ey offertforfraganey hur kan offentlig sektor hantera utredning och utvecklingsfragor nar forutsattningarna standigt forandras

Hur kan offentlig sektor hantera utrednings- och utvecklingsfrågor när förutsättningarna ständigt förändras?

Hur kan den offentliga sektorn efter pandemin hitta arbetsmetoder som säkrar såväl den kortsiktiga som långsiktiga verksamhetsutvecklingen?

I samtalet med vår panel belyser vi varför offentlig sektor ofta har svårt att arbeta med långsiktiga utvecklingsfrågor. Vi ger också konkreta tips på hur offentliga aktörer kan arbeta med utvecklingsfrågor även när verksamheten utsätts för långsiktig stress.

Panel
Daniel Brämhagen - EY, Partner
Tove Elvelid - Lantmäteriet, Verksamhetsområdeschef
Rami Yones - Trafikverket, Head of Planning and Design
Sofia Martell - Skatteverket, Enhetschef, arbetsgivarutvecklingsenheten

Organisatör

EY Sverige
Revisions- och rådgivningsföretag

Webcast

Tidpunkt Din lokala tid