Når styret går i bresjen for AI, vil du vinne fremtidens forbrukere?

10 minutters lesing 14 mai 2019
Av Robert Holston

EY Global Consumer Industries Consulting Leader

Unlocking differentiated value for consumer-facing companies navigating an increasingly complex, connected digital world. Inclusive leader, high-performing team champion. Ironman triathlete. Foodie.

Bidragsytere
10 minutters lesing 14 mai 2019
Relaterte temaer Tillit Digitalisering

Styrer som driver frem en helhetlig og transformativ bruk av kunstig intelligens, kan hjelpe virksomhetene med å ta eierskap til fremtidens forbrukerrelasjoner.

AI innebærer forstyrrelser i et bredt spekter av bransjer, og nye aktører i markedet kan ofte bruke AI til å oppnå konkurransefortrinn i forhold til de etablerte. Samtidig har usikkerhet i forbindelse med innføring av AI satt mange tradisjonelle virksomheter innen forbruksartikler og detaljhandel i fare for å bli irrelevante. Forbrukerne forholder seg til merkevarer på nye måter og omfavner nye teknologier, som AI.

AI betyr endringer, og dermed muligheter. Styrene må være i stand til å hente ut det beste av den neste bølgen av AI for å omstille og utvide virksomheten. Et fremtidsrettet styre er pådriver for å få virksomheten til å bruke de enorme mulighetene i kunstig intelligens til å påvirke forbrukernes adferd og dra nytte av fordelene ved å være tidlig ute. Styret må også tenke på hvordan AI ellers kan påvirke forbrukerrelasjonen og spille en kritisk rolle i å sørge for at tillit til AI er et grunnleggende prinsipp.

En titt på fremtidens forbruker

Forbrukermønstrene gjennomgår store forandringer. Forbrukere som verdsetter tid mer enn penger, ser på AI for å finne varemerker som reflekterer deres idealer og levesett. Sosiale trender – som forbrukere som ønsker å bli «bedre versjoner» av seg selv eller bidra til gjøre samfunnet bedre – gir betydelige muligheter for AI. Når holdninger til forbruk endres, kan AI brukes til å fremme bærekraft og sosialt engasjement, og dermed oppnå kontakt med forbrukerne på et dypere plan. Omvendt kan forbrukerne bruke AI til å styre unna merkevarer som ikke speiler verdiene deres. Et styre kan påvirke AI-teknologiens rolle i håndteringen av endret forbrukeradferd.

AI: bygge forbrukerrelasjoner og forretningsmuligheter

AI er et kraftig verktøy som kan gi ny verdiskapning. Mange forbrukere setter stor pris på å få skreddersydde produkttilbud tilrettelagt gjennom AI. Dette er produkter og tilbud som er designet ut fra deres individuelle behov og preferanser. Merker som kan innfri denne forventningen, vil bidra til å holde på kundene og øke og lojaliteten deres.

Et fremtidsrettet styre innser at man blir forbigått av konkurrentene hvis man venter med å ta i bruk AI på en helhetlig måte. Samtidig vil et styre som går inn for å utnytte mulighetene i AI – uavhengig av hvor digitalisert virksomheten er per i dag – være avgjørende for å få virksomheten til å skille seg ut i kundenes øyne.

Mer åpenhet og tillit til AI

Kunstig intelligens kan fremstå som et underlig og fremmed konsept. Kan vi stole på at AI vil gjøre det den er designet for? Hvordan skal virksomheten håndtere slike bekymringer? Siden tillit er av kritisk betydning for enhver forbrukeropplevelse, må virksomheten bygge tillit til AI helt fra starten.

Utdanning og forståelse av begrensningene i dagens AI vil gjøre mye for å inngi tillit til teknologien. Det vil også være nyttig med mer sanntidsovervåking av AI-applikasjoner for å sjekke om de presterer innenfor sikre grenser. AI-applikasjonens risikoprofil (inkludert etikk, samfunnsansvar, ansvarsplassering og pålitelighet) og bruksområder vil bidra til å bestemme hvordan potensialet best kan utnyttes. For å håndtere risikoen forbundet med diskriminering og skjevheter, vil teknologiteamene måtte arbeide seg rundt problemet med utilstrekkelige data og mangelfulle algoritmer. For å menneskeliggjøre kundeopplevelsen, må designteamene ha god kompetanse på psykologi og adferd.

Styret må ta innover seg at kunstig intelligens– på mange måter – er som menneskelig intelligens, der feil inngår i læringsprosessen. Tar man hensyn til dette, og legger inn behovet for justering og læring i strategien og arbeidsprossene, er det gode sjanser for å forbedre kundeopplevelsene, med økt tillit som resultat.  

Hva er det neste for styret?

Potensialet til kunstig intelligens er enormt, og vi har bare sett begynnelsen. Bare de styrene som er nysgjerrige og viser interesse for emnet, kan spille på lag med ledelsen til fordel for virksomheten på lengre sikt. Styret må forstå hva kunstig intelligens (AI) kan bidra med, og hjelpe virksomheten med å omgjøre mulighetene til nyvinning og vekst.

Spørsmål som styret må vurdere:

  • Forstår styret hvordan virksomheten bruker AI for å oppnå konkurransefortrinn og skape ny verdi?
  • Hvilke prosesser i virksomheten vil kunne ha størst innvirkning på kundeopplevelsen når AI tas i bruk? 
  • Hva gjør styret for å rette opp skjevheter som kan forekomme i datamaterialet virksomheten har samlet inn?
  • Har styret utfordret ledelsen på å vurdere hvordan man kan svare offentlig på etiske dilemmaer, og hvordan man kan opptre åpent, ansvarlig og etisk i forbindelse med bruk av AI? 
  • Har styret reflektert over behovet for adferdsforskere i styrerommet for å designe AI-tjenester på en måte som tar utgangspunkt i mennesket?
  • Dressipi

    Dressipi ble etablert i 2011 og er verdens eneste plattform for å forutsi moter. En unik database med over 5 millioner motekunder, motespesifikk AI, maskinlæring og egenutviklet struktur for produktdata bidrar til at forhandlere kan forutsi hva kundene vil kjøpe og beholde, optimalisere lønnsomheten og gi kundene en best mulig opplevelse uansett hvor og hvordan de velger å handle.

Direkte til din innboks

Hold deg oppdatert med vår redaktørs utvalgte nyhetsbrev. 

Abonner

Sammendrag

Et fremtidsrettet styre som får virksomheten sin til å bruke de enorme mulighetene AI representerer, kan påvirke forbrukeradferd i stor skala og sikre fordelene ved å være tidlig ute. En slik virksomhet vil til syvende og sist være best til å skille seg ut i konkurransen og oppnå forbrukernes tillit

Om denne artikkelen

Av Robert Holston

EY Global Consumer Industries Consulting Leader

Unlocking differentiated value for consumer-facing companies navigating an increasingly complex, connected digital world. Inclusive leader, high-performing team champion. Ironman triathlete. Foodie.

Bidragsytere
Relaterte temaer Tillit Digitalisering