29 nov. 2021
M&A – ett jobb för en kameleont?

M&A – ett jobb för en kameleont?

Av Ellen Daver

Corporate Finance Analyst – Lead advisory, Strategy and Transactions, EY Sweden

Analytiker inom Corporate Finance. Flera års erfarenhet av ekonomiadministration. Hobbystyrkelyftare och passionerad dykinstruktör.

29 nov. 2021

Ellen berättar om sina varierande uppgifter inom de olika projekt hon har varit en del av under sin första tid på EY:s M&A-avdelning.

Hej kompisar, Ellen här igen!

Nu har det alltså redan gått tre månader sedan jag påbörjade mitt äventyr här på Lead advisory (M&A) på EY. Precis som när jag tittade tillbaka på min första månad, så har tiden fortsatt känts som att den flyger förbi. Det beror nog främst på att jag kontinuerligt får nya utmaningar, inte bara genom att få ta del av nya projekt (förutom de två jag involverades i första veckan, har jag nu varit del av ytterligare två projekt), utan även då mina uppgifter i de olika projekten har varit väldigt varierande. Det kanske också är något jag skulle säga är väldigt talande för oss som jobbar inom M&A. På ett sätt skulle man kunna se oss som Strategy and Transactions generalister – vi behöver nämligen ha bra kunskap inom många av de olika delar som ingår i bolagstransaktioner då vi ofta fungerar som projektledare i en transaktion. Därför tänkte jag idag gå igenom några av de olika uppgifter som jag har haft i mina olika projekt för att du ska få en bättre bild av hur vårt vardagliga arbete kan se ut. Men då är det verkligen med betoning på ’kan’, för det är klurigt att ge en entydig bild av vad vi gör, just därför att det kan variera oerhört från projekt till projekt. Precis som min kollega Anna nämnde i mitt och Erikas senaste inlägg är vi på M&A sektorindelade. Men jag har dessutom haft turen att få gästspela på ett par projekt hos Power & Utility-gänget utöver mina uppdrag hemma i Life Science-teamet!

Dagens projektarbete blev från avdelningen på Stockhomskontoret som vi kallar djungeln – ni kanske fattar varför!

Dagens projektarbete blev från avdelningen på Stockhomskontoret som vi kallar djungeln – ni kanske fattar varför!

Sammanställa potentiella investerare i en sell-side

I ett av projekten jag arbetar på fungerar vi som rådgivare vid försäljningen av ett utvecklingsprojekt inom energibranschen. En viktig del av det arbetet har handlat om att lista potentiella parter som skulle kunna vara intresserade av att köpa de samlade tillgångarna och som därmed skulle kunna kontaktas för en möjlig affär. Generellt kan man dela upp tilltänkta köpare som antingen strategiska eller finansiella köpare. Exempelvis kan det innebära att man, som i vårt fall, vill identifiera andra bolag som verkar inom energibranschen och som skulle ha nytta av att utöka sin verksamhet i den typen av energiproduktionstillgång och i den delen av Sverige där projektet ligger. Alternativt skulle det kunna vara att hitta investeringsbolag som specifikt uppvisar aptit för energimarknaden utifrån sina tidigare transaktioner. 

Utforma en management-presentation för en kapitalanskaffningsprocess

I ett annat projekt hjälper vi ett team av entreprenörer i processen med att säkerställa finansiering av deras nya affärsidé inom energisektorn. En av flera delar i det arbetet handlar om att producera en management-presentation. Det är ett material som illustrativt och informativt ska fungera som stöd när företagets ledning möter potentiella investerare. Arbetet har inneburit ett nära samarbete med företaget för att på djupet förstå deras affärsidé för att kunna strukturera informationen på ett sätt som ger en motpart inblick i investeringsmöjligheten. Det här specifika projektet har även inneburit en hel del kvantitativ och kvalitativ analys av energimarknaden för att på ett pedagogiskt sätt kunna illustrera marknadsbehovet som bolaget vill möta. 

Bygga en databok för att analysera de finansiella siffrorna i ett bolag till försäljning

Som en del av ytterligare en försäljning av ett bolag, men då inom hälsa och vård, har jag tillsammans med mitt team förberett en databok som i detalj visar vår kunds finansiella ställning och som kan används som underlag vid en potentiell förhandling med en möjlig köpare. Arbetet har kretsat kring att få en tydlig bild av bolagets verkliga värde  – till exempel vad är företagets normaliserade lönsamhet, hur ser tillväxten och marginalerna ut för de olika affärsområdena, och slutligen; vad är därmed en tänkbar prislapp på företaget? Arbetet har krävt en hel del djupdykning i företagets bokföringsmaterial. Det har gett en mer detaljerad förståelse för företagets finansiella hälsa än vad som återspeglas i årsredovisningen. 

Utföra en screening av möjliga targets i en buy-side

I ett annat projekt hjälper vi vår kund att hitta möjliga bolag att köpa inom medtech-sektorn på vissa geografiska marknader där köparen vill växa. Vårt arbete började med att ta fram en tydlig bild av vad kunden söker i en potentiell target. Det mynnade ut i en specificerad ”önskelista” med olika kriterier att utgå ifrån. I vårt fall var kunden öppen för företag som kunde erbjuda olika typer av synergier, så som ökad försäljning, innovativ produktteknologi eller gynnsamma distributionskanaler. Det resulterade i en väldigt bred sökning av potentiella bolag. För att uppnå bästa möjliga resultat använde vi en rad olika strategier, till exempel att söka i databaser, rådfråga våra globala EY-kollegor om tips, gå igenom innehav hos private equity-bolag som är aktiva i sektorn och undersöka företagsmedlemmar i relevanta branschföreningar. 

Som ni ser är det alltså verkligen ingen copy-paste på mina arbetsdagar! Men med risk för att bli långrandig (warned you last time) så tror jag att det är bäst att jag rundar av här. Som alltid är det bara att hojta om du har några funderingar om livet här på EY i allmänhet och M&A i synnerhet – hit me up on LinkedIn, vettja!

Allt gott! 

Ellen 

Summering

Nyanställda berättar om sitt första år på EY. Vi får följa deras utveckling från de första nervösa dagarna som nyexade via utbildningar och successivt alltmer utmanande erfarenheter.

Om artikeln

Av Ellen Daver

Corporate Finance Analyst – Lead advisory, Strategy and Transactions, EY Sweden

Analytiker inom Corporate Finance. Flera års erfarenhet av ekonomiadministration. Hobbystyrkelyftare och passionerad dykinstruktör.