AI

Zastosowanie sztucznej inteligencji wykracza poza "lepsze" lub "szybsze" procesy. Inspiruje ona nowe sposoby działania i rozwoju biznesu.

Sztuczna inteligencja (AI) nie jest pojedynczą technologią, ale zestawem metod i narzędzi z podkategoriami stosowanymi w niezliczonych sytuacjach. Lubimy mówić: "Technologia jest wdrażana. Boty są budowane. Ale Sztuczna Inteligencja jest stosowana." Wartość AI nie pochodzi z "wprowadzenia" - przynajmniej jeszcze nie teraz. Ale Sztuczna inteligencja dojrzewa i jest wbudowywana w systemy korporacyjne lub staje się bardziej dostępna dla nietechnicznych użytkowników.

Aby uświadomić sobie wartość płynącą z AI, trzeba zrozumieć zakres i ryzyko charakterystyczne dla danej organizacji. Następnie należy zdefiniować wartość i możliwości potrzebne do integracji, aktywacji i integracji inteligentnych, zrobotyzowanych i autonomicznych rozwiązań. Zobacz nasze najnowsze spostrzeżenia na temat tego ważnego trendu, który ma wpływ na sposób prowadzenia działalności przez naszych klientów.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY. 

Zapisz się