Press release

8 dec. 2021

EY ökade intäkterna och minskade utsläppen

Reducerad elförbrukning, färre resor, förbättrad återvinning och effektivare kontorsmiljö. Under året har EY Sverige genomfört en rad åtgärder för att minska företagets klimatpåverkan. I kombination med en rad partnerinitiativ och ett utökat kunderbjudande ser hållbarhetsansvariga Anja Vanhatalo med tillförsikt mot framtiden.

Presskontakt
Anja Vanhatalo

Ansvarig för långsiktigt värde i Norden och hållbarhet i Sverige, Business Development, EY Sverige

Brinner för att skapa hållbart värde. Bästa färdighet: att inspirera och motivera kollegor. Otroligt bra på att läsa böcker (avsedda för barn i åldrarna ett till tre).

Relaterade ämnen Sustainability

Ladda ner

  • ey-sustainability-report-dec-2021.pdf

    Size: 5 MB Download

Reducerad elförbrukning, färre resor, förbättrad återvinning och effektivare kontorsmiljö. Under året har EY Sverige genomfört en rad åtgärder för att minska företagets klimatpåverkan. I kombination med en rad partnerinitiativ och ett utökat kunderbjudande ser hållbarhetsansvariga Anja Vanhatalo med tillförsikt mot framtiden. 

- Att fokusera på hållbarhet är fullständigt nödvändigt om vi ska leva upp till building a better working world. Vi är stolta över de steg vi tagit så här långt, och vi känner att vi är på rätt väg. Bland annat investerar vi i tjänster som hjälper kunder att lönsamt minska koldioxidavtrycket från sin verksamhet, vi erbjuder lösningar på andra utmaningar och möjligheter relaterade till hållbarhet, exempelvis gällande jämställdhet och inkludering, och, som rapporten visar, tar vi också vår egen medicin, avslutar Anja Vanhatalo.

EY Sverige har släppt sin hållbarhetsrapport för 2021. Årets rapport är baserad på det ramverk som World Economic Forum och International Business Council tagit fram tillsammans med EY och övriga i Big Four och därmed uppbyggd kring fyra nyckelfaktorer; Principles of Governance, Planet, People och Prosperity.

- Jag är väldigt glad över att vi tagit fram rapporten utifrån ett så pass gediget ramverk. Vi har förstås en bit kvar inom samtliga områden, men under 2021 var exempelvis 50 procent av våra rekryterade partners kvinnor, samtidigt som 4 av 7 styrelsemedlemmar är kvinnor. Lägg därtill en ökad utbildningsfrekvens bland våra medarbetare och ett mer effektivt användande av energi och ytor och vi har lagt en bra grund för att accelerera vårt hållbarhetsarbete. Därtill lyckades vi öka våra intäkter med 9 procent, säger Anja Vanhatalo, hållbarhetsansvarig på EY Sverige.

EY har satt upp en rad mål inom respektive område, och ambitionen är att dessa ska uppfyllas i kombination med den globala målsättningen att vara ”net zero”* 2025. Som ett led i denna globala ambition har EY som mål att kompensera för mer koldioxid än hela organisationen genererar, och för varje år nå ”carbon negative” status. Efter att ha investerat i att i världsomspännande projekt som kompenserar eller tar bort kol genom återplantering av skog, bevarande av skog, regenerativt jordbruk och biokol nådde EY ”carbon negative”-status för FY21.

*För att bli ”net zero” under 2025, arbetar EY utifrån sju delmål, godkända av Science Based Targets initiative: 

  • Minska utsläppen från affärsresor med 35%.
  • Minska den totala användningen av el på kontoren, och använda 100% förnybar energi för återstående behov.
  • Strukturera kontrakten för elförsörjning genom virtuella inköpsavtal (PPA). Målet är att införa mer el än man förbrukar i nationella nät.
  • Förse team internt med verktyg som gör det möjligt för dem att beräkna, och sedan arbeta för att minska mängden kol som släpps ut när de arbetar mot kund.
  • Använda naturbaserade lösningar och koldioxidreducerande teknik för att avlägsna avtryck i atmosfären samt kompensera för mer kol än EY släpper ut varje år.
  • Investera i tjänster och lösningar som hjälper kunder att lönsamt klimatkompensera sina företag, och tillhandahålla lösningar på andra hållbarhetsutmaningar och -möjligheter.
  • Kräva att 75% av leverantörerna ska sätta vetenskapliga mål (SBT) senast 2025.
Ladda ner hållbarhetsrapporten här.