Press release

20 nov. 2020 Stockholm, SE

EY fortsätter satsningen på inkludering och jämställdhet – öppnar SHE-index på nytt

SHE Index – Powered by EY är ett långsiktigt initiativ som i år kommit till Sverige för att uppmuntra företag att fokusera på mångfald och inkludering. Initiativet lanserades i våras, och nu väljer EY att förlänga registreringen till den 31 januari 2021 för företag som vill vara med i SHE Index för år 2020.

Presskontakt
EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

SHE Index – Powered by EY är ett långsiktigt initiativ som i år kommit till Sverige för att uppmuntra företag att fokusera på mångfald och inkludering. Initiativet lanserades i våras, och nu väljer EY att förlänga registreringen till den 31 januari 2021 för företag som vill vara med i SHE Index för år 2020.

– Deltagande företag har redan visat uppskattning över indexet då det ger en ökad transparens och möjlighet till mätning och uppföljning. Så nu hoppas vi att den förlängda registreringen leder till att fler hoppar på tåget, målsättningen är att dubblera antalet deltagande företag. De första resultaten visar att det fortfarande finns en stark manlig norm i svenskt näringsliv. Så arbetet med att mäta, följa upp och aktivt arbeta med inkludering och jämställdhet är i allra högsta grad relevant för svenska företag, säger Johanna Kropp, expert inom Diversity & Inclusion inom People Advisory Services på EY i Sverige.

Indexet är öppet för alla företag som är momsregistrerade i Sverige med över 50 anställda. Deltagande och tillgång till verktyget är kostnadsfritt. Det handlar om 36 frågor som ska besvaras inom sex olika kategorier (representationsmål, rekrytering, talangutveckling, belöningsstruktur och handlingsplaner och intersektionalitet med andra aspekter av mångfald). Baserat på informationen beräknas ett individuellt index för varje företag, vilket är ett tal mellan 0 och 100, som sammanfattar den nivå som företaget nått i sitt inkluderingsarbete.

–Vår ambition är att företag ska kunna mäta sin resa mot ökad insikt, jämställdhet, mångfald och i slutändan lönsamhet. Indexet ska ses som en utgångspunkt för att mäta och driva inkluderingsarbete. Det är alltså ett verktyg som ger en indikation på nuläget, och det allra viktigaste är förflyttningen från lägre till högre resultat över tid, säger Camilla Rundberg, expert inom Diversity & Inclusion inom People Advisory Services på EY i Sverige  

För de företag som vill vara med i SHE Index för år 2020 är registreringen öppen till den 31 januari 2021.

Läs mer: sheindex.com/se