Titta på webinariet Hur kan vi ta vara på dyslektikers styrkor i framtidens arbetsliv?

Titta på webinariet Hur kan vi ta vara på dyslektikers styrkor i framtidens arbetsliv?

Under världsdyslexiveckan uppmärksammar EY i samarbete med Prinsparets Stiftelse styrkor hos personer med dyslexi med ett rapportsläpp samt en digital paneldebatt.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar under åren som kommer. De organisationer som är redo för konstant förändring kommer att vara de som är mest framgångsrika. Paneldebatten tar avstamp i vår nysläppta rapport och fokuserar på frågan om vad utbildningsväsendet och arbetsmarknaden kan göra för att bli bättre på att inkludera de styrkor som dyslektiker har. 

Paneldeltagare 

  • Kim Waller, generalsekreterare för Prinsparets Stiftelse 
  • Daniel Brämhagen, partner EY 
  • Kate Griggs, CEO Made by Dyslexia 
  • Maria Berghäll, företagare och författare med erfarenhet av dyslexi
  • Tindra Hallgren, student med erfaranhet av dyslexi
Webcasten hölls den 5 oktober men finns att se i efterhand genom att klicka på länken till höger.

Talare

Daniel Brämhagen
Partner, EMEIA People Sustainability lead

Organisatör

EY Sverige
Revisions- och rådgivningsföretag

Webcast

Tidpunkt Din lokala tid