Press release

23 apr. 2021 Stockholm, SE

Ny studie: Nordiska företag väl rustade för framtiden

Enligt en ny rapport från rådgivnings- och revisionsföretaget EY ser nordiska företag med tillförsikt mot framtiden. 7 av 10 respondenter menar att de under året som gått sett över såväl strategi som portfölj, och nästan hälften kommer genomföra M&A:s under kommande året.

Presskontakt
Henrik Eriksson

Partner, ansvarig för EY-Parthenon och affärsområdet Strategy and Transactions i Sverige

Erfaren ledare med fokus på transaktionsrådgivning, operativa förbättringar och tillväxtstrategi. Starkt fokus på åtgärder för att skapa långsiktigt värde för kunder och aktieägare.

Relaterade ämnen Strategy and Transactions

Enligt en ny rapport från rådgivnings- och revisionsföretaget EY ser nordiska företag med tillförsikt mot framtiden. 7 av 10 respondenter menar att de under året som gått sett över såväl strategi som portfölj, och nästan hälften kommer genomföra M&A:s under kommande året.

I den nya rapporten EY Global Capital Confidence Barometer kartlägger och analyserar EY trender i styrelserum världen över. Enligt studien förväntar sig 74 procent av nordiska företagsledare, som påverkats av minskade intäkter under pandemin, en ökning till pre pandemiska nivåer under de nästkommande två åren. 72 procent av de nordiska respondenterna menar att de under det senaste året påskyndat arbetet med att se över såväl strategi som portfölj, men inte ens hälften menar att pandemin är den bakomliggande orsaken.

– Företag i Norden verkar i allmänhet ha ett tydligt fokus på framtiden. De svarar upp bra på förändringar i deras ekosystem, hanterar potentiella effekter av geopolitiska förändringar och relaterade risker, och letar kontinuerligt efter möjligheter till förvärv för att utveckla sin affär. Lägg därtill ett stort fokus på digitalisering i allt ifrån kundresor till att effektivisera interna processer, säger Henrik Eriksson, Head of Strategy and Transactions, EY Sverige,

Av de uppemot hälften nordiska företag som kommer att genomföra M&A:s under det kommande året uppger 59% att de främst kommer att fokusera på att förbättra den operativa kapaciteten. Företagens planer på att investera sig ut ur krisen kan öka trycket på M&A-marknaden, med ökad konkurrens som följd.

– Oavsett om företagens förvärvsintentioner är stora eller små förväntar sig många hård konkurrens, främst från Private Equity-bolag, som är väletablerade i Norden.  Med tanke på den motståndskraft som många nordiska företag dessutom har visat under pandemin, förväntar vi oss att internationella aktörer riktar sig mot nordiska tillgångar kommande år, säger Henrik Eriksson.

Förutom förvärv uppger respondenterna avyttringar som en av de främsta drivkrafterna för att balansera sin portfölj och förbättra marginaler. Detta kan också bidra till att öka trycket på M&A-marknaden, även om det fortsatt är osäkert hur pandemin fortlöper och vilka eventuella finansiella effekter som detta medför, i synnerhet inom sektorer som visat sig mer exponerade.

Om rapporten: 
I den nya rapporten EY Global Capital Confidence Barometer kartlägger och analyserar rådgivnings- och revisionsföretaget EY trender i styrelserum världen över. Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer med 2400 chefer i 52 länder.  Undersökningen genomfördes mellan december 2020 och januari 2021.

För mer information, kontakta:
Oscar Forsman, PR-chef EY Sverige, 0766332695.

About the EY Global Capital Confidence Barometer
The Global Capital Confidence Barometer gauges corporate confidence in the economic outlook and identifies boardroom trends and practices in the way companies manage their Capital Agendas — EY framework for strategically managing capital. It is a regular survey of senior executives from large companies around the world, conducted by Thought Leadership Consulting, a Euromoney Institutional Investor company.

The panel comprises select EY clients across the globe and contacts and regular Thought Leadership Consulting contributors. From November 2020 until January 2021, Thought Leadership Consulting surveyed on behalf of the global EY organization a panel of more than 2,400 executives in 52 countries; 82% were CEOs, CFOs and other C-suite-level executives. • Respondents represented the following sectors: Financial Services, Telecoms, Consumer Products and Retail, Technology, Media and Entertainment, Life Sciences, Hospital and health care providers, Automotive and Transportation, Oil and Gas, Power and Utilities, Mining and Metals, Advanced Manufacturing, and Real Estate, Hospitality and Construction. • Surveyed companies’ annual global revenues were as follows: less than US$500m (25%), US$500m– US$999.9m (26%), US$1b– US$4.9b (25%) and greater than US$5b (24%).  • Global company ownership was as follows: publicly listed (60%), privately held (40%).