Press release

15 apr. 2021 Stockholm, SE

EY fortsätter satsa på hållbara initiativ – huvudpartner till Climate AID World Forum

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY är huvudpartner till The Perfect World Foundations initiativ Climate AID World Forum. En del i initiativet är ett klimatforum som kommer gå av stapeln 8–9 september 2021 i Göteborg.

Presskontakt
Anja Vanhatalo

Ansvarig för långsiktigt värde i Norden och hållbarhet i Sverige, Business Development, EY Sverige

Brinner för att skapa hållbart värde. Bästa färdighet: att inspirera och motivera kollegor. Otroligt bra på att läsa böcker (avsedda för barn i åldrarna ett till tre).

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY är huvudpartner till The Perfect World Foundations initiativ Climate AID World Forum. En del i initiativet är ett klimatforum som kommer gå av stapeln 8–9 september 2021 i Göteborg.

Climate AID World Forum är ett initiativ av The Perfect World Foundation. I början av september kommer internationella talare med anlända till Göteborg för att diskutera klimatfrågan. EY är ett av företagen som anslutit sig till initiativet och kommer med det åta sig att uppnå konkreta klimatrelaterade mål. Forumet kommer kontinuerligt, opartiskt och oberoende att kunna följa företagens åtaganden och framsteg, under tiden fram till 2030.

– Vi är ett ledande kunskapsföretag som är med och driver utvecklingen för framtidens arbete genom att nyttja ny teknologi, arbeta med partnerskap och fokusera på miljön. För att skapa en hållbar framtid har alla och envar ett ansvar att tänka två, tre steg framåt. Därför är vi väldigt glada över det här partnerskapet, för vi måste lyckas halvera utsläppen i samhället till 2030, säger Anja Vanhatalo, Hållbarhetsansvarig EY Sverige.

I oktober 2019 lanserade EY en global strategi som syftar till att skapa långsiktigt värde för medarbetare, kunder och de samhällen företaget verkar i. Som ett led i den nya strategin gick EY i början av 2020 ut med målsättningen att innan årsskiftet nå klimatneutralitet. Målet uppfylldes och i början av året lanserade EY den ambitiösa satsningen att bli klimatnegativa under 2021.

EY gick i början av 2021 ut med en plan för hur organisationen ska bidra till Parisavtalets målsättning om att inte öka jordens medeltemperatur mer än 1,5 grader Celsius. Rådgivnings- och revisionsföretaget kommer varje år kompensera för mer koldioxidutsläpp än vad de själva genererar och genom att arbeta mot sju delmål*, minska organisationens totala utsläpp med 40% till 2025.

– Vi ska bland annat investera i tjänster som hjälper kunder att lönsamt minska koldioxidavtrycket från sin verksamhet, och erbjuda lösningar på andra hållbarhetsrelaterade utmaningar och möjligheter. Samarbetet med Climate AID World Forum är ett typexempel på detta, säger Anja Vanhatalo.

”Nytt huvudkontor ska bidra till minskade koldioxidutsläpp”

I slutet av mars bytte EY huvudkontor i Stockholm. Det nya kontoret i Sergelhuset har den högsta miljöstandarden, LEED Platinum, en garant för att kontoret uppfyller de yttersta kraven på energiförbrukning, vatteneffektivitet och förbättrad inomhusmiljö. Därtill kommer kontoret vara utrustat med takparker som bidrar till en biologisk mångfald, regnvattenstunnor för bevattning och spolning av toaletter samt sensorer för att reglera och optimera ventilation och temperatur. Målsättningen är att minska koldioxidutsläppen med 70 procent.