4 minuters lästid 13 sep. 2018
Bild på Julmarknad vid Gendarmenmarkt i Berlin, Tyskland

Mera moms vid korttidsuthyrning av lokal och mark

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

4 minuters lästid 13 sep. 2018
Relaterade ämnen Tax Assurance

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande, som innebär att myndigheten delvis ändrar sin tidigare uppfattning angående moms när lokal och mark upplåts på kort tid tillsammans med andra tjänster. Enligt ställningstagandet ska t.ex. arrangörer av konserter, mässor och julmarknader i vissa fall ta ut moms på hela tjänsten, istället för att bryta ut lokaldelen som momsfri.

Uthyrning av fastighet är som utgångspunkt en momsfri tjänst. När en lokal upplåts tillsammans med andra tjänster har Skatteverket tidigare ansett att lokaldelen ska brytas ut och ses som en separat, momsfri fastighetstjänst i förhållande till de övriga momspliktiga kringtjänsterna. I sitt nya ställningstagande anser dock Skatteverket att vissa sammansatta tillhandahållanden ska ses som en momspliktig tjänst i sin helhet.

I ställningstagandet gör Skatteverket skillnad på så kallade aktiva och passiva tillhandahållanden av lokal, där aktiva tillhandahållanden vanligen är momspliktiga medan passiva inte är det. Ett passivt tillhandahållande innebär att lokalen – normalt inte enbart tillfälligt eller övergående – ställs till kundens eget förfogande, och att upplåtaren inte är närvarande i anläggningen eller endast i begränsad utsträckning. Ett aktivt tillhandahållande å andra sidan är i regel mera kortvarigt och kombinerat med andra tjänster och varor som har samband med lokalen. Skatteverket anser då att lokalen endast är ett medel för det huvudsakliga tillhandahållandet som kunden efterfrågar, så som är fallet med t.ex. konferensarrangemang.

Detta innebär alltså att Skatteverket numera anser att moms ska tas ut på hela tillhandahållandet, i det fall det rör sig om upplåtelse av lokal som sker för kortare tid i kombination med en eller flera andra tjänster som den genomsnittliga kunden huvudsakligen kan anses efterfråga. Med kortare tid avses här allt från någon timme upp till ett flertal dagar. Ställningstagandet är främst inriktat på mässor och arenor, men viss ledning ges även för annan korttidsupplåtelse av lokal och mark.

Skatteverket nämner följande exempel på när uthyrning av lokal eller mark i ett sammansatt tillhandhållande ska anses som en momspliktig tjänst i sin helhet:

  • Arena – Rockkonsert för två kvällar. I arenans tillhandahållande ingår tillgång till lokal, hantering av publikinsläpp, biljettkontroll, säkerhetsansvar både för publiken genom ordningsvakter under konserterna och för att artistens ljus- och ljudutrustning har monterats på rätt sätt i lokalen. Kunden anses huvudsakligen efterfråga möjligheten att genomföra konserten.
  • Mässa – Mässa under åtta dagars tid samt tid före och efter för montering. I mässanläggningens tillhandahållande ingår bl.a. ansvar för säkerheten under mässdagarna, planering av montrarnas placering, bemanning av informationsdisk och garderob, installation av el till montrarna. Ett annat exempel är att mässarrangören erbjuder utställare att boka monterplats, innefattande bl.a. hjälp med att utforma montern och marknadsföring av mässan. Kunden anses i dessa fall huvudsakligen efterfråga möjligheten att genomföra mässan respektive delta i mässan.
  • Torg- och marknadsplats – Tillhandahållande av plats på t.ex. en julmarknad, tillsammans med marknadsstånd samt marknadsföring av julmarknaden.

Upplåtelse av lokal eller mark för kort tid anses däremot av Skatteverket som en momsfri fastighetstjänst om tillhandahållandet avser själva lokalytan och det som ingår endast utgörs av städning eller iordningställande av lokal, gas, värme, el och vatten, reception enbart för nyckelutlämning (dvs. tjänster som anses ha ett nära samband med själva lokalupplåtelsen). Dock kan t.ex. lokaluthyrning med tillgång till internet i undantagsfall vara den del av ett sammansatt tillhandahållande där kunden huvudsakligen efterfrågar tillgången till internet och inte till lokalen i sig. Då kan tjänsten anses som momspliktig i sin helhet (jfr. Sidewalk Workstation RÅ 2005 not 68).

Kommentar

Skatteverkets ställningstagande medför positiva förtydliganden och tolkningar av momsplikten vid upplåtelse av fastighet för kortare tid. Framförallt innebär ställningstagandet en smidigare momshantering för mäss- och arenabolag som tidigare behövt dela upp sina tillhandahållanden i en momspliktig tjänstedel och en momsfri lokaldel. Enligt ställningstagandet kan nu dessa aktörer i flera fall behandla hela ersättningen som momspliktig, vilket minskar de administrativa bördorna och den annars begränsade avdragsrätt som gäller för blandad (dvs. både momspliktig och momsfri) verksamhet.

Ställningstagandet berör inte uttryckligen kontorshotell och upplåtelse av arbetsplatser, där det många gånger är ovisst huruvida tjänsten ska ses betraktas som uthyrning av fastighet eller inte. Av ställningstagandet framgår dock att upplåtarens närvaro och tjänsteutbud i lokalen har betydelse för att i vart fall korttidsupplåtelser av arbetsplatser ska anses utgöra en momspliktig tjänst. Ställningstagandet ger dock inte ledning för hur upplåtelser av arbetsplatser på längre tid tillsammans med kringtjänster ska hanteras. Även inom detta område vore ett ställningstagande eller utförligare förtydliganden från Skatteverket välkommet.

Läs Skatteverkets ställningstagande här: dnr 202 339665-18/111

Författare:
  • Martin Carlsson – Partner – Indirect Tax – 070-318 97 79
  • Linnea Jacobsen – Partner – Indirect Tax – 076-847 26 24
  • Anna Berggren – Partner – Indirect Tax – 072-178 74 74

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Tax Assurance