Press release

19 sep. 2023

Sverige faller i global elbilsranking – behöver satsa på laddinfrastruktur

Enligt en färsk analys från EY tappar Sverige sin plats inom topp tre i ett globalt elbilsindex. Kina och Norge leder rankingen och USA klättrar förbi Sverige och kniper tredjeplatsen, vilket lämnar Sverige på en fjärdeplats. Utbud och förnybar energi utgör styrkor för den svenska elbilsmarknaden, men bristande laddinfrastruktur och en slopad klimatbonus innebär utmaningar. För att fortsätta som en viktig aktör inom den globala elbilsutvecklingen krävs satsningar på snabbladdare och energieffektivitet.

Presskontakt
Martin Cardell

EY Global Mobility Solutions Leader

Inriktad på affärstransformation. Har en passion för bilar och att utforska världen.

Enligt en färsk analys från EY tappar Sverige sin plats inom topp tre i ett globalt elbilsindex. Kina och Norge leder rankingen och USA klättrar förbi Sverige och kniper tredjeplatsen, vilket lämnar Sverige på en fjärdeplats. Utbud och förnybar energi utgör styrkor för den svenska elbilsmarknaden, men bristande laddinfrastruktur och en slopad klimatbonus innebär utmaningar. För att fortsätta som en viktig aktör inom den globala elbilsutvecklingen krävs satsningar på snabbladdare och energieffektivitet.

Electric Vehicle Country Readiness Index från rådgivnings- och revisionsföretaget EY rankar årligen länder utefter 27 parametrar fördelade över tre kategorier: utbud, efterfrågan och regleringar. Enligt elbilsindexet för 2023 behåller Sverige sin fjärdeplats i kategorin utbud, medan USA tar ett stort kliv uppåt och placerar sig som nummer tre. När det gäller efterfrågan har Sverige tappat till en tredjeplats, där Kina intar andraplatsen. Inom regleringsområdet ligger Sverige kvar på en sjundeplats. 

Utbud av snabbladdare drar ned medan förnybar energi ger extrapoäng 

55 procent av den globala elbilstillverkningen 2023 väntas ske i Kina, som intar en klar förstaposition inom utbudskategorin. Sverige tar fjärdeplatsen i utbudsrankingen, där en mogen energiproduktion med god tillgång på förnybar energi samt överskott i elproduktionen är starkt bidragande till den goda placeringen. Elbilsutbudet i sig uppvisar även en hög mognadsgrad och 70 procent av nylanserade bilmodeller i Sverige de närmsta fem åren förväntas vara elbilar. Därutöver har Sverige god tillgång på litiumjonbatterier med en tillverkningskapacitet på 16 GWh 2023, där endast Kina, USA och Tyskland ligger före. 

Även om Sverige står starkt inom utbudsområdet har landet även utmaningar. År 2022 var 16 procent av Sveriges laddpunkter snabbladdare, vilket är i underkant bland de analyserade länderna. I en global jämförelse ligger Sverige på plats 13 av 20 i andel snabbladdare, där Kina toppar listan med sina 43 procent.  

- Sverige är en ledande elbilsnation, men utan fortsatt investering är det inget som kan tas för givet. Antalet elbilar på svenska vägar ökar snabbt, men utbyggnaden av publika laddare hänger inte med i samma takt. För närvarande har vi ungefär 25 elbilar per publikt tillgänglig laddpunkt, vilket är betydligt högre än EU:s rekommendation på tio bilar per laddpunkt, säger Martin Cardell, globalt ansvarig för mobility på EY.

Elbilars minskande kostnad driver efterfrågan

Sverige tappar ställning inom efterfrågekategorin medan Kina klättrar förbi. Med en tredjeplats står Sverige ändå starkt, och 53 procent av svensk fordonsförsäljning under 2023 väntas utgöras av elbilar, vilket gör Sverige till global tvåa i elbilpenetration efter Norge. Vilket slår Kina med sina förväntade 30 procent. Detta gör Sverige till det näst bästa landet sett till andelen elbilar av den totala fordonsförsäljningen i jämförelse med de länder som ingick i studien, endast slagna av Norge med 81 procent.   

Kostnaden för en elbil fortsätter att bli mer fördelaktig i jämförelse med förbränningsmotorbilar. Ett oroligt världsläge har gjort fossila bränslen dyrare i relation till el och gjort elbilar relativt billigare i drift vilket drivit på efterfrågan världen över. Samtidigt är Sverige ett av de länder där skillnaden i inköpspris är som lägst, och i snitt kostar en elbil 21 procent mer än en förbränningsmotorbil i Sverige. Samtidigt är svenska konsumenter till hög grad villiga att betala ett prispremium för en elbil, i genomsnitt 18 procent mer än för en förbränningsmotorbil. Matchningen mellan betalningsvilja och prisskillnad kan vara en av förklaringarna till att svenska konsumenter till hög grad anger att de föredrar en elbil enligt den senaste undersökningen EY Mobility Consumer Index.

Slopad klimatbonus påverkar negativt, men Sverige har gott om pådrivande regleringar

Till år 2030 ska försäljning av förbränningsmotorbilar vara förbjudet i Sverige, vilket i en global jämförelse är ett ambitiöst mål. För att nå det målet har Sverige ett antal initiativ för att driva på omställningen, och hamnar därför på en sjundeplats i regleringskategorin. Att klimatbonusen slopades under 2022 påverkar placeringen negativt. Ändå har Sverige relativt goda regulatoriska förutsättningar för elektrifiering av fordonsflottan, exempelvis genom satsningar som Grön Teknik-avdraget och Ladda Bilen-bidraget.  

- Vi ser en förändring i Sveriges elbilsmarknad. Andra länder, särskilt USA, tar stora steg framåt med nya program och investeringar. Den slopade klimatbonusen ligger helt klart Sverige i fatet, men det vägs upp av att man riktar om fokus mot att skapa positiva incitament inom infrastruktur, vilket kan ge bättre utdelning på sikt. Det som är helt klart är att infrastrukturen måste utvecklas ännu snabbare för att Sverige fortsatt ska vara ledande inom elektrifiering av fordonsflottan, säger Martin Cardell.

EY Electric Vehicle Country Readiness Index 2023

Placering
Land
1 Kina
2 Norge
3 USA
4 Sverige
5 Storbritanien
6 Sydkorea
7 Nederländerna
8 Tyskland
9 Kanada
10 Spanien
11 Frankrike
12 Italien
13 Indien
14 Österike
15 Japan
16 Australien
17 Mexico
18 Singapore
19 Nya Zeland
20 Brasilien

EY:s EV Country Readiness Index 2023
Indexet är en analys av länders övergång mot elektrifierade fordon baserat på tre perspektiv; utbud, efterfrågan och regulatoriska faktorer. Det är tredje gången som EY genomför analysen och i året analys ingår 20 länder vilka tillsammans står för 94 procent av den globala elbilsmarknaden. Indexet analyserar initiativ, mål och strategier för dessa nyckelmarknader för att underlätta en smidig och effektiv övergång till elbilar. Analysen syftar till att hjälpa sektorsövergripande aktörer (biltillverkare, energiaktörer, regeringar, etc.) att förstå och jämföra drivande och hämmande krafter för att använda elbilar.