ey hur ska vi finansiera omställningen till ett grönare samhälle

Hur ska vi finansiera omställningen till ett grönare samhälle?

Hur kan offentliga medel nyttjas bättre till hållbar innovation? Vilken roll spelar den finansiella sektorn? Vilka framgångar kan vi inspireras av?

Under seminariet ger vi konkreta tips på tillgängliga medel för hållbar innovation och hur företag och andra samhällsaktörer kan ta del av dessa resurser. Vi diskuterar också idéer och lösningar på hur vi tillsammans kan göra kapitalet tillgängligt på ett bättre sätt för att accelerera den gröna transformationen och nå hållbarhetsmålen.

Panel
Anja Melander Vinnova Program Manager Strategic Design
Gustaf Redin - &Repeat, Business Developer
Fredrik Nilzén - Swedbank, Head of Group Sustainability
Anne-Sofie Gregersen  - EY, Senior Manager
Zorica Trkulja - EY, Senior Consultant

Organisatör

EY Sverige
Revisions- och rådgivningsföretag

Webcast

Tidpunkt Din lokala tid