Press release

20 mars 2023

Familjeföretagen ökar omsättningen trots ekonomiska utmaningar

Familjeföretagen visar styrka även under tuffare tider. Världens 500 största familjeföretag ökade omsättningen med 10 procent. Det visar det senast indexet från EY och University of St. Gallen som kartlägger och rankar familjeföretagen. Sverige har fyra företag i indexet och de ökar omsättningen totalt jämfört med det senaste indexet. Enligt indexet är endast 23 procent kvinnor bland styrelseposterna på världens största familjeföretag och siffran för Sverige är 43 procent.

Presskontakt
Helena Robertsson

EY Global and EMEIA Family Enterprise Leader

Hjälper familjeägda företag att förverkliga sina ambitioner. Erfaren skatterådgivare. Glad och stolt över att få samarbeta med EY-kollegor över hela världen.

Relaterade ämnen Tillväxt Tax

Familjeföretagen visar styrka även under tuffare tider. Världens 500 största familjeföretag ökade omsättningen med 10 procent. Det visar det senast indexet från EY och University of St. Gallen som kartlägger och rankar familjeföretagen. Sverige har fyra företag i indexet och de ökar omsättningen totalt jämfört med det senaste indexet. Enligt indexet är endast 23 procent kvinnor bland styrelseposterna på världens största familjeföretag och siffran för Sverige är 43 procent.

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY tar vartannat år fram ett globalt index över familjeföretag. 2023 EY and University of St.Gallen Family Business Index innehåller en ranking med de 500 största familjeföretagen globalt efter omsättning. Tillsammans omsätter företagen i indexet 8 020 miljarder US dollar och sysselsätter 24,5 miljoner människor. Fyra av företagen är svenska och tillsammans omsätter de 67 miljarder US dollar samt har totalt 162 000 anställda, vilket är en omsättningsökning med 37 procent jämfört med förra indexet.

- Familjekontrollerade företag i världen och i Sverige är innovativa och har en särskild förmåga till anpassning och uthållighet. Under kommande år väntas en ekonomisk nedgång och då kommer familjeföretagens långsiktiga perspektiv vara viktiga drivkrafter, säger Helena Robertsson, partner och ansvarig för EY Global Family Enterprise

Enligt det globala indexet för 2023 har familjeföretagen gemensamt att de är stabila och har funnits i många år. Det är 76 procent av företagen som har funnits i mer än 50 år och nästan en tredjedel av företagen är mer än ett sekel gammalt. Detta förstärks ytterligare av deras styrelsestruktur, där nästan en fjärdedel av alla styrelseposterna är familjemedlemmar och nästan hälften av företagen har familjemedlemmar som är vd:ar.

- Familjekontrollerade företag har fortfarande en lång väg kvar när det gäller jämställdhet mellan könen.  Andelen kvinnliga styrelsemedlemmar är låg och det är få kvinnor som är vd. Men för Sverige ser det något bättre ut och svenska familjeföretag är mer jämställda när det kommer till kön enligt indexet, säger Helena Robertsson.

När det gäller jämställdhet mellan könen är det endast 6 procent av företagen som har en kvinna som vd. Indexet visar också att kvinnor innehar bara 23 procent av alla styrelseposter. För Sverige ligger den siffran något högre och enligt indexet är 43 procent kvinnor på styrelseposterna.

Norden har totalt 18 företag i årets globala index. Danmark har sju företag i indexet vilket är flest. Danmark har även det högst rankade nordiska bolaget, vilket är AP Moeller/Maersk Group på plats 19. Sverige har fyra företag på listan och högst upp är Investor AB som klättrat många placeringar jämfört med senaste indexet.

– Familjeföretagen är viktiga för Sverige. Det är glädjande att Handelshögskolan i Stockholm inrättat ett eget forskningscenter för familjeföretag. De vill satsa på detta viktiga område eftersom familjeföretagens långsiktiga och aktiva ägarskap bidrar till hållbarhet och samhällsutvecklingen i stort, avslutar Helena Robertsson.

EY Family Business Index 2023 (tidigare placeringen)

  1. Investor AB - plats 55 (345)
  2. H&M Hennes & Mauritz – plats 76 (73)
  3. Axel Johnson AB – plats 221 (158)
  4. Stena AB – plats 422 (422)