5 minuters lästid 27 maj 2021
Ett steg närmare en global normgivare för hållbarhetsredovisning

Ett steg närmare en global normgivare för hållbarhetsredovisning

Av Anja Hjelström

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.

5 minuters lästid 27 maj 2021

IFRS Foundation har publicerat ett förslag om att ändra stiftelsens stadgar för att möjliggöra skapandet av International Sustainability Standards Board (ISSB).

Den 30 april 2021 publicerade IFRS Foundations förvaltare ett förslag om att ändra stiftelsens stadgar. Syftet är att möjliggöra skapandet av en systerorganisation till International Accounting Standards Board (IASB) vid namn International Sustainability Standards Board (ISSB). Ändringarna i förslaget handlar främst om tillägg till stadgarna avseende en sådan nämnd. Andra ändringar som föreslås omfattar bland annat en utvidgning av stiftelsens ändamål. I linje med IASB:s fokus föreslås att ISSB fokuserar på att utveckla standarder för information som ska stödja investerares och kreditgivares beslutsfattande. Remisstiden går ut den 29 juli 2021.

Ändringsförslaget är en respons på de remissvar som kommit in gällande det samrådsdokument som stiftelsens förvaltare publicerade i slutet av september 2020. Avsikten var att sondera intresset för globala standarder för hållbarhetsrapportering och utforska IFRS Foundations roll i utvecklingen av sådana standarder. Ett dokument som sammanfattar erhållna remissvar offentliggjordes tillsammans med ändringsförslaget.

Vill du veta mer? Läs vår globala skrift (engelska): One step closer to an International Sustainability Standards Board | EY - Global

Läs även vår artikel: Varför behovet av globala hållbarhetsstandarder är akut.

Summering

IFRS Foundation har publicerat ett förslag om att ändra stiftelsens stadgar för att möjliggöra skapandet av International Sustainability Standards Board (ISSB).

Om artikeln

Av Anja Hjelström

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.