5 minuters lästid 29 jan. 2021
EY Busy Life

Så kan SAP S/4HANA hjälpa telekombranschen att maximera affärsnyttan

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

5 minuters lästid 29 jan. 2021

Hur kan du omdefiniera din ERP-transformation och vad innebär S/4HANA för telekombranschen? Vi ger dig några exempel.

I korthet

 • Telekombranschen står inför stora utmaningar då traditionella rösttjänster minskar vilket sätter press på operatörerna att förnya tjänsteportföljen samt minska kostnaderna. 
 • Därmed uppstår behovet att uppdatera existerande plattformar till att understödja mer personliga och digitala tjänster, kunna analysera data i realtid eller prediktivt samt att optimera den finansiella rapporteringen. 
 • ERP-systemet S/4HANA kan vara mycket användbart för telekombranschen för att utveckla nya affärsmodeller samt effektivisera existerande processer.

V
i är mitt uppe i ett paradigmskifte där all ekonomisk tillväxt kommer att drivas av digitalt transformerade bolag och affärsmodeller. Detta har du förmodligen hört förut, men vad innebär egentligen digitaliseringen för enterprise resource planning (ERP) och hur kan S/4HANA spela en avgörande roll?

De senaste åren har telekombranschen investerat åtskilliga miljarder dollar för att möjliggöra sin digitala transformationsresa. Tekniker som artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML) och molnbaserade OSS/BSS-system kan effektivisera organisationen, inte bara internt, utan även externt i dialogen med kunderna. Utvecklingen av nya system och plattformar skyndas på liksom kontinuerliga effektivitetsförbättringar. 

S/4HANA beskrivs enklast som ett modernt ERP-system med inbyggd funktionalitet för AI och ML. Systemet finns tillgängligt på en bestämd hårdvara eller som molntjänst. En hybrid av dessa två plattformar är också möjlig. Programvaran underlättar företagens transformationsresa på flera olika sätt − från förenklad utformning av finansiella system och processer till nya innovationsmöjligheter med hjälp av till exempel SAP Leonardo – och bidrar till strategiska beslut om när, var och hur den digitala omställningen bäst kan göras.

Genom att veta vad som fungerar bra eller mindre bra, kan företaget lägga upp en strategi och strukturera om sitt tillvägagångssätt. Vissa processer kan överföras till den nya SAP-miljön som de är, medan andra behöver anpassas specifikt till S/4HANA. För att förnya områden med transformationspotential kan företaget även behöva helt nya processer.
Anastasia Ribbing Kristoffers

Hur företag kan omdefiniera ERP-transformation

 1. Strukturera processen: överför, anpassa eller förnya
  I en traditionell ERP-transformation omvandlas varje process med stöd av enhetliga metoder och jämförbara kostnader och resurser. Men alla processer har inte lika stor betydelse för organisationens innovationskraft och strategi. Med hjälp av data mining och dataanalys kan företag få en detaljerad inblick, dels i hur befintliga processer fungerar inom den nuvarande SAP-miljön, dels i hur användarstatistiken egentligen ser ut.

  Genom att veta vad som fungerar bra eller mindre bra, kan företaget lägga upp en strategi och strukturera om sitt tillvägagångssätt. Vissa processer kan överföras till den nya SAP-miljön som de är, medan andra behöver anpassas specifikt till S/4HANA. För att förnya områden med transformationspotential kan företaget även behöva helt nya processer.

  Inom de två första scenarierna – processer som överförs eller anpassas – kan hela migrationen dramatiskt förenklas och skyndas på med hjälp av intelligent automatisering och maskininlärning. Detta kan frigöra kapacitet inom företaget till mer värdeskapande innovationsprojekt.

 2. Maximera SAP-prestanda
  Det mesta av arbetet med en stor SAP-migration kan automatiseras, något som bidrar avsevärt till bättre prestanda och avkastning. Automatisering driver effektivitet, vilket minimerar såväl interna och externa projektkostnader som tidsåtgång. Genom att förändra verksamhetsmodellen, så att den inkluderar automatiska roller, kan organisationen även skapa långsiktiga besparingar. 

 3.  Aktivera kontinuerlig automatisering
  Analytics och automatisering är inte bara verktyg för själva migreringen till S/4HANA, utan också när S/4HANA väl är installerat. Som bekant behövs mer än enstaka ögonblicksbilder för att på djupet förstå hur organisationen egentligen presterar.

  Den data som initialt användes till att analysera användarbehovet och migrationsprocessen kan även fungera som input till olika kontrollsystem. Dessa säkerställer att systemet fungerar enligt ursprunglig plan och att processerna är så effektiva och användarvänliga som möjligt. Därmed kan en god och hälsosam ERP-miljö upprätthållas.

  På samma sätt kan data från migrationen via robotic process automation (RPA) återanvändas i den nya produktionsmiljön för att utföra olika typer av transaktioner så smidigt som möjligt. När olika processer från den initiala testmiljön återanvänds med hjälp av automatisering, kan även vissa risker minimeras avsevärt. 

Möjligheter för telekombranschen att dra nytta av S/4HANA

Telekombranschen står inför stora utmaningar och några generella trender spelar en avgörande roll. Vi har under de senaste åren sett en väsentlig minskning av traditionella rösttjänster och värdeadderande tjänster (VAS). Det sätter press på operatörerna att förnya och utöka existerande tjänsteportföljer, till exempel med erbjudanden inom spel, Smarta Hem, e-hälsa, e-banking och e-utbildning.

Ytterligare ett sätt att generera intäkter och tillväxt kan vara att satsa på en ledande position inom Net Promoter Score (NPS), det vill säga att fokusera på att maximera kundnytta och kundnöjdhet.

När telekombranschen investerar i dataledda nätverk som 5G och fiber påverkar det även investeringar och kostnader. För att effektivisera verksamheten förekommer också initiativ som tillgångsdelning (asset sharing), lageroptimering och avyttringar. Även när det gäller kostnadseffektivisering och kvalitetsökning kan digitala tekniker som Analytics, RPA, AI och molnbaserad OSS/BSS ha stor betydelse.

Ovanstående trender driver några tydliga behov hos operatörerna, till exempel att förnya plattformar för att skapa mer personliga och digitala tjänster och att optimera den finansiella rapporteringen för kostnadskontroll, beslutsfattande och kapitalallokering. Vidare kan realtids- och prediktiv dataanalys vara mycket användbart.

Här följer några exempel på hur S/4HANA kan tillgodose ovan nämnda behov. 

 1. Nya affärsmodeller
  En plattform som utvecklar och stödjer tillväxtaffären och förvärv av nya kunder. I stället för att ägna tid åt att följa historiska data, kan företag lägga mer fokus på att titta framåt och göra förfinade prognoser. 

 2. Effektivare digitala processer
  Information och rapporter som normalt sett tar dagar att sammanställa kan nu tas fram på minuter. Manuellt tidsödande rutinarbete kan undvikas och tiden kan i stället ägnas åt mer värdeskapande arbetsuppgifter. Det innebär att andelen helt automatiserad hantering, så kallad touchless processing, kan öka med upp till 20 procentenheter. 

 3. Friktionsfri integration av olika system
  I stället för tidskrävande dubbelarbete frigörs resurser, vilket sparar både tid och pengar. Organisationer som har multipla system för att samla in information kan sammanfoga dessa till en enhet –one single source of truth – något som kan innebära stora effektivitetsvinster.

 4. Smartare dataanvändning
  Utöver finansiell information har S/4HANA kapacitet att processa stora datamängder. Det möjliggör mer avancerad analys av både nuvarande situation och vad som kommer att hända i framtiden. S/4 HANA integrerar både AI och ML för att på bästa sätt dra nytta av tillgängliga data.

Summering

Företag kan genomföra sin ERP-transformation snabbare, mer effektivt och med mindre risk om de omdefinierar sitt sätt att närma sig migrationsprocessen. Intelligent dataanalys, automatisering och maskininlärning stödjer processen och hjälper företag att driva innovation, bättre prestanda och konkurrensfördelar. För telekombranschen kan övergången bland annat innebära nya affärsmodeller, effektivare digitala processer, friktionsfri systemintegration och en smartare dataanvändning.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.