EY Česká republika Daňové poradenství

Daňové poradenství a právní služby

  • Share

 

Pomůžeme vám úspěšně zvládnout všechna úskalí ve světě daní

Daňové poradenství EY patří v celosvětovém měřítku mezi největší a nejvíce integrované daňové praxe. V našich zastoupeních ve více než 140 zemích působí 29 tisíc daňových odborníků, kteří poskytují klientům služby té nejvyšší kvality.

Naše daňové poradenské služby

Spolupráce se společností EY vám umožní efektivně daňově řídit vaše podnikání a řešit všechny vaše daňové otázky, zejména v následujících oblastech.

Globální tým, jednotný přístup

Naše globální organizace je rozdělena do tří geografických regionů (EMEIA, Amerika a Asie a Tichomoří). Pro každý z nich bylo v nedávné době založeno virtuální daňové centrum, které slouží jako platforma spojující naše zkušené daňové odborníky z daného regionu. Ti jsou rozděleni do expertních skupin podle konkrétních oblastí, na které se specializují. Centra nám umožňují operativně klientům poskytovat lokální poradenství využívající náš odborný a odvětvový potenciál celého regionu.

Díky integrované organizační struktuře našeho globálního daňového poradenství pracují všechna zastoupení podle jednotné metodiky, která jim umožňuje poskytovat klientům po celém světě poradenské služby nejvyšší kvality.

Naše globální poradenská síť vytváří ty nejlepší podmínky pro poskytování účinné podpory našim klientům. Naši daňoví poradci spojují dokonalou znalost místní odborné problematiky s regionálním i globálním přehledem o nejnovějším vývoji daňové politiky, legislativy i daňové správy.

Mezinárodní program výměny specialistů

Již řadu let probíhá v EY mezinárodní program, v jehož rámci jsou daňoví specialisté vysíláni do našich zahraničních kanceláří, kde získávají cenné poznatky i zkušenosti. Tento program nám umožňuje efektivně a bez zbytečných nákladů na zahraniční služební cesty reagovat na akutní potřeby našich klientů v oblasti mezinárodního zdanění.

V rámci tohoto programu působí naši daňoví specialisté po určitou dobu v zastoupeních EY ve významných ekonomických metropolích celého světa. Zahraniční praxe jim umožňuje blíže se seznámit s širokou škálou konkrétních daňových problémů a lépe pochopit složitost vzájemných vztahů mezi daňovými systémy i mezi různými podnikatelskými kulturami. Mezinárodní přehled a zkušenosti získané během těchto pobytů jsou cenným přínosem i pro naše klienty při řešení jejich daňových problémů.

Důraz na kvalitu

Naším cílem je, aby poradenství, které klientům poskytujeme, pro ně bylo skutečným přínosem a sloužilo jejich potřebám. Proto klademe mimořádný důraz na kvalitu našich služeb, jak z pohledu obsahu, tak způsobu jejich poskytování. Pro členy našeho poradenského týmu, od partnera po asistenta, to znamená závazek pracovat pro každého klienta s maximálním nasazením a překonat jeho očekávání.

Naše poradenské služby jsou založeny na detailní znalosti podnikání klienta a ekonomického odvětví, ve kterém působí. Díky tomu máme přehled o nejnovějších tržních trendech a můžeme klientům účinně pomáhat s návrhem efektivních strategií a podnikatelských modelů.