2 minuters lästid 26 jan. 2024
Medarbetare i möte på takterass

Särskild fastighetstaxering 2024

Författare
Veronica Nensén

Partner, Tax, EY Sweden

Specialist inom fastighetsbeskattning och fastighetsskatt. Bygger långvariga relationer på öppenhet och pålitlighet.

Karolina Silvén

Director, Tax, EY Sverige

Specialist inom fastighetstaxering och fastighetsskatt. Älskar fastigheter och drivs av att utveckla fastighetstaxeringen. Passionerat intresserad av hälsa och friskvård.

Karin Dagsgård

Senior Manager, Tax, EY Sweden

Skattejurist med extra kärlek till fastighetsbranschen. Stort fokus på fastighetstaxering. Mamma till tre. Älskar pyssla och vara i naturen.

2 minuters lästid 26 jan. 2024

Nu börjar fastighetstaxeringen för alla fastigheter som förändrats under år 2023. Deklarationen ska vara inlämnad senast den 4 mars.

I februari skickar Skatteverket ut pappersdeklarationerna för den särskilda fastighetstaxeringen 2024, men e-tjänsten öppnar redan den 29 januari. Deklarationen ska vara inlämnad senast den 4 mars.

Fastigheter deklareras vart tredje eller vart sjätte år (beroende på fastighetstyp) i en allmän eller förenklad fastighetstaxering. Däremellan genomförs särskild fastighetstaxering. Vid särskild fastighetstaxering behöver deklaration dock endast lämnas för fastigheter där det föreligger en nytaxeringsgrund, dvs. om det har skett någon form av väsentlig förändring. Exempel på nytaxeringsgrund är:

  • Ny- eller tillbyggnation (eller genomgripande ombyggnation)
  • Erhållet bygglov eller rivningslov
  • Arealförändring
  • Ändrad användning eller byggnadstyp
  • Nybildad fastighet
  • Ändrade skatte- och avgiftsförhållanden (t.ex. samhällsnyttig verksamhet flyttat in eller ut)

Det är fastigheter som är indelade som hyreshus, ägarlägenhet, industri, täktmark, elproduktionsenhet, specialenhet och lantbruk som omfattas av årets särskilda fastighetstaxering. Småhusenheter är under år 2024 föremål för en förenklad fastighetstaxering, vilket gör att de inte omfattas av den särskilda fastighetstaxeringen.

Om du som fastighetsägare inte får någon deklaration utskickad går det att kontakta Skatteverket och begära ut en – alla fastighetsägare får inte automatiskt en deklarationsblankett även om nytaxeringsgrund föreligger.

Är du redo inför den särskilda fastighetstaxeringen av dina fastigheter? Det är vår fastighetstaxeringsgrupp! Vi bistår med upprättande av fastighetsdeklarationer och diskussioner kring hur just du optimerar fastighetsskatten. Varmt välkommen att höra av dig så kan vi se hur vi kan hjälpa dig!

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar.

Om artikeln

Författare
Veronica Nensén

Partner, Tax, EY Sweden

Specialist inom fastighetsbeskattning och fastighetsskatt. Bygger långvariga relationer på öppenhet och pålitlighet.

Karolina Silvén

Director, Tax, EY Sverige

Specialist inom fastighetstaxering och fastighetsskatt. Älskar fastigheter och drivs av att utveckla fastighetstaxeringen. Passionerat intresserad av hälsa och friskvård.

Karin Dagsgård

Senior Manager, Tax, EY Sweden

Skattejurist med extra kärlek till fastighetsbranschen. Stort fokus på fastighetstaxering. Mamma till tre. Älskar pyssla och vara i naturen.