2 minuters lästid 1 juli 2022
Honkongs höghus i kvällsljus

Ny praxis gällande hyreshöjningar i nyproduktion

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

2 minuters lästid 1 juli 2022

Svea hovrätt har i två mål för första gången bedömt hur hyran får höjas för nyproducerade lägenheter när hyresmarknadens parter överenskommit om en så kallad presumtionshyra. Hovrätten slår fast att en skälighetsbedömning ska göras och att en hyreshöjning som regel endast får ske med hälften av den årliga procentuella höjningen av vanliga hyror på orten. Besluten kan inte överklagas.

Tre mål som handlar om höjning av presumtionshyror har tagits upp för prövning i hovrätten. Den 8 juni meddelades beslut i två av målen och för första gången finns det nu rättspraxis avseende hur presumtionshyror får höjas. Det tredje målet är ännu under prövning. 

Bakgrunden i samtliga tre mål är att hyresvärdarna menat att presumtionshyrorna ska få höjas helt i enlighet med den allmänna hyresutvecklingen på orten, medan hyresgästerna motsatt sig detta och menat att hyreshöjningar under presumtionstiden endast får ske i undantagsfall. 

I de två mål som nu har avgjorts slår hovrätten fast att en skälighetsbedömning ska göras och formulerar en närmare modell för denna bedömning. Förenklat är innebörden att presumtionshyrorna får höjas men inte fullt ut i enlighet med den allmänna hyresutvecklingen för andra hyreslägenheter på orten. Domstolen slår vidare fast att det är hyresvärden som har bevisbördan för att förutsättningar för hyreshöjning föreligger. Hovrättens beslut får inte överklagas. 

Är du intresserad av en mer detaljerad förståelse för hovrättens modell avseende hyreshöjning i nyproduktion eller har du frågor gällande regler för hyressättning är du välkommen att kontakta oss. 

Författare:

  • Niklas Ericson – Manager – Real Estate and Corporate Law – 072 596 70 05

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.