Press release

3 nov. 2021 Stockholm, SE

Här är de största riskerna för den svenska telekombranschen

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY kartlägger varje år de 10 största riskerna för telekombranschen.

Presskontakt
EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Relaterade ämnen Technology, Media and Telecom

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY kartlägger varje år de 10 största riskerna för telekombranschen. På grund av ett ökat fokus på nätverkskvalitet är täckning och robusthet fortfarande nummer 1 globalt sett, men enligt Anastasia Ribbing Kristoffers, Director Tech Media och Telekom på EY, står de svenska bolagen inför andra orosmoln.

Rapporten Top 10 risks in telecommunications 2021 är en årlig undersökning som ämnar belysa telekombranschens största risker och utmaningar globalt. Precis som föregående år listas bristande täckning och robusthet i näten som nummer 1, medan säkerhet klättrat från en femte- till en andraplats. Även hållbarhet har avancerat rejält och är nu listad som 5:a.

–Många ser nu hållbarhet som en strategisk prioritet, och eftersom alla har en del att jobba med så exponerar man sig för risker när man ska växla upp inom ett tidigare eftersatt område. När det gäller att säkerhet har klättrat så pass mycket kan vi nog anta att den senaste tidens attacker på stora bolag påvisat vilka konsekvenser sårbarheten kan medföra, Anastasia Ribbing Kristoffers, Director Tech Media och Telekom, EY Sverige.

Så här ser den globala topp 10-listan ut:

  1. Täckning och robusthet i nätverken
  2. Cybersäkerhet, sekretess och tillit
  3. Förnyade arbetssätt och kompetenser
  4. Problem med leverantörskedjor
  5. Utmaningar inom hållbarhet
  6. Svårigheter med att skala upp interna digitala initiativ
  7. Ineffektiva samarbeten
  8. Maximera värdet av infrastrukturen
  9. Utnyttjandet av nya affärsmodeller
  10. Det regulatoriska landskapet

För den svenska marknaden ser utmaningarna och riskerna aningen annorlunda ut menar Anastasia Ribbing Kristoffers. De flesta orosmolnen går att applicera även här, men exempelvis bristfällig täckning och robusthet är inget som upplevs som det största hotet, tvärtom är täckningen relativt god i såväl Sverige som hela norden.

–Operatörerna har under pandemin lyckats öka leveranskapaciteten, vilket behövdes när så pass många arbetade hemifrån. Man har även snabbt och flexibelt lyckats med att flytta de mobila kapacitetsbehoven från arbetsplatserna till hemmet där detta har efterfrågats. De nordiska telekom-operatörerna har klarat sig jämförelsevis bra genom dessa prövningar. Istället skulle jag vilja lyfta punkt fyra, som handlar om leverantörskedjorna. Vi har en halvledarbrist i världen som grundar sig på ett antal parametrar, vissa orsakade av pandemin. Detta har lett till att priserna på de halvledare som produceras har gått upp ett antal gånger bara det senaste året. Nu ser vi även att vissa leveranskedjor har nya utmaningar baserat på problem med containertransporter i världen, och fraktpriserna har gått upp kraftigt på sistone. Detta kommer i slutändan att drabba konsumenterna, som redan har fått se exempelvis produktlanseringar skjutas upp, säger, Anastasia Ribbing Kristoffers.

Förutom leverantörsutmaningar lyfter Ribbing Kristoffers fram det långsamma utdelandet av 5G-frekvenser i Sverige som en potentiell risk. Jämfört med de ledande nationerna ligger Norden i allmänhet, och Sverige i synnerhet, långt efter. Det globala genomsnittet ligger på en fyraprocentig penetration, men vissa länder har uppemot 20 procent. Och till de nivåerna har Sverige en bit kvar.

Om rapporten
Rapporten Top 10 risks in telecommunications 2021 är en årlig undersökning som ämnar belysa telekombranschens största risker och utmaningar globalt.


För mer information, kontakta: 
Oscar Forsman, PR-chef, EY i Sverige, 076-6332695, oscar.forsman@se.ey.com