Sports Business Services

I Assurance

En modern idrottsverksamhet kräver en effektiv affärsstyrning. EY hjälper idrottsorganisationer med övergången till en modern och hållbar affärsstruktur. Bland våra kunder finns såväl enskilda idrottare som klubb- och landslag, förbund och ligor både i Sverige och internationellt.

Relaterade ämnen Assurance

Vilka vi är

Sports Business Services är ett rikstäckande nätverk som stödjer idrottens värld och dess intressenter med EY:s tjänster inom revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt och transaktioner. Vi har många medarbetare med stor kunskap om de utmaningar som idrottsorganisationer står inför. Vår erfarenhet innebär att vi kan bidra med mätbara värden i alla typer av projekt redan från dag ett.

 

Nationella finalister 2021

Vad vi gör

Vi hjälper idrottsklubbar, sportligor och idrottsföreningar över hela landet och deltar i olika affärsnätverk med anknytning till idrott. Vi har även kontakter med flera idrottsförbund och svenska elitklubbar inom de stora lagsporterna samt med enskilda idrottsutövare, till exempel golf- och tennisspelare.

Sports Business Services genomför bland annat studier för att identifiera samband mellan elitklubbars idrottsliga framgångar och ekonomiska förutsättningar i olika lagidrotter. Vi stödjer också flera aktörer och föreningar för att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling. Inom Sports Business Services samarbetar vi även med flera organisationer för att minska segregationen i samhället med idrott som verktyg och arena.

Avspark på fotbollsarenan

Management Diploma
for Athletes

Vi erbjuder en 1-årig utbildning, Management Diploma for Athletes, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och Cruyff Institute. Det är ett entreprenörsprogram för de som är aktiva elitidrottare eller de som har en bakgrund som elitidrottare.

Vår erfarenhet innebär att vi kan bidra med mätbara värden i alla typer av projekt redan från dag ett. Sports Business Services samarbetar med flera aktörer och beslutsfattare i näringslivet. Vi hjälper förbund, klubbar, föreningar och enskilda idrottare att skapa förutsättningar för en hållbar samhälls- och ekonomisk utveckling.
Carlos Esterling
Partner, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i Sverige och Sports Business Services

EY arbetar för ökad integration i samhället

EY är genom Sports Business Services samarbetspartner till stiftelsen Goodsport som tog emot priset ”Årets Peppare 2019” på Idrottsgalan.

En aktör som Sports Business Services stödjer är Goodsport – en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse. Goodsport verkar för Integration genom idrott för unga och driver olika projekt för att motverka fördomar och utanförskap. För sitt arbete belönades Goodsport med priset ”Årets Peppare 2019” som delades ut på Idrottsgalan av Prins Daniel.

Pressmeddelanden

Osäkerhet kring framtida tv-avtal – minskade intäkter kan hota de allsvenska klubbarnas ekonomi

Inför premiären av Allsvenskans 100:e säsong visar EY:s analys av den finansiella ställningen att eget kapital och intäkter från spelarförsäljningar har ökat, medan UEFA-ersättningar har minskat. Den totala nettoomsättningen i Allsvenskan 2023 uppgick till 2,7 miljarder kronor. Tv-rättigheter stod för 14 procent av den totala nettoomsättningen, men skillnaden mellan klubbarna är stor. Ett frågetecken inför framtiden handlar om tv-avtalet som löper ut 2025.

28 mars 2024

Svensk Innebandy skapar samhällsvärde för 3 miljarder kronor – Stockholm, Småland och Blekinge bidrar mest

EY har på uppdrag av Svenska Innebandyförbundet undersökt hur verksamheten bidrar till samhället med fokus på fysisk och psykisk hälsa samt ideellt arbete.

6 feb. 2024

Lågkonjunkturen och säkerhetsläget kan påverka SHL-klubbarnas ekonomi

EY har för åttonde året i rad analyserat ekonomin i SHL och resultatet av säsongen 2022/2023 är bättre än föregående säsong. Samtidigt har olika stödåtgärder haft stor betydelse för klubbarnas ekonomi och även att publiken är tillbaka efter pandemin. Det slogs publikrekord under grundserien. Inför den nya SHL-säsongen är lågkonjunkturen, terrorhotnivån, höga elpriser och inflation orosmoment för ekonomin i SHL. Faktorer som indirekt kan påverka klubbarnas möjligheter att uppfylla licenskravet framöver.

12 sep. 2023

Våra rapporter

Direkt till din inkorg

Håll dig uppdaterad med våra nyhetsbrev.

Prenumerera

Kontakta oss

Interested in the changes we have made here,

contact us to find out more.