3 minuters lästid 2 mars 2022
Picture of FoU-avdraget är nu större och kraven lägre än någonsin tidigare

FoU-avdraget är nu större och kraven lägre än någonsin tidigare

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

3 minuters lästid 2 mars 2022
Relaterade ämnen Tax

För att göra Sverige till ett än mer attraktivt land att investera i har det så kallade forsknings- och utvecklingsavdraget utökats i flera steg de senaste åren, innebärande reducerade sociala avgifter för många arbetsgivare. Den senaste förändringen skedde 1 juli förra året, då man beslutade att både sänka arbetstidsvillkoret och höja maxtaket för avdraget.

Kortfattat: 
  • Den maximala avgiftsreduceringen är nu närmare 15 miljoner kronor per år
  • Den anställde behöver bara lägga 50 procent av sin arbetstid på forskning och utveckling

2014 infördes ett skatteincitament i form av ett avdrag på arbetsgivaravgifterna för företag vars anställda aktivt arbetar med aktiviteter som kvalificerar som forskning och utveckling. Reglerna har breddats i flera steg de senaste åren, och sedan den 1 april 2020 uppgår avdraget i normalfallet till 20 procent av arbetsgivaravgifterna per FoU-anställd (under åren 2020-2022 är det dock bara tekniskt sett möjligt att få avdrag med 19,59 procent per månad).

Takbeloppet har också höjts flera gånger sedan reglerna infördes, senast den 1 juli 2021 från ca 900 000 kr per månad till ca 1,2 miljoner kronor per månad. Den exakta maximala reduceringen under 2022 är 1 225 652 kr per månad, dvs. närmare 15 miljoner kronor för hela året.

Företag som inte har fast driftställe i Sverige kan dock endast göra avdrag med 9,59 procent och med ett tak på 600 000 kr per månad under 2022. Anledningen till denna skillnad är att företag utan fast driftställe i Sverige inte betalar den delen av arbetsgivaravgifterna som utgörs av allmän löneavgift, och därför bara kan utnyttja en del av avdraget.

För att arbetsgivaren ska vara berättigad till forskningsavdraget måste den anställde vidare lägga minst en viss del av sin arbetstid på forskning och utveckling, och här lättade man förra året på kravet från 75 procent av arbetstiden till 50 procent. Sedan tidigare gäller att FoU-tiden måste uppgå till minst 15 timmar per månad och anställd.

Om man missat att göra avdrag kan man begära detta retroaktivt, vilket potentiellt innebär miljoner i avgifter att få tillbaka för åren 2016–2021.

Ett exempel

En forskare har en månadslön på 50 000 kronor, vilket innebär att arbetsgivaravgifterna uppgår till 15 710 kronor (31,42 procent). Forskningsavdrag kan göras med 19,59 procent av den anställdes bruttolön, det vill säga 9 795 kronor. Detta innebär att de resterande arbetsgivaravgifterna kommer att bli 5 915 kronor, vilket motsvarar 11,83 procent av bruttolönen.

Vad räknas som forskning och utveckling?

Företagens syn på vad som utgör forskning och utveckling är ofta mer begränsad än vad ramverket faktiskt anger. Definitionen är nämligen bred och kan inbegripa många aktiviteter som inte vanligtvis anses vara FoU:

  • Forskning är systematiskt och kvalificerat arbete med att skaffa ny kunskap för kommersiella syften
  • Utveckling är systematiskt och kvalificerat arbete med att använda resultaten från forskningen i kommersiella syften för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser, eller för att avsevärt förbättra befintliga sådana

Några exempel på projekt som kan vara kvalificerade:

  • Tillverkning: Förbättring av befintliga processer som är utformade för att höja produktionseffektiviteten eller minska kostnader eller resursslöseri
  • Spelbranschen: AI-utveckling av karaktärer i ett spel
  • Textil: Utveckling av hållbara förpackningsmaterial
Kommentar

Vi gläder oss åt att se att FoU-avdraget fortsätter att utökas i Sverige, då det visar vilket starkt engagemang den svenska regeringen har när det gäller att stimulera tillväxt inom innovativa sektorer. Svenska företag är dock relativt omedvetna om FoU-avdraget. Systemet skapades för kommersiella organisationer som arbetar med teknik i bred mening och för att hjälpa till med finansieringen av deras innovationer, men det är många som inte ansöker om avdraget trots att de har rätt till det.

Ifall ditt företag har anställda som arbetar med forskning och utveckling i kommersiellt syfte kan det alltså finnas möjlighet att få sänkta arbetsgivaravgifter. Om ni har frågor eller vill ta reda på mer är ni varmt välkomna att kontakta oss, vi har ett tvärvetenskapligt team av skattejurister, ekonomer, ingenjörer m.m. som mer än gärna diskuterar era möjligheter.

Författare: 

  • Marcel Sikkema – Partner – Innovation Incentives – 073-340 77 82
  • David Fouhy – Manager – Innovation Incentives – 073-254 19 97

Summering

Höjt takbelopp och sänkt arbetstidsvillkor innebär att FoU-avdraget nu är större och kraven lägre än någonsin. Definitionen av forskning och utveckling är däremot densamma som tidigare och omfattar mer typer av aktiviteter än vad man kan tro.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Tax