3 minuters lästid 22 mars 2021
Bild på Dubbelbeskattningsavtalen med Portugal och Grekland sägs upp

Dubbelbeskattningsavtalen med Portugal och Grekland sägs upp

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

3 minuters lästid 22 mars 2021
Relaterade ämnen Tax

Regeringen har meddelat att Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Portugal respektive Grekland kommer att sägas upp med verkan från och med beskattningsår 2022. Bakgrunden är att dessa länder har infört riktade regler som innebär att svenskar som flyttar dit betalar låg eller ingen skatt alls på vissa svenska inkomster, och avtalen förhindrar Sverige från att beskatta inkomsterna enligt svenska regler.

Den principiella svenska inställningen är att pension som tjänats in i Sverige ska beskattas när den betalas ut, eftersom pensionsavsättningarna har varit avdragsgilla. Portugals och Greklands riktade skatteregler innebär dock i praktiken att den som flyttar dit har möjlighet att helt undvika skatt eller ta ut vissa inkomster till väldigt låg beskattning. I Portugal går det att ta ut privata tjänstepensioner från Sverige helt skattefritt, och i Grekland är skatten för nyinflyttade numera endast sju procent på inkomster som härrör från andra länder.

Dessa regler fanns inte varken i Grekland eller Portugal när skatteavtalen ingicks, men avtalen har förhindrat Sverige från att beskatta vissa av inkomsterna enligt svenska regler. 2017 inledde Sverige diskussioner med Portugals regering om att göra ändringar i avtalet för att komma tillrätta med detta, och 2019 undertecknades ett ändringsprotokoll, men Portugal har inte implementerat protokollet eller indikerat att så kommer att ske i närtid. När det gäller Grekland så pågår diskussioner med den grekiska regeringen kring att inleda förhandlingar om ett helt nytt avtal.

Förslaget är alltså enligt regeringens pressmeddelande att skatteavtalen ska upphöra att gälla 31 december i år, så att de inte längre kommer att tillämpas från och med beskattningsåret 2022. För tidigare beskattningsår kommer avtalen vara fortsatt tillämpliga.

Författare:

Maria Sommert – Director – Private Client Services – 072-534 43 30

Läs även vår tidigare artikel: Portugal inför skatt på pensioner med 10% – men inte för alla

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar. 

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Tax