7 minutters lesing 4 jun. 2019
Grønnsakshandlere på gaten om natten

Hvordan impact entrepreneurs får fart på inkluderende vekst

Skrevet av
Dan Gray

EY Global Corporate Responsibility Knowledge Leader

Purpose-driven strategist. Sustainability and social entrepreneurship advocate. Integrative thinker. Author. Storyteller. Rugby fanatic. Amateur chef. Giant.

Jessie Coates

EY Global Impact Entrepreneurship Leader

Passionate about using business as a force for good. Long-suffering Arsenal football fan. Activist. Feminist. Dreamer.

7 minutters lesing 4 jun. 2019
Relaterte temaer Bedriftsansvar

Bli kjent med 12 bedrifter som viser hva små og store virksomheter kan bety for lokalsamfunn rundt omkring i verden.

I mpact entrepreneurs har som forretningsidé å rette opp ulikhet og på forskjellige måter jobbe for å oppfylle FNs mål for bærekraftig utvikling .

Det er grunnen til at fagpersoner fra EY engasjerer seg på frivillig basis. I godt over ti år har de bidratt med sine ferdigheter, kunnskaper og erfaringer for å hjelpe frem spydspissfirmaer til bærekraftig vekst.

Gjennom et nytt, globalt program for samfunnsansvar, EY Ripples, utvider vi støtten vi gir til impact entrepreneurs. Dermed får våre ansatte enda flere muligheter til å jobbe med, og bli inspirert av, noen av de mest målrettede virksomhetene på planeten.

Impact entrepreneurs endrer folks liv

Noen bidrar med bedre tilgang til trygt drikkevann og ren energi. Noen bruker droner til å få fart på matproduksjonen. Alle impact entrepreneurs som du kan lese om her har ett felles mål: å sette flest mulig mennesker i stand til å bidra til, og ta del i, fordelene med bærekraftig økonomisk vekst .

Riktignok utgjør de bare en brøkdel av de mange virksomhetene som EY-ansatte har
viet hundretusenvis av arbeidstimer til. Ikke desto mindre viser dette lille utvalget at resultatene av deres arbeid kan oppleves av mennesker verden over.

BioFiltro planteåser

Avløpsvann blir fornybar ressurs (Fotokreditt: BioFiltro)

BioFiltro

Avløpsvann blir fornybar ressurs

BioFiltro utnytter appetitten og fordøyelsen til mark og mikrober til å fjerne opptil 99 % av forurensningen fra avløpsvann. Denne prosessen gjør ikke bare avløpsvann til en fornybar ressurs; den konverterer også forurensning til organisk gjødsel og bruker opptil 95% mindre energi enn tradisjonelle filtreringssystemer. EY hjalp til med markedsanalyse og en vekstplan for virksomheten, som allerede har behandlet mye over 100 milliarder liter avløpsvann.

Easy Solar

Familier i Sierra Leone får ren og rimelig strøm

I et land hvor få er tilknyttet elektrisitetsnettet, kan vanlige mennesker få rimelig solenergi fra Easy Solar. Selskapet tilbyr revolusjonerende produkter på en "leie-til-eie"-basis, muliggjort av betal-når-du-kan-teknologi. Tilsvarende modeller har allerede nådd 40 millioner husholdninger over hele Øst-Afrika og Sør-Asia. Med EY-støtte til å styrke sine finansielle systemer og prosesser, er Easy Solar bedre posisjonert til å ekspandere over hele Vest-Afrika.

Every1Mobile

Kjøpmenn bygger ut butikken og forbedrer helsetilbudet i samfunn med lav inntekt

Every1Mobiles “U Join” er en plattform som omfatter handelsskole og en rekke tjenester som hjelper små butikkeiere å sikre sitt levebrød. Via U Join kan disse kjøpmennene registrere kunder i et lojalitetsprogram, slik at de via SMS får rabatt på helse- og hygieneprodukter. EY hjalp Every1Mobile å utvikle en kommersielt bærekraftig modell for å dekke 11 byer i tre ulike land.

Eyes in the Sky, Smarte teknologier på bakken

Neste generasjons landbruk i Afrika, Karibia og Stillehavet

Droneteknologi kan gi en rekke tjenester som støtter opp om trygg og bærekraftig matproduksjon. Tjenestene omfatter blant annet kartlegging, undersøkelser og beregninger som gjør det enklere for bonden å planlegge avlingene. EY vurderte 26 nystartede droneoperatører som var involvert i dette prosjektet, støttet av Technical Center for Agricultural and Rural Cooperation. I tillegg til å øke produktiviteten i landbruket, kan disse virksomhetene tilby nye arbeidsplasser som gir ungdom med utdannelse et alternativ til å flytte utenlands.

.
Hello Paisa-butikkeier smiler

Billigere pengeoverføringer for migranter fra Sør-Afrika

Hello Paisa

Billigere pengeoverføringer for migranter fra Sør-Afrika

Hello Paisa tilbyr en internasjonal tjeneste for pengeoverføringer som gjør at migranter med lav inntekt kan sende penger til sine familier via mobiltelefon. Det går mye raskere og koster en brøkdel av prisen på tradisjonelle tjenester. EY-ansatte hjalp selskapet å forbedre effektiviteten på kundeservice og støttefunksjoner, noe som kommer godt med når Hello Paisa skal nå målet om å betjene 1,5 millioner kunder.

Hello Tractor

Lettere å leve av landbruket i Afrika

Som en slags "Uber for traktorer" oppretter Hello Traktor-appen forbindelse mellom traktoreiere og småbrukere, og gir dermed en rimeligere tilgang til maskinene de trenger for å øke produktiviteten og inntektene. EY-støtte til å styrke økonomistyringen og forbedre digitalt salg vil hjelpe Hello Tractor med å skalere en virksomhet som allerede har vist seg å øke avlingene med 200 %, og som kan bidra til å sette millioner av hektar udyrket mark i produksjon.

Kaah International Microfinance Services (KIMS)

Finansiering av inkluderende vekst i Somalia

KIMS tilbyr rimelige lån og opplæring i forretningsdrift til sine kunder. Mange av disse er kvinner med lav inntekt og hjemvendte flyktninger. Siden etableringen i 2014 har KIMS gitt over USD 11 millioner i finansiering, og bidratt til å opprette mer enn 8.000 arbeidsplasser. Med EY-støtte til å utvikle vekstplaner har selskapet mål om å tilby en samlet finansiering på USD 55 millioner til 40.000 mikrovirksomheter og små foretak innen 2021. Videre har de mål om å stimulere til opprettelse av ytterligere 30.000 arbeidsplasser.

Sanergy

Hygiene-tiltak trappes opp i Kenya

anergy har gjennom franchising bidratt til miljøvennlige toaletter i 11 slumområder i Nairobi, der det ikke er utbygd offentlig kloakk. Målet er å etablere 4.700 toaletter i løpet av 2020. Dette vil gi tilgang til verdig sanitærforhold for mer enn 180.000 innbyggere. Med EY-støtte til kostnadseffektivisering og skalerbarhet har Sanergy et mål om å overtale myndighetene i Nairobi til å inngå et pilotprosjekt med offentlig privat samarbeid, som vil bedre sanitærforholdene i store deler av byen.

drip assist intravenøs væskeovervåkning

Trygg administrasjon av intravenøse legemidler redder liv i fremvoksende markeder (Fotokreditt: Shift Labs)

Shift Labs

Sikker administrasjon av intravenøse legemidler i fremvoksende markeder

Shift Labs' prisbelønte 'DripAssist Infusion Rate Monitor' er en billig enhet som gjør det mulig for helsearbeidere å administrere intravenøse legemidler i alle typer miljøer. EY støttet virksomheten ved å utvikle en økonomimodell som kunne bidra til å identifisere områder for forbedring, samt øke dere verdivurdering. Med 10 millioner uovervåkede injeksjoner over hele verden hver eneste dag, kan DripAssist bidra til helsegevinster for millioner av mennesker.

Social Impact Factory (SIF)

Får fart på sosialt entreprenørskap i Nederland

SIF får fart på sosialt entreprenørskap i Nederland. De har koblet rundt 300 sosiale entreprenører med private og offentlige virksomheter og organisasjoner. Formålet er å hjelpe til med å utvikle og gjennomføre forretningsmessige svar på sosiale problemer. Hjulpet av EY-støtte til å
forbedre sin økonomistyring, kan de øke sin støtte til dette stadig voksende nettverket og bidra til å fremme en positiv samfunnseffekt.

Splash

Trygt drikkevann, rene hender og toaletter til barn i Asia og Afrika

Barn rammes uforholdsmessig av den globale vannkrisen. Splash gjør noe med saken. De sørger for trygt drikkevann, hygieneprogrammer og bedre sanitærforhold i skoler, forsamlingslokaler, sykehus og barnehjem. EY bidro til å utvikle en forretningsplan for produksjon og salg av en ny generasjon drikke- og håndvaskestasjoner som er mer holdbare, lettere å transportere og lagre, og også mer kostnadseffektive. Dette vil bidra til fortsatt vekst av en virksomhet som tar sikte på å berøre livene til en million barn innen 2023.

Tiger Toilets

Bedre sanitærforhold i India

Tiger Toilets tilbyr en genial løsning på problemene med lav sikkerhet, dårlig lukt og forurenset grunnvann som følger med de tradisjonelle latrinene. Tiger Toilets bruker tigerormer til å fordøye fast avfall og omdanne det til små mengder sikker “vermicompost.” Med EY-støtte til å utarbeide økonomi- og vekstplaner, tar Tiger Toilets sikte på å tidoble salget, og bidra til store forbedringer innen sanitærforhold og folkehelse i landlige samfunn.

.

Enda større ringvirkninger

Som disse eksemplene viser, kommer impact entrepreneurs med noen av de beste ideene og dristigste tiltakene for å utjevne ulikheter i samfunnet. Det er grunnen til at vi i EY, i tillegg til større prosjekter med enkeltbedrifter, også søker nye måter å samarbeide med flere av denne typen fremragende innovatør for å dele ferdigheter, kunnskaper og erfaringer.

Webinarer

I 2018 fortsatte EY å presentere en serie webinarer i samarbeid med ledende sosiale investorer og følgende nettverk av sosiale entreprenører: Toniic, Acumen, Echoing Green og Aspen Network of Development Entrepreneurs. Ved å kombinere råd om å overvinne vanlige vekstbarrierer med konkrete eksempler fra entreprenøres hverdag, tiltrakk disse webcastene nesten 1500 deltagere fra mer enn 100 land.

Bedriftsklinikker

Basert på eksisterende initiativer i Colombia, Nederland og Storbritannia, bidro EY i 2018 til nye bedriftsklinikker sammen med impact entrepreneurs i USA. Bedriftsklinikker er intensive, endags workshops som er utformet for å samle grupper av impact entrepreneurs. De tar for seg en rekke temaer av felles interesse, som vekstbarrierer, forbedringspotensial, risikostyring, skatt og økonomisk planlegging. De kombinerer praktisk trening, faglig diskusjon blant kolleger, samt individuell og gruppevis veiledning og oppfølging.

Tankeledelse

Der det er mulig fortsetter EY å overføre erfaringer fra individuelle prosjekter til innsikt som kan bidra til å fremskynde veksten i hele sektorer. En felles rapport fra EY og Unilever, How can a trickle become a torrent? er et utmerket eksempel. Lansert på World Water Week i august 2018, tilbyr den veiledning til å bygge virkelig bærekraftige foretak for trygt drikkevann med potensial til å gjøre trygt drikkevann rimelig for flere millioner mennesker.
 

Sammendrag

Impact entrepreneurs kommer med noen av de beste ideene og dristigste tiltakene for å håndtere ulikhet.Gjennom vårt nye globale program for samfunnsansvar, EY Ripples, utvider vi bredden på støtten vi gir til virksomheter som hver på sin måte bidrar til gjennomgripende samfunnsendringer.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Dan Gray

EY Global Corporate Responsibility Knowledge Leader

Purpose-driven strategist. Sustainability and social entrepreneurship advocate. Integrative thinker. Author. Storyteller. Rugby fanatic. Amateur chef. Giant.

Jessie Coates

EY Global Impact Entrepreneurship Leader

Passionate about using business as a force for good. Long-suffering Arsenal football fan. Activist. Feminist. Dreamer.

Relaterte temaer Bedriftsansvar