessa som separata zip-filer. Den praktiska innebörden av detta är ännu oklart.  

Upplysningar som inte finns i företagens årsredovisning 

Av manualen framgår att företag ska märka upp alla upplysningar som motsvarar elementen i tabell 1 och tabell 2 i bilaga II om dessa upplysningar finns i företagens årsredovisning. Ändringen tydliggör att om upplysningarna inte finns i företagets årsredovisning behöver de inte märkas. Detta skulle t ex kunna vara upplysning om koncernens moderbolag om moderbolag inte finns. 

Förankring av tilläggselement som är kombinationer av befintliga element i taxonomin 

Ändringarna förtydligar att kravet på att förankra till "smalare" element inte bara gäller när tilläggselementet uteslutande består av en kombination av element från taxonomin, utan närhelst det är en kombination av två eller fler element från taxonomin. Till exempel om företaget behöver skapa ett tilläggselement för Aktiekapital, Överkurs vid emission och annan enhetsspecifik reserv som saknar tagg i taxonomin är det ändå obligatoriskt att förankra tillägget nedåt till 'Emitterat kapital' och 'Överkurs vid emission'. I vissa fall skulle detta förtydligande kunna innebära att man behöver förankra till ett stort antal smalare element men om detta kommer att bli praxis återstår att se. 

Vägledning för företag som inte omfattas av märkningskrav 

Ändringarna innehåller också vägledning för de företag som inte upprättar IFRS -koncernredovisning och därmed inte omfattas av märkningskrav utan bara behöver upprätta sin rapport i XHTML -format. Ändringarna förtydligar att dessa företag inte behöver märka upp de obligatoriska elementen i bilaga II tabell 1. ESMA rekommenderar att sådana filer skickas som fristående XHTML -filer (med antingen .xhtml eller .html filtillägg) och inte förpackade i zip -filer.  

Utöver dessa finns det ett antal mindre förtydliganden/ändringar i de tekniska specifikationerna. 

Har du frågor? Kontakta gärna Joanna Castler, Auktoriserad revisor och redovisningsspecialist, Audit. 

Författare 
Joanna Castler, Auktoriserad revisor och redovisningsspecialist, Audit. 
Madeleine Holhammar, Auktoriserad revisor och redovisningsspecialist, Audit 

Summering

ESMAs uppdaterade ESEF Reporting Manual innehåller ett antal förtydliganden och ändringar. Artikeln riktar uppmärksamhet mot ändringar i vägledning vad gäller fyra frågor: då årsredovisningar upprättas på flera språk, märkning av upplysningar som inte finns i en årsredovisning, förankring av tilläggselement och företag som inte upprättar IFRS-koncernredovisning.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.