Press release

6 maj 2024 Stockholm, SE

EY investerar i acceleratorprogram för startups inom hållbarhet – skänker 3000 konsulttimmar

Omställningen till en hållbar framtid behöver ske snabbare. Därför startar nu rådgivnings- och revisionsbolaget EY upp acceleratorprogrammet Amplifier i Sverige.

Presskontakter
Adam Lindholm

Nordic EY Ripples lead, CBS, EY Sverige

Hjälper EY att göra mer för samhället och miljön.

Miriam Franzén

Communication Advisor, EY Sverige

Jobbar med PR och internkommunikation. Smålänning. Drivs av nyfikenhet och mötet med människor. Stort intresse för omvärlden och en hållbar framtid.

Relaterade ämnen Start ups Sustainability

Omställningen till en hållbar framtid behöver ske snabbare. Därför startar nu rådgivnings- och revisionsbolaget EY upp acceleratorprogrammet Amplifier i Sverige. Programmet skänker upp till 10 svenska startups med ett hållbarhetsfokus, 300 konsulttimmar som skräddarsys för det specifika bolagets behov och genomförs under en period på 3 månader. Första deltagarna i den svenska piloten är PlasticFri, Videm och Klimatkollen.

EY har under lång tid stöttat entreprenörskap. Programmet Amplifier är ett inititativ för att hjälpa nystartade bolag som lanserades först i Norge år 2021 med målet att ge startups tillgång till EY:s tjänster och globala kompetensnätverk. Sedan starten har EY hjälpt 48 startups från olika branscher med allt från affärskoncept och finansieringsplaner till produktdesign och marknadsplaner. Under våren 2024 lanseras EY:s Amplifier i Sverige.

- Vi har alla en roll att spela i den viktiga omställningen till en mer hållbar framtid. Amplifier är en viktig investering för EY i Sverige där vi kan ge lovande nystartade företag möjligheten till rådgivning som annars ofta är utom räckhåll när resurserna är begränsade. Det är vårt sätt att ge tillbaka och påskynda utvecklingen mot en mer hållbar och välmående framtid, samtidigt som vi hjälper drivna entreprenörer, säger Magnus Kuchler, Sverigechef på EY.

De tre första svenska deltagarna är PlasticFri, Videm och Klimatkollen. Varje utvalt företag tilldelas ett team om två EY konsulter från olika kompetensområden beroende på företagets behov. Teamet från EY och företaget arbetar tillsammans att lösa en eller flera av de utmaningar eller möjligheter som företaget står inför.

- Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Förutom att hjälpa företagen fungerar Amplifier också som ett upplärningsprogram där våra medarbetare får nya erfarenheter från en startup miljö samtidigt som de bidrar till och lär sig om de innovationer vi behöver för en hållbar framtid, säger Adam Lindholm, nordiskt ansvarig för corporate responsiblity-programmet EY Ripples.

Programmet Amplifier kommer genomföras två gånger om året, sent på våren och tidigt på hösten. Upp till tio startups blir inbjudna att delta i varje acceleratorprogram. Kandidaterna går igenom en urvalsprocess där de bedöms enligt olika kriterier, bland annat vilken utsträckning företaget bidrar till en hållbar framtid, om det är en strategisk match för EY och om företaget har tillräckliga förutsättningar för att klara sig minst ett år efter deltagande i programmet.

Ansökningsperioden för höstens program är öppen fram tills 31 maj och görs via EY:s hemsida.

Amplifier är en del av EY Ripples som ger EY:s medarbetare möjlighet att bidra med sin kompetens och erfarenhet för att skapa en positiv förändring i samhället.