19 maj 2020
Landsväg i solnedgång

Utökade regler för ersättning och sjukfrånvaro under pandemin

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

19 maj 2020
Relaterade ämnen Assurance Covid-19

Flera av de stödåtgärder som regeringen sedan tidigare har infört för att lindra virusutbrottets konsekvenser för arbetstagare och företag förstärks och förlängs nu ytterligare.

R
egeringen har sedan tidigare presenterat flera åtgärder för att säkerställa att arbetstagare stannar hemma vid sjukdom och att deras arbetsgivare inte drabbas för hårt ekonomiskt vid sjukfrånvaro. Nu föreslås att dessa åtgärder ska förlängas. Vidare önskar regeringen tillfälligt höja taket i a-kassans inkomstrelaterade ersättning.

Slopad karens förlängs
För att minska smittspridningen har karensavdraget sedan tidigare slopats mellan 11 mars och 31 maj 2020. Detta innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning från staten för den första dagen i sjukfallet. Ansökan ska göras till Försäkringskassan.

Regeringen föreslår nu att ersättningen för den första sjukdagen ska förlängas i fyra månader till den 30 september 2020. Vidare höjs schablonersättningen med 104 kronor från den 1 juni 2020.

Som en följd av regeringens förslag får arbetsgivaren således fortsätta att göra karensavdrag i lönerapporteringen, och den anställde kan från den 1 juni söka schablonersättning om 804 kronor från Försäkringskassan.

Läkarintyg krävs först efter 14 dagars sjukdom
Man föreslår också att det slopade kravet på läkarintyg ska förlängas till den 30 september 2020 för att minska belastningen på vården. Förslaget innebär således att de som är sjuka fortsatt under pandemin kan vara hemma från arbetet i 14 dagar utan sjukintyg, och ändå erhålla sin sjuklön från arbetsgivaren.

Försäkringskassan har dessutom sedan tidigare meddelat att de inte kommer att begära in sjukintyg förrän efter den 21:a sjukdagen, för att bevilja sjukpenning.

Staten fortsätter att bekosta sjuklönen
Staten har sedan tidigare tagit kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj 2020. Denna period föreslår man nu ska förlängas, så att även juni och juli 2020 omfattas. Under perioden 1 augusti till 30 september ämnar staten att ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader till följd av rådande pandemi. Regeringen bereder just nu detaljerna i detta förslag.

Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Detta stöd ska förlängas för motsvarande period, till den 30 september 2020.

Höjt tak i a-kassan från dag 101
Regeringen föreslår att tillfälligt höja taket i a-kassans inkomstrelaterade ersättning för ersättningsdag 101 och framåt; från 760 kronor till 1000 kronor per dag. Den tillfälliga höjningen föreslås gälla från den 29 juni 2020 till den 3 januari 2021.

Detta är en utökning av regeringens tidigare förstärkning av a-kassan då man bland annat höjde ersättningen för dag 1-100.

Vad händer nu?
Föreslagna utökningar av åtgärderna kommer inom kort att lämnas till riksdagen genom en extra ändringsbudget.

Vi hjälper naturligtvis till på alla sätt vi kan, så kontakta oss om du behöver mer information, råd eller assistans.

Marie Liebich och Sevim Güven

Läs också vår tidigare artiklar:
Ersättningar och sjukfrånvaro under coronavår (2020-03-18/31)

Summering

Nu föreslås att de åtgärder regeringen tidigare presenterat för att säkerställa att arbetstagare stannar hemma vid sjukdom ska förlängas. Regeringen önskar även tillfälligt höja taket i a-kassans inkomstrelaterade ersättning.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Assurance Covid-19