Press release

25 apr. 2024

AI och hållbarhet — två av EY:s viktiga fokusområden i Almedalen

Den 26–27 juni arrangerar rådgivnings- och revisionsföretaget EY tio seminarier i Kopparsalen på Clarion Hotel Wisby. Seminarierna fokuserar på samhällskritiska områden som AI, sjukvård, energi, hållbarhet, framtidens arbete, cybersäkerhet och inkludering.

Presskontakt
Linda Andersson

Partner, Nordic Health Sciences & Wellness Lead, EMEIA Government & Public Sector Lead, EY Sweden

Närvarande, fokuserad och engagerad. Kundcentrerad med ett brinnande intresse för innovation och förändring. Löpare och kattmänniska.

Relaterade ämnen Assurance Consulting

Den 26–27 juni arrangerar rådgivnings- och revisionsföretaget EY tio seminarier i Kopparsalen på Clarion Hotel Wisby. Seminarierna fokuserar på samhällskritiska områden som AI, sjukvård, energi, hållbarhet, framtidens arbete, cybersäkerhet och inkludering.

För 18:e året medverkar rådgivnings- och revisionsföretaget EY under Almedalsveckan. I år arrangerar EY tio seminarier där aktuella samhällsfrågor diskuteras tillsammans med inbjudna paneldeltagare.

– I dag förväntas företag ta ett större ansvar för många av de utmaningar som samhället står inför. Jag tror att lösningen på många utmaningar handlar om samverkan och att jobba tillsammans i ekosystemet. Almedalen är en smältdegel för företag och organisationer inom offentlig, privat och ideell verksamhet. Vi på EY finns på plats för att bidra till att lösa frågeställningar och söka vägar framåt – även när utmaningarna är komplicerade och omvärlden turbulent, säger Linda Andersson, ansvarig för offentlig sektor på EY inom EMEIA och nordiskt ansvarig för hälso- och sjukvårdssektorn. 

Viktigt att delta i det offentliga samtalet
EY inleder sina aktiviteter i Almedalen den 26 juni med ett seminarium om utbyggnaden av Sveriges energisystem. Aktiviteterna avslutas den 27 juni med ett seminarium om mångfald i teknikbranschen. Övriga seminarier tar upp ämnen som AI, sjukvård, hållbarhet, framtidens arbete, cybersäkerhet och inkludering. Alla seminarier äger rum i Kopparsalen på Clarion Hotel Wisby.

Medarbetare tillgängliga för seminarier och paneldebatter
Förutom att arrangera tio seminarier har EY medarbetare på plats som kan bidra med insikter och delta i seminarier, paneldebatter eller rundabordssamtal. Exempel på några av deras specialområden är: generativ AI, hållbara organisationer inom vård och offentliga sektor, cybersäkerhet i offentlig förvaltning, hållbar utveckling, framtidens arbete och energirelaterade frågor.

Mer information och kontaktuppgifter till EY:s talespersoner på plats under Almedalsveckan.

Mer information om EY:s seminarier under Almedalsveckan.

EY:s seminarieprogram i Almedalen 2024

Onsdag 26 juni, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby              

10.00–10.55  Utbyggnaden av Sveriges energisystem brådskar: Nyckelspelarnas syn

11.30–12.25  Hur påverkar generativ AI konsument- och dagligvaruhandeln?

13.00–13.55  Från stabsläge till stabilt läge – hur löser vi en evig sjukvårdskris

14.30–15.25  Vilket värde skapar inkludering av neurodivergenta på arbetsmarknaden?

16.00–16.55  Innovation genom partnerskap för hållbar mobilitet

Torsdag 27 juni, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby              

10.00–10.55  Hur snabbt kan Sverige vara redo för ett cyberkrig? 

11.30–12.25  Hur ser framtidens arbete ut i en mer hållbar värld? 

13.00–13.55  AI – ansvarsfull användning och påverkan på vår arbetskraft 

14.30–15.25  I en hållbar värld är vi lika bra på framtid som på historia 

16.00–16.55  Mångfald inom teknikbranschen: Vad är nästa steg?

Följ diskussionerna under Almedalsveckan i våra sociala kanaler: #eyalmedalen