15 juni 2021
ey digital rapportering av arsredovisningen esef

Digital rapportering av årsredovisningen (ESEF)

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

15 juni 2021
Relaterade ämnen Assurance Digitalisering

Vi har i tidigare nyhetsbrev beskrivit ESEF och tidtabellen för införandet i Sverige. Denna artikel innehåller en uppdatering av utvecklingen på området. 

I

början av året möjliggjorde EU för medlemsstaterna att senarelägga kraven på digital rapportering av årsredovisningen. Sverige har, i likhet med de flesta andra länder, valt att utnyttja denna möjlighet. Detta innebär att kraven i enlighet med ESEF-förordningen ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Fyra länder (Slovenien, Tyskland, Tjeckien och Österrike) utnyttjade inte möjligheten, med innebörden att ESEF-rapportering var ett krav 2020.

I Europa har drygt 500 företag publicerat årsredovisningar i ESEF-format för räkenskapsåret 2020. Många av dessa är från Tyskland men även bolag från t.ex. Finland, Frankrike och Danmark har publicerat sådana rapporter. Ett fåtal svenska bolag har valt frivillig publicering t.ex. Swedbank, Cloetta och Bilia. En lista med de flesta av bolagen som publicerat årsredovisningar i ESEF-format finns tillgänglig på XBRL föreningens hemsida.

Vi arbetar med att sammanställa erfarenheter från 2020 och går igenom svenska och internationellt publicerade rapporter i ESEF-format. Vi kommer att rapportera om detta så fort som möjligt.

För svenska företag som omfatts av krav på ESEF-format ska revisionsberättelsen innehålla information om att års- och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med ESEF-förordningen. FAR har tagit fram ett utkast till granskningsstandard som varit ute på remiss. Beslut om denna standard förväntas på FAR:s styrelsemöte i juni 2021. Planera gärna in tid för granskning med revisorn redan nu.

För er som ännu inte kommit igång med ESEF eller lagt det åt sidan är det hög tid att ta tag i detta. En bra början är att upprätta årsredovisningen för 2020 i ESEF-formatet. 

Har du frågor om artikeln Digital rapportering av årsredovisningen (ESEF)?
Kontakta gärna Joanna Castler, Auktoriserad revisor och redovisningsspecialist, Audit.

Författare
Joanna Castler, Auktoriserad revisor och redovisningsspecialist, Audit.
Madeleine Holhammar, Auktoriserad revisor och redovisningsspecialist, Audit

Summering

ESEF-rapportering obligatoriskt för 2021, dags att börja planera för detta!

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Assurance Digitalisering