2 minuters lästid 13 mars 2019
Bild på Litet barn lyssnar i hörlurar och tittar på en bärbar dator

Nya regler för generationsskiften i fåmansföretag

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

2 minuters lästid 13 mars 2019
Relaterade ämnen Tax

I en rykande färsk proposition från regeringen förslås nu att generationsskifte inom familjen ska omfattas av samma skatteregler som överlåtelse till extern köpare. Förslaget röstades ned för två år sedan av oppositionen men ska nu återigen behandlas av riksdagen.

Enligt nuvarande skatteregler är det oftast mer gynnsamt att överlåta sitt fåmansföretag till en extern köpare än att låta företaget drivas vidare av barnen eller andra närstående. Säljs företaget externt kan företagaren, genom att först ha paketerat verksamhetsbolaget i ett s.k. trädabolag, ta ut sin vinst till 25 procent beskattning efter en femårig trädaperiod. Vid en överlåtelse till barn eller annan närstående inleds aldrig trädaperioden och vinsten beskattas enligt fåmansföretagsreglerna med en skattesats på upp till 58 procent. Detta under förutsättning att någon närstående fortsätter att vara verksam i betydande omfattning i företaget.

Nu har regeringen som förväntat – eftersom det ingick i Januariöverenskommelsen – föreslagit att överlåtelse av ett fåmansföretag ska omfattas av samma beskattningskonsekvenser som överlåtelser till externa köpare. Detta genom ett undantag från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet.

I propositionen föreslås också att de särskilda reglerna om utdelning och kapitalvinst även ska omfatta företagare som bedriver samma eller likartad verksamhet i ett indirekt ägt företag, vilket innebär att möjligheten att kringgå dessa fåmansföretagsregler stoppas.

De nya reglerna om generationsskifte föreslås träda i kraft 1 juli 2019. Utvidgningen om reglerna kring samma eller likartad verksamhet i ett indirekt företag föreslås tillämpas för första gången för beskattningsår som börjar efter 31 december 2019.

Kommentar

Att denna skillnad i beskattning äntligen försvinner är mycket glädjande för många familjer som stått inför ett generationsskifte men valt att avvakta mot bakgrund av den ogynnsamma beskattningen för den äldre generationen. Förändringen är efterlängtad och det är många som nu kan återuppta sina uppskjutna planer på att låta familjeföretaget tas över av en ny generation.

Värt att uppmärksamma är att överlåtaren inte kan fortsätta att äga andelar i verksamhetsbolaget efter överlåtelse till barnen och även att det finns ett verksamhetskrav för att föreslagna undantag ska aktualiseras. Det senare innebär att andelsägaren (normalt föräldern) behöver ha varit verksam i verksamhetsbolaget under minst fem av de senaste sju åren närmast före året då överlåtelsen skett. Vad gäller utvidgningen av fåmansföretagsreglerna, att reglerna om samma eller likartad verksamhet också ska omfatta indirekt ägda företag, förändrar inget i sak utan innebär endast att lagtexten anpassas till vad som ursprungligen var dess syfte.

Författare:

Daniel Lechtman – Partner – Business Tax Services – 070-770 77 67

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Tax