Press release

8 okt. 2020 Stockholm, SE

7 av 10 är män i ledningen bland företagen i SHE Index

Nu presenteras de första resultaten för Sverige av SHE Index powered by EY. Indexet är ett nytt verktyg för företag i Sverige att mäta och utveckla sitt inkluderingsarbete. Mätningen visar att svenska företag är genomsyrade av manlig norm och det är en bit kvar innan svenskt näringsliv är jämställt. Styrelserna har nått en könsfördelning som är inom spannet 40-60 procent, men bland högsta ledningen i företagen är 69 procent män och 72 procent av vd:arna är män bland företagen i indexet.

Presskontakt
Göran Rosberg

EY Sverige, ansvarig för affärsområdet Consulting i Sverige samt People Advisory Services i Norden och Consulting Partner

Rådgivare med stort intresse för organisation och ledarskap. Engagerad i individers utveckling i verksamheter som präglas av mångfald. Gillar klassisk musik och fjällvandring.

Nu presenteras de första resultaten för Sverige av SHE Index powered by EY. Indexet är ett nytt verktyg för företag i Sverige att mäta och utveckla sitt inkluderingsarbete. Mätningen visar att svenska företag är genomsyrade av manlig norm och det är en bit kvar innan svenskt näringsliv är jämställt. Styrelserna har nått en könsfördelning som är inom spannet 40-60 procent, men bland högsta ledningen i företagen är 69 procent män och 72 procent av vd:arna är män bland företagen i indexet.

SHE Index powered by EY är ett verktyg för företag och till skillnad mot andra liknande jämställdhetsrapporter utvärderas även företagens aktiva arbete med inkludering. Resultatet av den första versionen av SHE Index i Sverige har nu presenterats och det visar att de deltagande företagen har kommit längre än genomsnittet vid en jämförelse av nyckeltalen i SHE Index med svensk börsstatistik, men att det finns fortfarande en manlig norm på ledningsnivåer. En majoritet är män på vd-poster och 71 procent är män bland direktrapporterande till ledningsgrupp.

- Vi är stolta att äntligen kunna presentera ett SHE Index powered by EY för Sverige och glada att det är många stora företag som har valt att gå med. Vårt syfte är att hjälpa företag till ökad inkludering och värdet av indexet är att utvärdera det aktiva inkluderingsarbetet, i kombination med representation, det vill säga inte bara representation. Vi ser att indexet har lockat företag som redan har den här frågan på agenda, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det behövs ett fortsatt fokus och utveckling av detta affärsstrategiska område, säger Johanna Kropp, expert inom Diversity & Inclusion på EY.

Enligt SHE Index powered by EY är 58 procent män bland styrelsemedlemmarna. Styrelserna i företagen har alltså nått en könsfördelning som är inom spannet 40-60 procent vilket indikerar en jämn könsbalans.

Resultatet från indexet visar också att 28 procent av företagen har en jämställd högsta ledning. Det är 67 procent av företagen som har ett uttalat mål för könsfördelningen för chefspositioner. 49 procent av företagen mäter andelen kvinnor bland medarbetare med hög potential. Det är 65 procent av företagen som tar hänsyn till könsfördelningen vid leverantörsvalsprocesser. 

- En slutsats som kan dras från detta material är att männens kompetens överutnyttjas och kvinnors kompetens underutnyttjas. Det innebär att kvinnors perspektiv får mindre utrymme att komma till tals, vilket är det som säkrar en fortsatt manlig norm i företagsvärlden. Samtidigt har företagen som deltagit tagit ett viktigt steg mot jämställdhet och inkludering. Vi ser också att styrelserna i företagen ligger före andra med avseende på jämn könsfördelning. Kanske har de upptäckt affärsnyttan med en bra könsbalans, säger Camilla Rundberg, expert inom Diversity & Inclusion på EY.

SPP och Nordic Entertainment Group i toppen på SHE Index i Sverige
Företag registrerade i Sverige med över 50 anställda hade möjlighet att delta i SHE Index powered by EY. Företagen svarade på 36 frågor inom sex olika kategorier (representationsmål, rekrytering, talangutveckling, belöningsstruktur och handlingsplaner och intersektionalitet med andra aspekter av mångfald). Baserat på informationen har ett individuellt index beräknats för varje företag, vilket är ett tal mellan 0 och 100, som sammanfattar företagets inkludering med utgångspunkt i kön.

Det är 25 företag som har deltagit i den första versionen av SHE Index och många olika branscher är representerade. Högst upp på listan hamnar SPP som har index 91 och Nordic Entertainment Group som har index 88 Därefter följer Swedbank, Coor och Bonava.

SHE Index kommer att öppnas igen under mitten av november till slutet av december 2020 för att fler företag ska få möjlighet att delta under år 2020. EY och SHE Community kommer att sammanställa en rapport över SHE Index powered by EY för hela 2020 under Q1 2021.

För mer information om indexet och resultatet: www.sheindex.com