ey möjligheternas 5G – Hur kan 5G och nya kommunikationslösningar skapa värde och bidra till samhällsnyttan.jpg

Hur kan 5G och nya kommunikationslösningar skapa värde och bidra till samhällsnyttan?

Sverige står inför en stor utbyggnad av 5G-näten. Vad innebär det för individer, olika näringar och samhället i stort?

Tillsammans med en namnkunnig panel från den svenska telekombranschen diskuterar vi hur olika 5G-applikationer kan bidra till ett mer välfungerande samhälle. Vilka inriktningar inom 5G är mest angelägna att utveckla för att skapa värde och samhällsnytta?

Panel
Stefan Trampus - Tele2, Head of B2B
Jessica Levin - Telenor, Head of B2B sales
Per Stigenberg - Tre, Chief Technology Officer
Ivan Bretan - Telia, Director 5G

Organisatör

EY Sverige
Revisions- och rådgivningsföretag

Webcast

Tidpunkt Din lokala tid