Press release

3 nov. 2022

Innebandyn i Sverige skapar samhällsvärde för drygt 1,6 miljarder kronor

Snart är det dags för innebandy-VM. Innebandy är en av Sveriges största sporter och för första gången finns en analys som visar vilket värde sporten skapar till samhället. EY:s nya rapport visar att Svensk Innebandy de senaste åren genomfört flera initiativ för att ge tillbaka till samhället. Analysen visar exempelvis att den största hälsovinsten för ungdomar är mindre risk för psykisk ohälsa och bättre välbefinnande, vilket leder till cirka 80 miljoner kronor i sjukvårdsbesparingar. Totalt bidrar innebandyn med drygt 1,6 miljarder kronor till samhället.

Presskontakter
Roxanne Mårback

Manager, Climate Change and Sustainability Services, EY Sweden

Hållbarhetskonsult med fokus på social hållbarhet. Envis optimist som ser möjligheter i allt. Älskar data och statistik.

Carlos Esterling

Partner, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i Sverige och Sports Business Services

Intresserad av entreprenörskap, människor, marknad och ledarskap. Civilekonom och auktoriserad revisor. Fotbollsfantast. Varit tränare i fotboll och schack. Tre barn som är aktiva inom elitidrott.

Relaterade ämnen Assurance

Visa resurser

Snart är det dags för innebandy-VM. Innebandy är en av Sveriges största sporter och för första gången finns en analys som visar vilket värde sporten skapar till samhället. EY:s nya rapport visar att Svensk Innebandy de senaste åren genomfört flera initiativ för att ge tillbaka till samhället. Analysen visar exempelvis att den största hälsovinsten för ungdomar är mindre risk för psykisk ohälsa och bättre välbefinnande, vilket leder till cirka 80 miljoner kronor i sjukvårdsbesparingar. Totalt bidrar innebandyn med drygt 1,6 miljarder kronor till samhället.

Rapporten ”Vilket värde skapar Svensk Innebandy till samhället?” från rådgivnings- och revisionsföretaget EY utgår från Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Rapporten visar att en rad initiativ som Svenska Innebandyförbundet (Svensk Innebandy) arbetat med under senaste säsongen. Förbundet var tidiga i Sverige med att anställa en person som på heltid enbart fokuserar på inkluderingsfrågor. Sedan 2016 har medlemsföreningar genomfört över 120 satsningar på integration. Ytterligare finns det långsiktiga satsningar som att öka antalet motionärer till 60 000 och att till år 2030 vara en sport där det är en helt jämn könsfördelning bland de aktiva. 

- Vår analys ska bidra till att visa det samhällsvärde som Svensk Innebandy skapar för Sverige. I rapporten har vi fokuserat på områdena hälsa och välbefinnande, värdet av ideellt arbetande personer och inkluderingsperspektivet. Rapporten uppmärksammar all den tid och engagemang som människor lägger på att unga och vuxna ska få tillgång till träning och ett sammanhang. Men även hur Svensk Innebandy använder sin räckvidd för att öka medvetenheten kring inkluderingsfrågor och hur de prioriterar skapandet av en inkluderande verksamhet, säger Roxanne Mårback, specialist inom social hållbarhet på EY.

Fler aktiva bidrar till 40 miljoner kronor i minskade sjukvårdskostnader

Analysen visar en uppskattning av samhällsekonomiska besparingar kopplat till FN-målet för hälsa och välbefinnande. Genom att få fler aktiva inom innebandyn leder det till ungefär 40 miljoner kronor i minskade sjukvårdskostnader. För vuxna och äldre innebär motion lägre risk för diabetes, demens, hjärt- och kärlsjukdomar samt en bättre livskvalitet. Den största hälsovinsten för ungdomar är mindre risk för psykisk ohälsa och bättre välbefinnande. Bättre mental hälsa ger cirka 80 miljoner kronor i besparingar i sjukvård- och medicinkostnader.

Ett annat värde som skapas är alla ideella insatser i samband med träningar och matcher. Det uppskattade värdet för alla timmar som ideella vuxna bidrar med i innebandyns verksamhet är 1,5 miljarder kronor. Den betyder att den totala summan av samhällsvärden som Svensk Innebandy skapar är drygt 1,6 miljarder kronor.

- Det är fantastiskt kul att vi enligt rapporten bidrar med så mycket till samhället. Innebandy är en idrott för alla och en välkomnande rörelse där alla får och kan vara med. EY:s analys visar att vi kommit långt med våra samhällsskapande insatser, men att vi behöver fortsätta att inkludera fler i vår folksport för att skapa ett ännu större värde till samhället, säger Mikael Ahlerup, generalsekreterare på Svensk Innebandy.

EY:s analys kopplat till FN-målet jämställdhet visar att Svensk Innebandy har en jämställd styrelse som består av hälften kvinnor och hälften män. Herr- och damlandslagen erbjuds också samma ersättning för till exempel förlorad arbetsinkomst, bonus vid VM-guld, prissumma i SM och Svenska Cupen samt lön för huvudtränare.

- Innebandy är verkligen en folksport i Sverige. Och vi tycker att Svensk Innebandy jobbar med samhällsfrågor och värdeskapande på flera olika sätt. Förbudet har gått i bräschen inom Idrottssverige med en heltidstjänst som fokuserar på inkluderingsfrågor. Förbundets värdegrund baseras också på samverkan och nyskapande och de har en ledande position inom inkludering i Idrottssverige. De är ett av Sveriges största idrottsförbund, med drygt 110 000 aktiva, vilket får ses som ett kvitto på det arbete som har gjorts, säger Carlos Esterling, ansvarig för EY Sports Business.

Om rapporten ”Vilket värde skapar Svensk Innebandy till samhället?”

Syftet med EY:s innebandyrapport är att visa värdet som Svenska Innebandyförbundet (Svensk Innebandy) bidrar med till samhället utifrån Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Primärt illustrerar rapporten följande områden som (i) god hälsa och välbefinnande, (ii) god utbildning för alla, (iii) jämställdhet samt (iiii) minskad ojämlikhet. Förhoppningen är att analysen ska fungera som ett beslutsunderlag för att vidareutveckla Svensk Innebandys verksamheter på ett hållbart sätt, både på kort och lång sikt.

Årets analys visar det sociala värdeskapande som verksamheten inom Svensk Innebandy bidragit till för säsongen 2021/2022 och är baserad på uppgifter från Svensk Innebandy. Underlag till antal deltagare och ideella insatser samlades in av Svensk Innebandy via en enkät i april 2022. Det var 376 unika föreningar svarade på enkäten, motsvarande 44% av innebandyföreningarna i Sverige. Data har sedan extrapolerats till samtliga föreningar och lag av Svenska Innebandys personal och stämts av med EY. Beräknade värden i presentationen ska tas som indikationer på besparingar eller skapat värde för samhället. Underlaget från Svensk Innebandy är uppräkning baserat på enkäter och värdefaktorer är uppskattningar från olika publicerade rapporter.