Press release

17 juni 2021

EY med ny framtidssatsning – lanserar modell för hybridarbete

Efter mer än 15 månader av distansarbete och digitala möten presenterar EY nu en helt ny modell för hybridarbete. Modellen kommer implementeras i hela Norden och är framtagen för att möta de anställdas individuella behov.

Presskontakt
EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Efter mer än 15 månader av distansarbete och digitala möten presenterar EY nu en helt ny modell för hybridarbete. Modellen kommer implementeras i hela Norden och är framtagen för att möta de anställdas individuella behov.

Som ett ytterligare steg mot framtidens arbetsplats implementerar EY nu en hybridmodell för alla anställda i Norden. Modellen är skräddarsydd för att passa såväl de 8000 anställdas som kundernas behov, och är utformad för att inte begränsas av vare sig tid eller plats.

– Vi tar nu ett ordentligt kliv in i framtidens arbetssätt, hjälpta av digitala lösningar som möjliggjort den här transformationen. På EY möter vi en mängd behov som kräver olika lösningar, och den nya hybridmodellen är designad för att stötta såväl våra anställda som våra kunder. Vi är alla individer med egna preferenser och nyckeln ligger i att skapa förutsättningar för våra medarbetare att själva skapa den mix som passar just dem, säger Jesper Almström, Regional Managing Partner, EY Nordics.

En nyligen genomförd medarbetarundersökning visar att majoriteten av EY:s anställda föredrar kontorsarbete minst två dagar i veckan. Resten av tiden tillbringas helst hos kunder, hemma eller på annan plats.

“Hållbarhet är nyckeln”
Den nya hybridmodellen stödjer också EY:s hållbarhetsambitioner. EY gick i början av 2021 ut med en plan för hur organisationen ska bidra till Parisavtalets målsättning om att inte öka jordens medeltemperatur mer än 1,5 grader Celsius. Rådgivnings- och revisionsföretaget kommer varje år kompensera för mer koldioxidutsläpp än vad de själva genererar och genom att arbeta mot sju delmål*. Ambitionen är att vara koldioxidnegativa under 2021 och bli ”net zero” till 2025.

Därtill bytte EY tidigare i år kontor i Stockholm. Det nya kontoret i Sergelhuset, som är en pilot inom EY för Workplace of the Future, har den högsta miljöstandarden, LEED Platinum, en garant för att kontoret uppfyller de yttersta kraven på energiförbrukning, vatteneffektivitet och förbättrad inomhusmiljö. Den nya hybridmodellens tekniska lösningar, i kombination med minskade resor och smartare användning av utrymme, kommer bli en bidragande faktor till den globala målsättningen att bli ”net zero” 2025.

– Vi är ett ledande kunskapsföretag som ligger i framkant kring hur hållbarhet och ny teknologi kommer förändra vårt framtida arbetssätt. Vi har stora ambitioner på global nivå, men för att vara med och påverka är lokala och regionala initiativ minst lika viktiga. Som exempel har vi som målsättning att vårt nya kontor i Stockholm kommer ge ett minskat koldioxidutsläpp på hela 70% för alla våra medarbetare. För framtidens arbetsplats är hållbarhet nyckeln, säger Magnus Kuchler, Sverigechef, EY.

Under pandemin arbetar EY utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den nya modellen för hybridarbete kommer implementeras så snart rekommendationerna kring hemarbete lyfts. 


Fototgraf: Felix Gerlach