Press release

22 juni 2020 Stockholm, SE

SHE Index hjälper företag att fokusera på inkludering

SHE Index powered by EY är ett initiativ som nu har kommit till Sverige. Sedan i maj kan företag registrera sig och många företag har visat intresse, ett av dem är Nordea som gått med i indexet. Nu öppnas möjligheten upp för fler företag i Sverige att mäta inkludering med utgångspunkt i kön bland medarbetare och på ledningsnivå. SHE Index förlänger registreringen till den 31 augusti.

Presskontakt
EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

SHE Index powered by EY är ett initiativ som nu har kommit till Sverige. Sedan i maj kan företag registrera sig och många företag har visat intresse, ett av dem är Nordea som gått med i indexet. Nu öppnas möjligheten upp för fler företag i Sverige att mäta inkludering med utgångspunkt i kön bland medarbetare och på ledningsnivå. SHE Index förlänger registreringen till den 31 augusti.

SHE Index powered by EY är ett verktyg som hjälper företag att genomlysa, jämföra och förbättra arbetet med inkludering med utgångspunkt i kön.

- Företagen som har tagit emot inbjudan uppskattar att det är ett kostnadsfritt index som ger dem möjlighet att båda genomlysa och jämföra sig. Och vi ser att det är en bra inkörsport för alla företag som vill mäta, jämföra och förbättra sitt inkluderingsarbete, säger Johanna Kropp, expert inom Diversity & Inclusion inom People Advisory Services på EY i Sverige.

Indexet är öppet för alla företag registrerade i Sverige med över 50 anställda och de har möjlighet att delta till den 31 augusti 2020. Företagen svarar på ett antal frågor och baserad på den informationen beräknas ett individuellt index som sammanfattar företagets inkludering med utgångspunkt i kön. Resultaten kommer presenteras i en rapport som blir tillgänglig för alla.

- Vi förstår att företag står inför olika utmaningar idag. Covid-19 har ställt det mesta på ända men innebär också möjligheter. Mångfald och jämställdhet har länge varit ett område där många företag önskat se tydligare framgång och utveckling. EY publicerade i våras en rapport som visade på att över 90 procent av de stora noterade bolagen på Stockholmsbörsen skriver i sina årsredovisningar att jämställdhet är en strategisk prioritet för deras verksamheter. Det finns en möjlighet i att fundera på hur dessa disruptiva tider kan nyttjas för att lyckas på detta strategiska område och svara på frågan vilket företag man vill vara efter coronapandemin, säger Camilla Rundberg, expert inom Diversity & Inclusion inom People Advisory Services på EY i Sverige.

Nordea är ett av de första företagen att gå med i SHE Index i Sverige
Ett av de första företagen att registrera sig för SHE Index är Nordea i Sverige. Nordea anser att det som mäts blir gjort och använder SHE Index som en indikation på hur långt de har kommit på sin resa mot ökad jämlikhet och mångfald. Nordea visar engagemang för att göra förändringar med flera initiativ för att öka jämställdheten och mångfalden.

För mer information om indexet och deltagande: www.sheindex.com/