Press release

16 mars 2021

EY:s nya kontor kommer minska koldioxidutsläppen med 70 procent

I slutet av mars byter rådgivnings- och revisionsföretaget EY Sverige huvudkontor, från Jakobsbergsgatan till Hamngatan. De nya lokalerna i Sergelhuset kommer möta de krav som EY ställer på framtidens arbetsplats, vilket innebär en rejäl minskning av den dagliga energiförbrukningen och en maximerad yteffektivitet.

Presskontakt
EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Relaterade ämnen Assurance Consulting Tillväxt

I slutet av mars byter rådgivnings- och revisionsföretaget EY Sverige huvudkontor, från Jakobsbergsgatan till Hamngatan. De nya lokalerna i Sergelhuset kommer möta de krav som EY ställer på framtidens arbetsplats, vilket innebär en rejäl minskning av den dagliga energiförbrukningen och en maximerad yteffektivitet.

EY:s nya kontor i Sergelhuset har den högsta miljöstandarden, LEED Platinum, en garant för att kontoret uppfyller de yttersta kraven på energiförbrukning, vatteneffektivitet och förbättrad inomhusmiljö. Därtill kommer kontoret vara utrustat med takparker som bidrar till en biologisk mångfald, regnvattentunnor för bevattning och spolning av toaletter samt sensorer för att reglera och optimera ventilation och temperatur.

– Vi är ett ledande kunskapsföretag som genom att nyttja ny teknologi och fokusera på miljön är med och driver utvecklingen för hur vi kommer arbeta i framtiden. Vårt nya kontor i Sergelhuset kommer ge ett minskat koldioxidutsläpp på hela 70% för alla våra medarbetare i Stockholm, samtidigt som vi globalt har som mål att bli ”net zero” 2025, säger Magnus Kuchler, Sverigechef på EY.

Som en del i att driva utvecklingen framåt kommer EY dessutom implementera en utvecklad modell kring framtidens arbetsplats vid flytten den 22 mars.

–Vi har en redan framtagen modell kring Workplace of the Future som vi kommer tillämpa på Hamngatan. Exempelvis kommer flytten från det nuvarande kontoret på Jakobsbergsgatan till Hamngatan innebära en halvering av antalet kvadratmeter, på samma gång som antalet arbetsplatser ökar med över 7 procent och det finns fler typer av olika arbetsplatser beroende på arbetsuppgift. Vi vill möjliggöra för våra medarbetare att kunna välja den arbetsplats som är mest lämplig för dagen, säger Magnus Kuchler, Sverigechef på EY.

En stor del i det framtida arbetet syftar också till att minimera antalet resor, inte minst till Stockholmskontoret för interna möten. Dessa möten skall till största delen hanteras virtuellt.

Vid sidan av arbetet med att bli mer hållbara utvecklar EY en ny uppsättning globala lösningar som syftar till att hjälpa kunder på sina egna hållbarhetsresor. Lösningarna kommer att fokuseras kring lönsam hållbarhet, vilket ska hjälpa kunderna att se de affärsmöjligheter som hållbara initiativ genererar, samtidigt som de bidrar till att skapa en bättre framtid.  

Ta del av EY Sveriges hållbarhetsrapport: Hållbarhetsrapport 2020