4 minuters lästid 7 apr. 2020
Bild på Portugal inför skatt på pensioner med 10% – men inte för alla

Portugal inför skatt på pensioner med 10% – men inte för alla

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

4 minuters lästid 7 apr. 2020
Relaterade ämnen Tax

Portugal har sedan drygt tio år tillbaka en fördelaktig skatteregim (NHR-status) som vänder sig bl.a. till utländska pensionärer som bosätter sig i Portugal. NHR-statusen har fram tills nu inneburit att pensionsinkomster från utlandet inte har beskattats i Portugal. Svenska pensionärer med höga tjänstepensioner från privat sektor har därför kunnat få en väldigt gynnsam beskattning genom att bosätta sig i Portugal. Nu inför Portugal en skatt om 10 procent på pensioner från utlandet för personer som ansöker om NHR-status efter den 31 mars 2020. De som har NHR-status sedan tidigare påverkas inte. Deras pensionsutbetalningar fortsätter således att vara skattefria i Portugal.

Till följd av nu gällande skatteavtal mellan Sverige och Portugal är svenska tjänstepensioner från privat sektor som betalas till personer som har fått NHR-status i Portugal före 31 mars 2020 helt skattefria. Detta beror på att enligt det skatteavtal som finns mellan Sverige och Portugal får tjänstepension från privat sektor endast beskattas i Portugal om den svenska pensionären klippt alla band med Sverige och därför saknar anknytning hit. Under de förutsättningarna har pensionären därmed fått sin skatterättsliga hemvist i Portugal, och eftersom Portugal i sin tur inte beskattar pensionen uppkommer total skattefrihet avseende pensionsinkomsten.

Skattefriheten har dock fått Magdalena Andersson att förmå Portugal att skriva på ett protokoll om ändring av skatteavtalet, vilket ska ge Sverige rätt att beskatta även tjänstepensioner som betalas till personer med hemvist i Portugal. Det ändrade avtalet skulle innebära att Sverige får rätt att beskatta tjänstepension från privat sektor från den 1 januari 2023. Dessutom förhandlade Sverige sig till att om inte Portugal väljer att beskatta pensionen skulle Sveriges rätt att beskatta tjänstepensionen tidigareläggas. Sverige skulle då ha möjlighet att beskatta tjänstepensionen tidigast redan från 1 januari 2021, beroende på när, och om, ändringarna i avtalet godkänns.

För att ändringarna i skatteavtalet ska bli gällande måste de godkännas av riksdag/parlament i respektive land. Från svensk sida godkändes ändringarna under hösten 2019, men Portugals parlament har ännu inte godkänt ändringarna. Frågan är om Portugal nu ens kommer att göra det eller om Portugal från sitt håll tycker att man har tillgodosett kraven från Sverige, och andra länder, i och med att man upphört med skattefriheten för pensionsinkomster från utlandet.

Vad händer nu avseende tjänstepension från privat sektor för personer bosatta i Portugal som har NHR-status samt skatterättslig hemvist i Portugal?

Flytt till Portugal efter 31 mars 2020:

 • I Portugal beskattas pensionen med 10 procent skatt
 • I Sverige är pensionen skattefri i vart fall till och med utgången av 2022
 • Om parlamentet i Portugal godkänner ändringen i skatteavtalet beskattas pensionen med 25 procent skatt i Sverige från och med den 1 januari 2023
 • Vid beskattning i Sverige kan den portugisiska skatten avräknas, vilket innebär en faktisk total beskattning av pensionen på 25 procent (15 procent i Sverige och 10 procent i Portugal)

Flytt till Portugal före 31 mars 2020:

Om Portugal inte godkänner ändringarna i skatteavtalet

 • I Portugal är pensionen skattefri
 • I Sverige är pensionen fortsatt skattefri

Om Portugal godkänner ändringarna i skatteavtalet

Alternativ 1

 • I Portugal är pensionen skattefri
 • I Sverige beskattas pensionen med 25 procent skatt från 1 januari 2021 om ändringarna i skatteavtalet godkänns under 2020 eller från 1 januari 2022 om ändringarna godkänns under 2021

Alternativ 2

 • I Portugal beskattas pensionen frivilligt med en skattesats om 10 procent
 • I Sverige beskattas pensionen med 25 procent skatt från den 1 januari 2023
 • Vid beskattning i Sverige kan den portugisiska skatten avräknas, vilket innebär en faktisk total beskattning av pensionen på 25 procent (15 procent i Sverige och 10 procent i Portugal)

Den frivilliga beskattningen i Portugal får således enbart effekt om Portugal skulle godkänna ändringarna i skatteavtalet, och beskattningen i Portugal innebär då att beskattning i Sverige skjuts upp i 1-2 år, beroende på när ändringarna godkänns. Ansökan om frivillig beskattning i Portugal görs i samband med att deklarationen lämnas avseende 2020, dvs. under våren 2021. Man kan därmed avvakta med beslutet och följa utvecklingen avseende ändringarna i skatteavtalet.

Notera att om Portugal väljer att inte godkänna ändringarna i skatteavtalet finns möjligheten att Sverige säger upp skatteavtalet. Om skatteavtalet upphör att gälla kommer beskattning att ske i Sverige med 25 procent skatt oavsett när flytt till Portugal har skett. Beskattning i Sverige sker då på utbetalningar från och med den tidpunkt då skatteavtalet upphör att gälla. Om uppsägning av skatteavtalet sker innan 30 juni 2020 skulle avtalet upphöra att gälla den 1 januari 2021. Sker uppsägning senare upphör avtalet att gälla tidigast från den 1 januari 2022.

Läs vår senare artikel: Dubbelbeskattningsavtalen med Portugal och Grekland sägs upp (2021-03-22)

Författare:

Sara Andersson – Senior Manager – Private Client Services – 073-364 85 14

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Tax