ey offentliga organisationer och artificiell intelligens – en inblick i vår nutid och framtid

Offentliga organisationer och AI – en inblick i vår nutid och framtid

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) utlovas en ljus framtid inom allt från personanpassad vård till förbättrad allokering av statliga resurser.

Under seminariet ska vi försöka belysa Sveriges och Europas mognadsgrad vad gäller användningen av AI. Hur arbetar svenska offentliga verksamheter med AI i dag och vad krävs för att lyckas med den framtida AI-utvecklingen? Till vår hjälp har vi representanter från några av Sveriges mest innovativa myndigheter och en rapport av EY och Microsoft om användningen av AI inom Europas offentliga sektor.

Panel
Johan Gabrielsson - Arbetsförmedlingen, Head of Data Science and Digital platforms
Patrick Eckemo - DIGG, Senior Adviser
Lars Lindsköld - Västra Götalandsregionen, Senior Advisor Healthcare
Göran Sundin - Skatteverket, Utvecklingsstrateg

Talare

Alexander Rosén
Director, Consulting, EY Sverige

Organisatör

EY Sverige
Revisions- och rådgivningsföretag

Webcast

Tidpunkt Din lokala tid